You are here

Novu komunalnu regulativu provjeriti u praksi

06/11/2019

Odbor udruženja komunalne privrede Privredne komore Crne Gore razmotrio je 6. novembra 2019. godine predloge zakona o komunalnim djelatnostima i vodnim uslugama. Usvojen je Program rada Odbora za 2020. godinu sa Akcionim planom. Privrednici su informisani o pregovorima sa Organizacijom za ostvarivanje reprografskih prava koji se vode radi utvrđivanja visine tarifa koje će im se plaćati.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Filip Makrid, a u radu su, pored članova, učestvovali potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Dragan Asanović i njegova saradnica Vera Vujošević, generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić sa saradnicima, predstavnice Regulatorne agencije za energetiku Dragana Bjelobrković Vukčević i Milica Petrović, te sekretarka Odbora udruženja komunalne privrede Marija Milačić i sekretarka organa Komore Lidija Golubović.

S obzirom na probleme u primjeni važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima, pokazalo se neohodnim da se izvrše izmjene postojećeg zakonskog rješenja. Zbog obima predloženih izmjena, posebno u dijelu odnosa kojima se uređuju regulisane komunalne djelatnosti, ocijenjeno je da je najbolje ova pitanja urediti kroz dva posebna zakona: Zakon o vodnim uslugama koji uređuje odnose u oblastima vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama i Zakon o komunalnim djelatnostima koji uređuje odnose u svim ostalim komunalnim djelatnostima.

Jedna od novina Zakona o vodnim uslugama je osnivanje fonda za investicije za uslužno područje koji bi omogućio pružaocima usluga njihovu relaizaciju. Sredstva u fond za investicije bi se obezbjeđivala od naknada za korišćenje voda i njihovu zaštitu od zagađivanja; kredita i drugih oblika zaduživanja; dijela cijene vodne usluge; donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom. Ovim fondom bi upravljao osnivač pružaoca vodnih usluga. Podsjećamo, po sadašnjem zakonu investicije u ovom sektoru mogu da obavljaju opštine, ne i komunalna preduzeća.

Regulatorno dozvoljeni prihod pružaoca usluge utvrđuje RAE i a preko toga i cijenu usluge. Data je mogućnost da Agencija, na zahtjev pružaoca vodnih usluga, utvrdi dvije cijene, u zavisnosti od dobiti pružaoca, a krajnju cijenu određuje opština. Ovoj agenciji daje se nadležnosti izdavanja i oduzimanja licenci, kontrole rada pružaoca usluga, nalaganja mjera za otklanjanje nepravilnosti u njihovom radu.

Zakon predviđa izjednačavanje cijena vode za građane i privredu u roku od pet godina.

Prema riječima predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, primjena ovog zakona će biti odložena, dok se stvore uslovi za njegovu implementaciju. Potrebno je izraditi tehno-ekonomsku analizu i odrediti uslužna područja, osnovati pružaoca u slučaju regionalizacije... Do tada, primjenjivaće se postojeći Zakon o komunalnim djelatnostima.

Uslijedila je otvorena rasprava o predloženom aktu tokom koje je ukazivano na okolnost primjenljivosti u praksi. Predstavnici vodovodnih preduzeća i Zajednice opština smatraju da je potrebno da rješenja Zakona o vodnim uslugama najprije budu testirana u praksi. Izražavajući zabrinutost zbog najavljene regionalne komponente u pružanju usluga, oni su tražili da se ovim aktom jasno utvrdi da su lokalna preduzeća isključivi nosioci ove funkcije na svojim područjima. Zaključeno je da će Privredna komora objediniti sugestije vodovodnih preduzeća u pravcu unapređenja Zakona o vodnim uslugama i u kratkom roku ih proslijediti Ministarstvu.

Komentarišući Nacrt zakona o komunalnim djelatnostima, članovi Odbora i predstavnici Zajednice opština su istakli da su predložena rješenja u dijelu kvalitetnija od važećih.

Namjera Zakona je da osnaži komunalnu privredu a vrijeme će pokazati da li će tako i biti, čulo se na sjednici.