You are here

Novi saziv Odbora udruženja trgovine

23/09/2019

Jovan Lekić, izvršni direktor kompanije Nall International, izabran je za novog predsjednika Odbora udruženja trgovine, na konstitutivnoj sjednici održanoj 23. septembra 2019. godine. Zamjenik predsjednika je Balša Mitrović, izvršni direktor Megaprometa.

- Zalagaću se da kroz rad ovog odbora doprinesemo unapređenju poslovnog ambijenta, na čemu nam predstoje mnogobrojne aktivnosti – rekao je Lekić.

Na sjednici su verifikovani mandati članovima novog saziva Odbora, te usvojen Poslovnik o radu.

Odbor je odlučio da ga u Skupštini Privredne komore predstavljaju Ivan Karadžić, izvršni direktor Mercator-CG, Stevan Karadaglić, suvlasnik i finansijski direktor Kastexa i Hasan Ramović, vlasnik firme Put Gross.

Lekić je najavio da će zajedno sa predsjednikom Komore Vlastimirom Golubovićem učestvovati u radu sjednice Odbora za ekonomiju Skupštine Crne Gore, gdje će se založiti za ukidanje Pravilnika o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja o robi na Brajevom pismu, jer je kako je istakao, riječ o aktu koji je neprimjenljiv u praksi. Takođe, pozvao je privrednike da do kraja sedmice dostave sugestije u vezi sa predloženim Zakonom o radu.

Goran Živković iz Domaće trgovine apelovao je na predlagače regulative koja se odnosi na privredu da predloge akata dostavljaju Komori što ranije kako bi se poslodavci blagovremeno izjasnili i uticali na njihovo unapređenje.

Hasan Ramović je istakao potrebu jače saradnje sa Vladom kako bi se zakoni upodobili potrebama privrede i nesmetanom radu kompanija.

Svetlana Vuksanović, izvršna direktorica Phillip Morris Montenegro, apelovala je da se animiraju predstavnici kompanija da pravovremeno daju sugestije na predložena akta, jer je nakon njihovog usvajanja mnogo teže reagovati.

Sjednicu je do izbora Jovana Lekića vodila potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, a u radu su pored članova učestvovali i generalni sekretar Pavle D. Radovanović, direktor Sektora udruženja Bojan Obrenović i sekretarka Odbora Milica Tomašević.