You are here

Analiza mogućnosti razmjena energije na mjestu konekcije

25/07/2019

Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo ekonomije i UNDP organizovali su 25. jula 2019. okrugli sto na temu „Analiza mogućnosti razmjena energije na mjestu konekcije u Crnoj Gori, postojeće stanje i preporuke za unapređenje ambijenta”.

Cilj skupa bilo je upoznavanje relevatnih subjekata sa regulatornim i pravnim okvirom u oblasti distribuirane prozvodnje, tretmana prosumera i pregled analize zakonodovstva Evropske unije. Predstavljen je projekat  „Razvoj zelenih biznisa u Crnoj Gori“, koji je finansirao Globalni fond za životnu sredinu (GEF). U okviru projekta je pripremljena analiza „Omogućavanje integracije elektrana male snage koje koriste obnovljive izvore energije“. Ona identifikuje ograničavajuće faktore za integraciju malih solarnih elektrana uz preporuke za njihovo otklanjanje.

Uvodna izlaganja imali su potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić, stalna predstavnica UNDP Daniela Gasparikova i generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije Marko Radulović.

Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić kazao je da je energetski sektor u Crnoj Gori stub sveukupnog, održivog i stabilnog razvoja. Pravci razvoja energetike su sve veća proizvodnja energije iz obnovljivih izvora primjenom najnovijih tehnologija, te distribucija kroz projekat energetskog kabla sa Italijom, uz čvršće povezivanje u regionu.

- Crna Gora je ispunila tražene uslove koji se odnose na udio energije iz obnovljivih izvora i višestruko ih premašila. Nadamo se da ćemo nastaviti sa tom tendencijom – rekao je Saveljić.

Crna Gora se na putu pristupanja EU opredijelila da doprinese aktivnostima koje se sprovode u okviru njene energetske politike, a koje imaju cilj prelazak na tzv. čistu energiju. Potpisujući Ugovor o osnivanju Energetske zajednice u obavezi smo da pratimo procese i smjernice EU sa ciljem stvaranja stabilnog regulatornog i tržišnog okvira.

On naglašava da su zajednički energetski izazovi sa kojima se suočavaju EU, zemlje regiona i Crna Gora sve veća zavisnost od uvoza električne energije, visoke i nestabilne cijene, rastuća globalna potražnja, spori napredak u pogledu energetske efikasnosti, te prijetnje od klimatskih promjena.

Prema Saveljićevim riječima, nova pravila u Energetskoj zajednici u fokus stavljaju ulogu prosumera (proizvođač+kupac=prosumer), imajući u vidu da će koncept proizvodnje iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju i predavanje viškova u mrežu postati obavezujući i za Crnu Goru u okviru Četvrtog energetskog paketa EU, poznatog pod nazivom „Čistija enegergija za Evropljane“.

- Nadam se da će Crna Gora kroz zakonsku regulativu olakšati ovaj proces i da će potrošaču biti data aktivna uloga na organizovanom tržištu električne energije, gdje će on moći da proizvodi struju i za sebe i tržište, uz smanjenje troškova i povećanje prihoda – rekao je potpredsjednik Komore.

Prema riječima Daniele Gasparikove, stalne predstavnice UNDP, ovaj događaj označava važnu prekretnicu u napretku koncepta zelene ekonomije, prepoznaje promjene koje utiču na energetsku politiku EU i dodatne korake za uključivanje pozitivnih preporuka u cmogorski sistem i praksu.

- Predložene izmjene i dopune u okviru paketa Čista energija za sve Evropljane pokazuju predanost EU da spriječi ozbiljnije uticaje klimatskih promjena, kroz brzu dekarbonizaciju energetskog sistema. Novi okvir naglašava i postavlja klijente (individualna domaćinstva, male biznise, itd.) na prvo mjesto. Klijent ima više izbora, ojačana prava, a uloga onih koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora i isporučuju je mreži je bolje definisana i ojačana – navela je Gasparikova.

Prema njenim riječima, zahvaljujući poboljšanom regulatomom okviru, obnovljivi izvori energije postaju troškovno konkurentniji i fleksibilniji, a tehnologija sada omogućava građanima da se aktivno uključe, i pojedinačno i kolektivno, kroz energetske inicijative zajednice.

- Istraživanja pokazuju da bi do 2050. godine gotovo polovina domaćinstava u EU mogla proizvoditi obnovljivu energiju. Pored toga, 83% građana Evrope moglo bi biti aktivno uključeno u energetski sektor do 2050. godine. Da bi Evropa ostvarila taj potencijal, potrebno je promijeniti regulativu i politiku. Isto važi i za Crnu Goru – navela je predstavnica UNDP.

Marko Radulović, generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost, Ministarstvo ekonomije, podsjetio je da je u Crnoj Gori razmjena energije na mjestu konekcije omogućena zakonskim rješenjem iz 2016. godine, po čemu je naša zemlja bila među pionirima u regionu. Primijećeno je da ima dosta prostora za razradu i proširenje ove ideje, te da je potrebno da fokus proizvodnje energije bude u urbanim sredinama uz maksimalno implementiranje njene razmjene.

- Sunčeva energija predstavlja značajan resurs i, uzimajući u obzir cijene tehnologija i električne energije, ozbiljan je potencijal za otvaranje ne malog broja radnih mjesta u našoj zemlji, kao i značajne benefite za građane u vidu smanjenja troškova – rekao je Radulović, koji se tokom izlaganja osvrnuo i na učešće prosumera u oblasti tranzicije ka čistoj energiji.

Projekat „Razvoj zelenih biznisa u Crnoj Gori“ predstavio je Borko Vulikić, projektni menadžer, UNDP, dok je rezultate analize „Mogućnosti razmjena energije na mjestu konekcije u Crnoj Gori, postojeće stanje i preporuke za unapređenje ambijenta“, prezentovao nezavisni konsultant Dalibor Muratović.