Konstituisan Odbor udruženja MSP

Odbor Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privredne komore Crne Gore konstituisan je na sjednici održanoj 1. oktobra 2015. godine. Verifikovani su mandati 28 članova Odbora i usvojen... Više »