Konferencija: Mjere bezbjednosti hrane - uticaj na trgovinu u CEFTA regionu

Crna Gora treba da donese više od 600 propisa usklađenih sa pravnom tekovinom Evropske unije a u vezi sa bezbjednošću hrane. Akcenat je na Zakonu o bezbjednosti hrane i Strategiji koja je kompleksan... Više »