Konstituisana Grupacija distributera nafte i naftnih derivata

Grupacija distributera nafte i naftnih derivata pri Odboru udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne Gore konstituisana je 19. januara 2021. godine.