Evropska direktiva jača interne kontrole

Primjena evropske direktive „Solventnost II“, novog regulatornog okvira poslovanja društava za osiguranje u EU, zahtijevaće od ovih kompanija aktivnu komunikaciju sa regulatorom, jačanje sistema... Više »