You are here

Digitalno upravljanje za ubrzavanje razvoja

22/11/2019

Konferencija „Digitalno upravljanje za ubrzavanje razvoja“ održana je 22. 11. 2019.godine u hotelu Cenre Ville, u Podgorici, u okviru projekta „Podrška uspostavljanju transparentne i efikasne javne uprave na usluzi građanima”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenjih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom javne uprave. Ovom prilikom predstavljeni su ključni nalazi dva istraživanja iz ove oblasti, koje je sproveo IPSOS za potrebe pomenutog projekta, na dvije važne teme: stavovi i korišćenje elektronskih usluga i uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija na ekonomiju Crne Gore. Podaci ukazuju na značajne razlike u stavovima između građana i privrede. Ohrabrujuće je da je 9 od 10 kompanija informisano o uslugama e-uprave i većina onih koji ih koriste su izuzetno zadovoljni (do 87%). S druge strane, skoro 80% građana nije informisano o elektronskim servisima, a 6 od 10 njih bi radije išlo na šalter čak i kada bi e-usluge bile jeftinije. Da bi se ovaj jaz premostio, neophodna je dvosmjerna komunikacija između javne uprave, tj. institucija kao pružalaca usluga i građana i kompanija, kao korisnika.

S ciljem da se ojača saradnja svih aktera koji djeluju u oblasti digitalne transformacije, događaj je okupio predstavnike/ce javne uprave, privatnog sektora, civilnog društva i međunarodnih organizacija. U fokusu diskusije je bilo pitanje kako digitalizacija može učiniti upravljanje efikasnijim i podstaći ekonomski razvoj.

Skup su otvorili ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori. Ukazano je na izazove koje nosi tehnološki napredak, ocjenjujući da je na vladama da, u bliskom dijalogu sa domaćim i međunarodnim akterima, oblikuju digitalnu upravu i ekonomiju na temelju transparentnih i poštenih pravila. To treba da bude propraćeno usvajanjem mjera i politika koje će umanjiti rizike kao što su nejednakost, prikupljanje informacija i obavještajnih podataka ili zloupotreba ličnih podataka. S tim u vezi, privlačenje i zadržavanje kvalifikovane i visokostručne radne snage, ne samo u privatnom već i u javnom sektoru, postaće imperativ.

Događaj je podstakao diskusiju na teme od društven-ekonomskog značaja, u okviru panela Upravljanje 2.0 i Digitalna ekonomija. Panelisti i učesnici su ukazali da javna uprava, građani, civilno društvo, privatni sektor i međunarodne organizacije treba da djeluju zajedničkim snagama kako bi se uklonile barijere u procesu digitalizacije, bolje promovisali e-servisi, unaprijedilo njihovo funkcionisanje i što više prilagodili krajnjim korisnicima.

Na panelu Digitalna ekonomija, panelista ispred privredne zajednice bila je sekretarka Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija, Nada Rakočević. Analizirajući sve segmente od kojih zavisi uspješna digitalna transformacija, dobro razvijene informaciono komunikacione infrastrukture, kvalitativnog i kvantitativnog nedostatka kadrova potrebnih ICT sektoru, nedovoljnu digitalnu pismenost društva u cjelini, dobar put u razvoju servisa eUprave, posebno je istakla potrebu za ravnomjernim razvojem svih segmenata, koji je moguć jedino koordinacijom sa najvišeg državnog vrha. Po ovom stavu saglasnost su iskazale i Asocija menadžera Crne Gore, Američka Privredna komora i Savjet stranih investitora, koji su, zajedno sa Privrednom komorom prošlog mjeseca uputili inicijativu predsjedniku Vlade, Dušku Markoviću, za formiranjem tijela pri Vladi, koje će koordinirati procesom digitalne transformacije, čije uspješno sprovođenje donosi ekonomski prosperitet naše države.