Zaštita na radu u metalskom sektoru

Zaštita na radu u metalskom sektoru bila je u fokusu sjednice Odbora metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore, održane 27. maja 2016. godine.