Čedo Šćepović

Čedo Šćepović je radni vijek  proveo u privredi, važio je za rukovodioca sa velikim stvaralačkim potencijalom i sposobnošću da ostvari pozitivne rezultate u svim kolektivima čak i u uslovima koji... Više »