You are here

Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku

01/11/2019

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović i direktorica Uprave za statistiku dr Gordana Radojević potpisali su 1. novembra 2019. godine Sporazum o saradnji dvije institucije.

Svrha Sporazuma je razvijanje saradnje u cilju jačanja privrednog sistema, predlaganja mjera razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanja drugih pitanja od značaja za potpisnice.

Predmet saradnje odnosi se na unapređenje poslovnog ambijenta, međusobnu razmjenu informacija i podataka, sprovođenje zajedničkih istraživanja, organizovanje i učešće na seminarima, edukativnim kursevima, okruglim stolovima i drugim stručnim skupovima i druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

Predsjednik Komore Vlastimir Golubović istakao je otvorenost za saradnju najstarije poslovne asocijacije sa svim državnim institucijama.

- Računajte da je Komora uvijek spremna da maksimalno pomogne Upravi za statistiku, što je u međusobnom, a prevashodno u interesu privrede – saopštio je Golubović.

Direktorica Uprave za statistiku dr Gordana Radojević istakla je veoma kvalitetnu saradnju sa Privrednom komorom, između ostalog u Savjetu statističkog sistema i Radnoj grupi za pregovoračko poglavlje 18 – Statistika.

- Memorandum koji danas potpisujemo dodatno će osnažiti saradnju naše dvije institucije, a sve u cilju daljeg razvoja zvanične statistike i unapređenja poslovnog ambijenta. Privredna komora je jedan od najprofesionalnijih korisnika podataka Uprave za statistiku – rekla je Radojević.

U cilju promocije aktivnosti Uprave za statistiku i važnosti njenih usluga za privredni ambijent, dogovoreno je da predstavnici ove institucije o tome govore na predstojećim sjednicama odbora udruženja Komore.

U radu sastanka učestvovale su i potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović i direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić.