You are here

Pozitivni trendovi u saobraćaju

15/11/2019

Odbor udruženja saobraćaja na sjednici 15. novembra 2019. godine usvojio je Program rada 2020. godine, razmotrio analizu poslovanja u ovoj djelatnosti i obaveze privrednika po osnovu reprografskih prava.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Deda Đelović, a u radu su, pored članova, učestvovali Zoran Nikolić, direktor Sektora saobraćaja Privredne komore Crne Gore, Bojana Radojević, načelnica Odsjeka za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka MONSTAT-a i Lidija Golubović, sekretarka organa Komore.

U Analizi poslovanja u sektoru saobraćaja navodi se da je u prvoj polovini 2019. godine željeznicom prevezeno 448 hiljada putnika, koliko i u prvoj polovini 2018. godine. Prevoz robe željeznicom iznosio je 552 hiljade tona, što je za 2,2% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema podacima MONSTAT-a u drumskom saobraćaju je prevezeno 3,4 miliona putnika, što predstavlja rast od 1,1%. Prevoz robe je u prvoj polovini tekuće godine iznosio 435 hiljada, što je više 8,2%. Najvažniji infrastrukturni projekat u Crnoj Gori auto put Bar – Boljare, po planu, trebalo bi da bude završen u septembru 2020. godine.

Broj prevezenih putnika u vazdušnom saobraćaju je iz godine u godinu u porastu. U prvoj polovini 2019. prevezeno je 970,1 hiljadu putnika što je za 8,7% više u odnosu na uporedni period iz prethodne godine. Promet robe vazdušnim putem je iznosio 421 tonu, što je za 4,1% manje.

U Analizi je preporučeno da je radi intenzivnijeg razvoja ove privredene grane potrebno dalje unapređivati kvalitet infrastrukture i usluga u svim vidovima saobraćaja, obezbijediti povoljnije izvore finansiranja, realizovati Program obnove voznog parka ekološki naprednijim vozilima, kao i aktivnosti na modernizaciji crnogorskih aerodroma, intenzivirati aktivnosti na izgradnji Jadransko – jonskog auto puta, raditi na suzbijanju nelojalne konkurencije i sive ekonomije i drugo.

Bojana Radojević je prezentovala aktivnosti MONSTAT-a, podsjećajući da je ova institucija nedavno potpisala Sporazum o saradnji sa Komorom, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta. Saradnja se odnosi na razmjenu podataka, sprovođenje zajedničkih istraživanja, organizaciju seminara i druge aktivnosti.

Cilj MONSTAT-a je da obezbjedi brojčane i reprezentativne podatke, informacije o ekonomskim, demografskim, društvenim i pojavama iz oblasti radne te životne sredine Crne Gore. Da bi ostvarili cilj i dobili tačne i pouzdane podatke, vrlo je važna saradnja MONSTAT-a i poslovnih subjekata kao važnog izvora podataka. Radojević je pozvala privrednike da doprinesu kreiranju zvanične statistike i koriste usluge MONSTAT-a koje mogu biti u funkciji njihove poslovne politike.

Privrednici su ukazali na važnost pravovremenog raspolaganja zvaničnim statističkim podacima, nephodnim za poslovanje i izrazili spremnost za dalji razvoj saradnje sa MONSTAT-om.

Privrednoj komori se obratila Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore u cilju otpočinjanja pregovora za zaključivanje zajedničkog sporazuma kojim bi se utvrdila visina naknada za korišćenje pisanih djela u štampanom i elektronskom formatu. Ukoliko ne dođe do zaključenja sporazuma u roku šest mjeseci, ova organizacija će od Ministarstva ekonomije tražiti utvrđivanje privremene tarife.

Ocijenjeno da je riječ o novom nametu za privredu te da je nejasno na osnovu čega su kao obveznici prepoznata sva pravna lica, bez obzira na to da li koriste autorski zaštićena pisana dokumenta ili ne. Takođe je ukazano da i drugi zakoni propisuju obaveze po istom osnovu, tako da treba razmotriti pravnu utemeljenost ove dažbine.

Zaključeno da će članovi Odbora do utorka formulisati sugestije da bi se ovo pitanje riješilo na adekvatan način, o čemu će potom biti riječi na sastanku predsjednika svih odbora udruženja Komora, a zatim i sa predstavnicima Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore.

Na sjednici je upućena inicijativa predstavnika Montenegro Airlinesa prema nadležnim o potrebi izmjene i donošenja novih bilateralnih sporazuma o redovnom saobraćaju sa državama koje predstavljaju interesantne destinacije za ovu kompaniju.

Povodom informacije da će Vlada uskoro razmatrati tekst Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe u formi sa kojom Odbor udruženja saobraćaja nije upoznat, zatraženo je da privrednici budu uključeni u sve faze izrade propisa koji utiču na njihovo poslovanje.

Privrednici su informisani da je planiran sastanak sa predstavnicima Uprave carina o više puta zatraženom povećanju mogućnosti zadržavanja na granici sa 24 na 48 sati.

Sastanak Mještovite komisije o prevozu putnika i tereta sa Švajcarskom biće organizovan u ponedjeljak, pa su privrednici pozvani da kandiduju pitanja koje tada treba razmotriti.

Još jednom je na sjednici ukazano na problem raspodjele novih CEMPT dozvola koje izdaje Uprava za saobraćaj i istaknuta potreba da se ovaj proces automatizuje.