You are here

Podrška uvođenju međunarodnih standarda

17/07/2019

Odbor udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija, na sjednici održanoj 17. jula 2019. godine, razmatrao je dualno obrazovanje, međunarodni standard za upravljanje IT uslugama MEST ISO/IEC 20000-1:2017, Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu - programsku liniju za uvođenje međunarodnih standarda, te planove za učešće Oddbora na INFOFEST-u 2019. godine.

Sjednicu je vodio Dragan Ratković, zamjenik predsjednika Odbora, a u radu su, pored članova učestvovali predstavnici Instituta za standardizaciju Ivana Vlahović, sekretarka nacionalnog tehničkog komitata ISME/TK E 013: Informacione tehnologije i Željko Gurešić, šef odjeljenja za informaciono-dokumentacione poslove. Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu, odnosno programsku liniju za uvođenje međunarodnih standarda prezentovala je Jelena Obradović iz Ministarstva ekonomije, dok je Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje, govorio o dualnom obrazovanju.

Dualno obrazovanje

Direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković zahvalio je Odboru ICT sektora na zajedničkom osmišljavanju programa za novo zanimanje web i tehničar mobilne aplikacije. Ocijenio je da je za ovo četvorogodišnje zanimanje zainteresovan veliki broj lučonoša.

Govoreći o trogodišnjim programima zanimanja, on je naveo da ih sada upisuje 1000 učenika više nego prije dvije godine. To govori da su stručne škole sve više izbor mladih koji naročito interesovanje pokazuju za dualni sistem obrazovanja.

U realizaciju dualnog sistema obrazovanja uključeni su privrednici iz 22 od 24 opštine, odnosno 285 poslodavaca, 26 škola, 577 učenika a plan je da ih u školskoj 2019/2020 bude 800.

Izrazio je očekivanje da privrednici u još većoj mjeri uključe u dualno obrazovanje, jer je to najbolji način da kreiraju kvalitetan kadar koji im je potreban.

Upravljanje IT uslugama

Predstavnica ISME Ivana Vlahović upoznala je Odbor sa organizacijom i aktivnostima Instituta za standardizaciju. Od osnivanja Institut je osnovao 18 stručnih tijela – tehničkih komiteta kroz čiji rad je usvojeno oko 24000 standarda.

Ona je pozvala privrednike da učestvuju u radu Tehničkog komiteta koji donosi standarde vezane za informacione tehnologije.

Njen kolega Željko Gurešić, prezentovao je međunarodni standard ISO/IEC 20000 koji se odnosi na različite aspekte upravljanja IT uslugama.

Ovaj međunarodni standard određuje zahtjeve za sistem upravljanja uslugama (SMS), koji obuhvata planiranje, uspostavljanje, primjenu, rad, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja uslugama. Što se tiče samog sistema, SMS podržava upravljanje životnim ciklusom usluga (planiranje, dizajn, tranzicija, isporuka i poboljšanje usluga) kroz uključivanje konteksta organizacije, vođenja, planiranja, podrške i rada SMS-a i njegovih procesa i procjenu učinka. Ovo može pružiti bolje razumijevanje potreba kupaca i ponuditi bolju vrijednost za klijente u pružanju usluga, dajući trajnu vidljivost i omogućujući stalno poboljšanje.

Unapređenje konkurentnosti

Jelena Obradović, predstavnica Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije, navela je da taj Vladin resor ove godine realizuje Program za unapređenje konkurentnosti privrede, koji, kroz deset programskih linija, ima za cilj stvaranje konkurentnih, izvozno orjentisanih i inovativnih privrednih subjekata.

Posebno se fokusirala na Programsku liniju za uvođenje međunarodnih standarda. Cilj uvođenja ove linije je da obezbijedi podršku preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima naročito iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, da u što većoj mjeri povećaju svoju konkurentnost prvenstveno kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda.

Dvije su komponentne podrške – prva se odnosi na akreditaciju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, koja se odnosi na refundaciju od 60% do 70% opravdanih troškova u zavisnosti da li je riječ o mikro, malom ili srednjem preduzeću. Druga komponenta se odnosi na uređenje poslovanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih ISO standarda i podržava implementaciju standarda, sertifikaciju i resertifikaciju. U ovoj godini fokus je na podršci uvođenju standarda 20000 i 27001, u skladu sa potrebama privrede. Ministarstvo je ugovorilo subvencije za 10 preduzeća za uvođenje standarda 27001.

Sredstva će se dodjeljivati bespovratno preko otvorenog Javnog poziva, odnosno do utroška raspoloživih sredstava za programsku liniju.

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za uvođenje međunarodnih standarda iznosi 140 hiljada eura.

Javni poziv je raspisan 4. aprila a predviđa dostavljanje prijava do 30. septembra 2019. godine.

Do sada je sklopljeno 48 ugovora o podršci preduzećima. Predstavnica Ministarstva je pozvala privrednike da ih kontaktiraju jer sredstava za ovu namjenu još ima.

INFOFEST 2019

Sekretarka Odbora Nada Rakočević je, uz podsjećanje na uspješan prošlogodišnji zajednički nastup kompanija, koji je nagrađen i priznanjem programskog odbora INFOFEST-a,  obavijestila članice Odbora da će, kao i prošle godine, Privredna komora snositi troškove učešća kompanija na ovom  najznačajnijem festivalu informatičkih dostignića u regionu. Kompanije će imati priliku da na izložbenom prostoru svih dana festivala preko svog predstavnika promovišu kompaniju, zatim, u okviru prezentacionog dijela predstave svoje proizvode, te, u saradnji sa drugim asocijacijama koje se bave digitalnom transformacijom, učestvuju u radu okruglog stola na temu digitalne transformacije. Kompanije su pozvane da daju predloge i sugestije na koncept učešća.