You are here

Konstituisan Odbor udruženja ICT

23/09/2019

Odbor udruženja informaciono komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore održao je prvu sjednicu u novom sazivu 23. septembra 2019. godine. Verifikovani su mandati članova, usvojen Poslovnik o radu.

Za predsjednika Odbora izabran je Aleksandar Radulović, izvršni direktor Montex elektronike, a zamjenik je Dragan Ratković, koordinator za regulativu u Sektoru za korporativne poslove kompanije Mtel.

- Nadam se da će Odbor nastaviti da sa entuzijazmom daje doprinos digitalizaciji crnogorskog društva – rekao je predsjednik Radulović.

Članovi Skupštine Privredne komore Crne Gore iz ovog Odbora biće Milan Marić, izvršni direktor S&T Crna Gora, Vladan Tabaš, izvršni direktor Čikoma i Ljudmila Popović Kavaja, menadžerka Jedinice pravnih, regulatornih i korporativnih poslova Telenora.

Odbor je informisan o predstojećem predstavljanju crnogorskih kompanija na Festivalu informatičkih dostignuća Inforfestu, gdje će imati zajednički štand. U okviru ove manifestacije, 1. oktobra biće organizovan panel „Digitalna transformacija: Koliko nam je stalo?“ koji Privredna komora organizuje sa Asocijacijom menadžera Crne Gore. Milan Marić je predložio da se u cilju bolje saradnje sa kolegama iz regiona i snaženja ovog festivala, pozovu članice Odbora udruženja ICT partnerskih komora u okruženju ili kompanija iz ovog sektora da učestvuju u radu najznačajnije crnogorske informatičke smotre. Vladan Tabaš je apelovao na sinergijsko djelovanje poslenika ICT-a u pravcu promovisanja i afirmacije digitalne transformacije, koja bi, prema njegovim riječima, trebalo da se intenzivnije odvija.

Potpredsjednik Komore Ivan Saveljić, koji je vodio sjednicu do izbora predsjednika Radulovića, pozvao je članice Odbora da uzmu učešće u radu predstojeće međunarodne Konferencije o ekonomiji, koja će se, u organizaciji najstarije crnogorske poslovne asocijacije, održati 24. i 25. oktobra u Budvi. Jedan od panela skupa, čiji je moto „Sinergija – ključ uspjeha Regiona“, biće „Digitalizacija i inovacije kao razvojne šanse“.

U radu sjednice učestovali su i generalni sekretar Pavle D. Radovanović, direktor Sektora udruženja Bojan Obrenović, sekretarka Odbora ICT Nada Rakočević i sekretarka organa Komore Lidija Golubović.