You are here

Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom carina

26/09/2019

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i direktor Uprave carina Vladan Joković potpisali su 26. septembra 2019. godine Sporazum o saradnji, u cilju jačanja privrednog sistema, predlaganja mjera razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanja drugih pitanja.

„Saradnja se odnosi na unapređenje poslovnog ambijenta i zaštitu konkurencije, borbu protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije, međusobnu razmjenu informacija i podataka o privrednim subjektima, sprovođenje zajedničkih istraživanja, organizovanje i učešće na seminarima, edukativnim kursevima, okruglim stolovima i drugim stručnim skupovima, primjenu ATA i TIR sistema, kao i drugih javnih ovlašćenja prenijetih iz carinskih propisa (potvrda o nepreferencijalnom porijeklu robe, potvrda da se roba ne proizvodi u Crnoj Gori itd.) i druge oblike saradnje od zajedničkog interesa“, navodi se, između ostalog, u Sporazumu.

Uprava carina će Privrednoj komori, u skladu sa odredbama ovog sporazuma, najmanje dvaput godišnje dostavljati podatke koji se odnose narealizovanu robnu razmjenu crnogorske privrede sa inostranstvom. Privredna komora će Upravi carina dostavljati podatke o izdatim ATA karnetima, odnosno unositi ih u evidenciju koju propiše Uprava carina.

- Ovaj sporazum biće dodatan impuls partnerstvu između Uprave carina i poslovne zajednice. Jačanje interakcije sa privredom je za nas imperativ, jer su njeni zahtjevi i očekivanja jedan od najznačajnijih inputa za koncipiranje naših strateških ciljeva – ocijenio je direktor Joković.

Predsjednik Golubović je naglasio da je saradnja sa Upravom carina kontinuirano dobra. Istakao je značaj učestvovanja predstavnika Uprave carina u radu Odbora udruženja špeditera, obukama koje se organizuju u Privrednoj komori, te zajedničkim skupovima. Zahvalio je Jokoviću na pozivu da predstavnik Komore učestvuje u radnoj grupi za izradu carinskog zakona.

- Raduje što ćemo na osnovu Sporazuma imati mogućnost razmjene podataka sa Upravom carina, što će dodatno doprinijeti kvalitetu analiza koje radi Privredna komora – kazao je Golubović.

Još jednom je istakao privrženost najstarije poslovne asocijacije borbi protiv sive ekonomije.

- Naglašavam da Uprava carina u Privrednoj komori ima partnera u borbi protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije. Za nas nema prečeg i važnijeg interesa od smanjenja sive ekonomije – ocjenjuje Golubović.

Tokom sastanka, koji je prethodio potpisivanju Sporazuma o saradnji, bilo je riječi o zahtjevima privrednika koje će razmatrati dvije institucije, među kojima su: unapređenje funkcionalnosti Slobodne zone Luke Bar, obezbjeđivanje potpune primjene pojednostavljenih postupaka, odnosno iznalaženje mogućnosti da se kod „kućnog carinjenja” carinska deklaracija može podnijeti u bilo koje vrijeme, kao i zadržavanje roba na graničnim prelazima, što je izazov čije je rješavanje, kroz uspostavljanje sistema zajedničkog obavljanja kontrole inspekcijskih i carinskih organa, na vrhu agende Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, savjetnik predsjednika Mitar Bajčeta i direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić, pomoćnica direktora Uprave carina Snežana Vučković i savjetnica u Upravi carina Jovana Drašković.