Poboljšavanje u funkciji održivog razvoja

Svaka organizacja stalno treba da teži ka efikasnijem poslovanju, odnosno ka boljoj upotrebi raspoloživih resursa. Organizacije to mogu postići ako u svom poslovanju obezbijede ambijent za stalna... Više »