Predstavljene novine u inspekcijskom nadzoru

Mogućnosti unapređenja poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora bile su tema okruglog stola koji je Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomije organizovala... Više »