Privredna komora Crne Gore u saradanji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Upravom za javne nabavke i Državnom komisijom za kontrolu postupaka javnih nabavki organizovala je 29.06.... Više »