You are here

Cetinje želi sertifikat za povoljan poslovni ambijent

12/12/2019

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović razgovarao je, 12. decembra 2019. godine na Cetinju, sa gradonačelnikom Prijestonice Aleksandrom Kašćelanom o mogućnostima unapređenja poslovnog ambijenta i intenziviranja saradnje.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednici ove asocijacije Ljiljana Filipović i Danilo Gvozdenović, direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić, glavni administrator Prijestonice Boris Prlja, v.d. direktora Biznis Centra Cetinje Miloš Ivanišević, savjetnik za preduzetništvo Nikola Mijanović i šef Kabineta gradonačelnika Dejan Lučić.

Prema riječima predsjednika Golubovića, posjeta je dio redovnih programskih aktivnosti Komore u cilju razvijanja institucionalnog partnerstva sa donosiocima odluka na lokalnom nivou, koje je utemeljeno Zakonom o Privrednoj komori, usvojenom krajem 2017. On je upoznao gradonačelnika sa aktivnostima Komore na unapređenju ambijenta za poslovanje, prije svega uticajem na regulatorni okvir. Predstavnici Komore su članovi u Vladinim komisijama, savjetima, te u radnim grupama za donošenje propisa od uticaja na poslovanje privrede.

Istakao je značajnu ulogu Komore u promociji privrede kroz projekte Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi, te organizacijom predstavljanja na sajmovima i poslovnim forumima.

- Pozivam Prijestonicu Cetinje da iskoristi naše manifestacije i forume za predstavljanje svojih privrednih, kulturnih, istorijskih, turističkih potencijala – rekao je Golubović.

Posebno je apostrofirao ulogu Privredne komore u reformi obrazovnog sistema, a naročito u implementaciji dualnog obrazovanja, u čijih 25 obrazovnih programa je uključeno više od 800 učenika iz 20 opština. U Prijestonici Cetinje, u dualni sistem je uključeno 10 učenika kod četiri poslodavca, pa ima prostora za njegovu dodatnu promociju.

- Naš Sektor za obrazovanje je spreman da promoviše prednosti dualnog obrazovanja u školama na Cetinju – kazao je predsjednik Komore.

Gradonačelnik Kašćelan je podržao ovu ideju.

- Takvu promociju mogli bismo da organizujemo u prostorijama našeg Biznis centra i da je ciljano usmjerimo ka učenicima završnih razreda škola – rekao je Kašćelan.

Prostor za saradnju Komore i Biznis centra postoji i u neformalnom obrazovanju, odnosno, zajedničkoj organizaciji seminara i radionica. Ovaj centar planira organizaciju obuka kako bi doprinio unapređenju postojećih i osnivanju novih biznisa, te projekte u cilju zapošljavanja mladih. Takođe je u Biznis centru predviđeno formiranje laboratorije, u kojoj bi se proizvođačima pršute i sira omogućila sertifikacija njihovih proizvoda.

Gradonačelnik se osvrnuo na projekat Komore, resornih ministarstava i IRF-a “Domaći ukusi” koji potencira vezu proizvođača hrane sa hotelijerima i restoraterima, a u okviru kojeg će se, od 20. do 22. decembra, u Nikšiću održati veliki sajam.

- Želimo da takvu manifestaciju na proljeće organizujemo u Prijestonici – rekao je gradonačelnik.

Cetinje je ušlo u proces sertifikacije opština i gradova po mjeri privrede. Riječ je o jedinstvenom programu za evaluaciju i unapređenje uslova za poslovanje na lokalnom nivou. Program sertifikacije daje opštinama i gradovima plan reformi i jasne smjernice kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

- Želimo da budemo među opštinama koje će imati BFC sertifikat i radimo na ispunjenju kriterijuma. Pred donošenjem smo Strateškog plana razvoja i nadam se da ćemo ga usvojiti do kraja januara – rekao je Kašćelan.

Tokom sastanka su predstavljeni rezultati analize poslovanja privrednih subjekata koju je Komora uradila za sve crnogorske opštine.

Prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. u Prijestonici Cetinje je predalo 385 privrednih subjekta, što je 10% više nego prethodne godine. Najveći broj ih je registrovano za poslove trgovine 158 (41,0%), prerađivačke industrije 65 (16,9%), saobraćaja i skladištenja i pružanja usluga, smještaja i ishrane po 33 (8,6%). Zapošljavali su ukupno 1.483 osobe, 20% više u odnosu na 2017.godinu.

Privredni subjekti Prijestonice Cetinje u 2018. godini iskazali su ukupan prihod od 125,9 miliona eura, 11% viši nego prethodne, te dobit od 2,9 miliona eura, 11,5% veću.

Na sastanku su istaknute i aktivnosti Prijestonice u borbi protiv sive ekonomije, a posebno podsticajne mjere u cilju uvođenja poslovanja u legalne tokove pojedinih subjekata u turizmu i proizvodnji hrane.

Takođe, Prijestonica Cetinje je pozvana da u ugovore koje sklapa uključi arbitražnu klauzulu, odnosno da eventualne privredne sporove efikasno rješava pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori.

Authentic Nike Sneakers | Men's Footwear