NATO Kod - šansa za profit

Okrugli sto „NATO kod - šansa za profit“, u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u ovoj alijansi, održan je 25. maja 2015.