Razmatra se odlaganje pune primjene Metodologije RAE za još godinu

Regulatorna agencija za energetiku razmatra mogućnost da se puna primjena Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije... Više »