You are here

Konstituisan Odbor udruženja špeditera

19/09/2019

Na sjednici Odbora udruženja špeditera 19. septembra 2019. godine verifikovani su mandati članovima te usvojen Poslovnik o radu.

U radu Odbora, pored članova učestvovali su Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore, Pavle D. Radovanović, generalni sekretar ove poslovne asocijacije, Bojan Obrenović, direktor Sektora za udruženja i Filip Vujović, savjetnik u Stručnoj službi Komore.

Za predsjednika Odbora izabran je Radovan Radulović, Montenomax Control & Logistics doo, Danilovgrad, za zamjenika Saša Simonović, Knjaz doo Podgorica.

- Smatram da je neophodno da u okviru Odbora još bolje i efikasnije radimo i tako doprinesemo povoljnijem statusu špeditera u privredi Crne Gore – rekao je predsjednik Radulović.

Ovaj odbor u Skupštini Komore predstavljaće Vojo Banović, Jadroagent Bar doo i Darko Globarević, Zetatrans ad Podgorica.

- Dobro smo radili u prethodnom periodu, posebno na komunikaciji sa Upravom carina i inspekcijskim organima. Ekspeditivnost rada ovog odbora i Privredne komore Crne Gore, daje nam za pravo da vjerujemo da ćemo sve probleme rješavati na najbolji način – kazao je Banović.

Branislav Zenović iz kompanije Zenšped apelovao je da Odbor sa Upravom carina što prije razmotri pitanje nemogućnosti skladištenja robe u Slobodnoj zoni Bar. Predloženo je da se operativni tim špeditera sastane sa predstavnicima Uprave carina kako bi se u najskorije vrijeme riješavali zahtjevi privrednika.

Potpredsjednica Ljiljana Filipović je pozvala špeditere da definišu primjedbe i sugestije na legislativu čija je izrada u toku. Najavila je sadržajne aktivnosti koje će biti u funkciji povoljnijeg poslovanja špeditera, kao što su učešće u radu Radne grupe za izradu novog Carinskog zakona, te seminare, radionice i okrugle stolove na teme elektronskog podnošenja dokumenata i o ovlašćenom privrednom subjektu.