You are here

Dr Deda Đelović predsjednik Odbora udruženja saobraćaja

25/09/2019

Na konstitutivnoj sjednici Odbora udruženja saobraćaja Privredne komore Crne Gore, održanoj 25. septembra 2019. godine, verifikovani su mandati članovima i usvojen je Poslovnik o radu, uz uvažene korekcije koje se odnose na način glasanja.

Za predsjednika Odbora izabran je dr Deda Đelović, pomoćnik izvršnog direktora i direktor sektora razvoja Luke Bar, a za zamjenika Nebojša Krstajić, savjetnik izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore.

Odbor udruženja saobraćaja će u Skupštini Privredne komore Crne Gore, u narednom mandatu, predstavljati Jovan Kaluđerović, izvršni direktor kompanije "Zrnožit" Cetinje, Ljubiša Ćurčić, izvršni direktor Željezničke infrastrukture Crne Gore i Živko Banjević, izvršni direktor Montenegro airlines.

Sastav Odbora garantuje njegov kompetentan, profesionalan, korektan i nadasve rad okrenut projektovanim ciljevima, rekao je dr Deda Đelović, zahvaljujući na izboru i ukazanom povjerenju. Dodao je da poseban značaj ima kvalitetna podrška koju je Odbor, u prethodnom mandatu, imao od Stručne službe Privredne komore Crne Gore.

- Naša uloga se svodi na to da artikulišemo realne potrebe kompanija iz ove oblasti i da to profilišemo kao stav Odbora koji kasnje Privredna komora, po mom mišljenju, sa velikim uspjehom procesuira prema nadležnim državnim organima - naveo je Đelović.

On je dodao da su od Ministarstva saobraćaja, tokom prethodnog perioda, imali izuzetno veliku pomoć, pa je, kako je kazao, realno očekivati da će tako biti i ubuduće.

U radu sastanka, pored članova, učestvovali su Danilo Gvozdenović, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore, koji je vodio sjednicu do izbora predsjednika Odbora, potom Pavle D. Radovanović, generalni sekretar Komore, Bojan Obrenović, direktor Sektora udruženja, Zoran Nikolić, direktor Sektora saobraćaja, Savo Barović, sekretar OU saobraćaja i Lidija Golubović, sekretarka organa Komore.