Trgovina garancijama porijekla zelene energije

Na sjednici Odbora udruženja energetike i rudarstva, održanoj 15. oktobra 2018. godine, razmatrana je podrška privrede u razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz sektora rudarstvo,... Više »