Uloga socijalnih partnera u razvoju nacionalnog okvira kvalifikacija

Bolja saradnja socijalnih partnera potrebna je da bi se unaprijedio Crnogorski kvalifikacioni okvir. Ukoliko kvalifikacije nijesu usklađene sa potrebama tržišta rada, onda postoji problem i upravo na... Više »