You are here

Prevoznicima nedostaju vozači

27/02/2018

Odbor udruženja saobraćaja, na sjednici 27. februara 2018. razmotrio je informacije o poslovanju u ovom sektoru za 2017. godinu i dualnom obrazovanju, novi Zakon o Privrednoj komori Crne Gore, aktivnosti Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju, te pitanje dozvola za prevoz sa Bosnom i Hercegovinom.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Deda Đelović  a u radu je, osim članova, učestvovao predstavnik resornog ministarstva Dalibor Milošević, direktor Direktorata za drumski saobraćaj.

U Informaciji o poslovanju u ovom sektoru se navodi da je prosječan broj zaposlenih u saobraćaju prošle godine porastao 3,7% u odnosu na 2016. Ovaj sektor je upošljavao 5,9% ukupnog broja zaposlenih u Crnoj Gori.

Upoređujući podatke iz prethodne i 2016. godine drumski saobraćaj je ostao na približno istom nivou. Prevoz putnika je porastao 0,4%, a robe je manji 1,5%. Putnički željeznički saobraćaj zabilježio je pad 27,8%, dok je prevoz robe željeznicom veći za 14,9%. Promet putnika na crnogorskim aerodromima iznosio je 2,2 miliona, što je 17,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Kad je pomorski saobraćaj u pitanju bilježimo rast prometa u lukama od 27,4%, od čega je uvoz veći za 9,4%, a izvoz 49,5% u odnosu na 2016.

Tokom 2017.godine intenzivno se radilo na važnim infrastrukturnim projektima koji će značajno unaprijediti ovu privrednu granu. Svakako je najvažnija izgradnja glavne dionice auto puta gdje su realizovani radovi u vrijednosti od 176,3 miliona eura na kojima je bilo angažovano 79 domaćih preduzeća i 19 inostranih.

Investiciona ulaganja u infrastrukturu, kao i priliv stranog kapitala kroz privatizaciju privrednih društava, značajno su doprinijeli unapređenju kvaliteta usluga u saobraćaju.

Zakon o Komori

Predstavnik Komore Mitar Bajčeta prezentovao je novi Zakon o Privrednoj komori. Riječ je o aktu koji afirmiše značaj i rad najstarije poslovne asocijacije u uslovima znatno izmijenjenih društveno ekonomskih okolnosti u odnosu na prije 20 godina kada je usvojen prethodni zakon o Komori. Zakonom su posebno istaknuti ciljevi Komore, prije svega zastupanje i ostvarivanje zajedničkih interesa njenih članica, odnosno cjelokupne crnogorske privrede. Saradnja Komore i državnih organa u vezi sa pitanjima od interesa za privredu je podignuta na veći nivo. Komora predlaže Vladi Crne Gore mjere ekonomske politike i na sjednicama njenih organa pri razmatranju ovih mjera učestvuju predstavnici Vlade. Obaveza je Komore da nadležnom ministarstvu dostavlja mišljenje na propise od značaja za privredu. Jednom godišnje upućuje Vladi analizu poslovanja privrede i primjene propisa od značaja za privredu.

Dualno obrazovanje

Predstavnik Komore dr Mladen Perazić kazao je da je školske 2017/2018 godine ponovo je zaživjelo obrazovanje kod poslodavca/dualni sistem u obrazovnom sistemu. Obrazovanje kod poslodavca, odnosno dualni sistem obrazovanja kao dio stručnog obrazovanja je zasnovan na pozitivnim iskustvima zemalja njemačkog govornog područja.

Privredna komora Crne Gore je bila jedan od inicijatora za implementaciju realizaciju dualnog sistema kod nas. Imajući u vidu da u Crnoj Gori imamo veliki broj privrednih subjekata koji imaju želju, potrebe i kapacitet da učestvuju u kreiranju kvalitetne radne snage kako za svoje potrebe tako I za potrebe tržišta rada u državi, ovaj projekat je izazvao veliku pažnju poslodavaca i želju za učešćem.

Uključenjem u ovaj vid realizacije obrazovanja učenika, poslodavac ima mogućnost da pripremi kadar profila koji odgovara poslovanju njegovog preduzeća i zaposli ga po završetku školovanja. Praktično obrazovanje kod poslodavca, omogućava učeniku da: razvija primjenjiva znanja, da usvaja vrijednosti odgovarajuće radne kulture, da se brže prilagodjava zahtjevima radnog mjesta i unapredjuje znanje i vještine u realnoj sredini, čime se i stvara mogućnost zapošljavanja kod poslodavca kod kojeg se obrazovao.

Privrednici su ukazali na veliki deficit vozača i pitali da li je moguće da se on riješi uz državnu pomoć. Kao jedan od problema identifikovali su dugo vrijeme potrebno za dobijanje kategorija za vozače. Oni smatraju da ove kategorije vozači treba da steknu već u školi. Takođe je ukazano na probleme u dobijanju licenci struke u željeznici, za što se veliki novac odliva za školovanje u regionu.

Predstavnik Komore Perazić je kazao da će ova asocijacija organizovati sastanak sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za stručno obrazovanje na fonu iznalaženja mehanizama za rješavanje problema deficitarnog kadra.

Postoje mehanizmi. Na nivou države postoji Fond za deficitarna zanimanja, a takođe i na nivou Privredne komore i vaše udruženje, ako iskaže interesovanje, može da participira i odvoji određena sredstva za to. Takođe, u Zavodu za zapošljavanje postoji Program obuke za poznatog poslodavca. Svaki poslodavac može da se uključi u taj program, obuči nezaposlene ili one kojima je potreba prekvalifikacija, s tim što je u obavezi da ih nakon toga i zaposli – rekao je Perazić.

Predstavnik Vlade Dalibor Milošević kazao je da su privredi potrebni profesionalni vozači, a to postaju prolaskom kroz 280-časovnu obuku za licencu nakon školovanja. Zato smatra da je obuku za ovaj posao neophodno započeti odmah po školovanju. On je ukazao da je problem deficita vozača u Crnoj Gori utoliko veći što zemlje iz EU počinju da traže naše vozače koji ispunjavaju sve zahtjeve tog tržišta.

On je predstavio Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju koji od decembra funkcioniše u Privrednoj komori Crne Gore.

- Edukaciju menadžera i vozača u drumskom saobraćaju kao značajno ovlašćenje povjerili smo Privrednoj komori koja je posvećenim radom dokazala da taj posao kvalitetno obavlja i u kratkom roku stekla akreditaciju za tu djelatnost – rekao je Milošević, dodajući da su obavljene već tri obuke.

On je objasnio da je Crna Gora bila u obavezi da formira ovaj centar da bi izašla u susret obavezama koje propisuje ITF – Međunarodna transportna organizacija i uskladila zakonsku regulativu sa Poveljom kvaliteta.

Govoreći o pitanju dozvola za prevoz sa Bosnom i Hercegovinom, Milošević je kazao da se one neće ukidati kao ni prema trećim zemljama, jer bi u suprotnom domaće prevoznike doveli u nepovoljan položaj. Kazao da se takođe razmatra promjena sistema poništavanja dozvola, a jedan od modela koji se razmatra je austrijski, gdje se to radi automatski na granici.