You are here

Prvi ekološki trimarani za javni prevoz u Boki

17/07/2019

Prvi ekološki trimarani za javni prevoz u Boki Kotorskoj svečano su porinuti 17. jula 2019. godine kod Pina u Tivtu.

Riječ je o solarnom brodu „Elettra“ i hibridnom „Graciana“ sagrađenim u okviru projekta „Održivi vodeni transport solarnim katamaranima u Boki Kotorskoj“, koji realizuje kompanija Bella Boka uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Privredne Komore Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Njime je predviđena izgradnja ukupno četiri hibridna broda kapaciteta 60 osoba i pet električnih sa mjestima za 30 putnika.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4,25 miliona eura, od čega je 150 hiljada eura je obezbijeđeno kroz projekat Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori na kom su partneri Ministarstvo održivog razvoja i turizma, UNDP i Privredna komora.

Na svečanoj promociji projekta govorili su predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Daniela Gasparikova i predsjednik Opštine Tivat Siniša Kusovac. Projekat Bella Boka prezentovao je Ricardo Bonetti, direktor kompanije Bella Boka.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović je istakao da se ovim projektom iskazuje posvećenost očuvanju resursa i razvoju turizma na održiv način.

- Posebno mi je drago što je ova ekološka i ekonomski održiva ideja dijelom realizovana u partnerstvu Ministarstva održivog razvoja i turizma, UNDP-a i Privredne komore, kroz projekat Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori. Uvjeren sam da će navedeni projekat doprinijeti imidžu naše zemlje kao ekološki prepoznatljive destinacije, a za ljude sa primorja će imati posebno značenje jer će oživjeti tradiciju korišćenja vodenih puteva za prevoz građana i turista u Boki Kotorskoj – kazao je Golubović.

Saopštio je da je Privredna komora Crne Gore veoma posvećena svim aktivnostima koje su usmjerene na očuvanje okoline, plavi rast i zelenu mobilnost.

- Stoga će svaka ideja poput ove imati puno razumijevanje i podršku Privredne komore – zaključio je Golubović.

Opština Tivat od 2016. intenzivno podržava projekat, riječi su njenog predsjednika Siniše Kusovca.

-  Nadamo se da ćemo realizacijom ovog projekta dodatno pozicionirati Tivat, ne samo kao elitnu turističku destinaciju, već i kao elitnu ekološku destinaciju – rekao je Kusovac.

Prema riječima ministra Osmana Nurkovića, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je od početka podržavalo inovativni projekat Bella Boka, kao doprinos rasterećenju drumskog saobraćaja i zaštiti životne sredine.

- Veliko mi je zadovoljstvo što će Crna Gora nakon uspješne realizacije projekta Bella Boka biti prepoznata kao jedinstven primjer rješavanja gužvi u drumskom saobraćaju kroz ekološki prihvatljiv vodni transport koji koristi obnovljive izvore energije – saopštio je Nurković.

Državni sekretar Damir Davidović istakao je da pitanje zaštite životne sredine predstavlja ključno pitanje održivog razvoja turizma.

- Sa ekološkim brodovima Crne Gora se pozicionira na turističkoj mapi kao destinacija visoke ekološke svijesti. Zaista je zadovoljstvo podržati projekat koji direktno utiče na očuvanje našeg mora, a istovremeno predstavlja tehnološko dostignuće koje gotovo da ne postoji Jadranu – rekao je Davidović.

On je istakao značaj projekta i sa aspekta zapošljavanja.

- Zahvaljujući novom vidu saobraćaja biće zaposleno 60 radnika sa ovih prostora – dodao je predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Daniela Gasparikova istakla je da je projekat primjer kako se inovacije i kreativnost u dizajnu, kombinovane sa obnovljivom energijom i privatnim kapitalom, mogu pretvoriti u ekonomsku priliku sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i potencijalom da doprinese boljim uslugama za građane i turiste.

Prema njenim riječima, iz saobraćaja potiče 20 odsto emisija gasova sa efektom staklene bašte, a očekivanja su da će taj uticaj rasti u periodu koji slijedi i iznositi 30 odsto 2030. godine.

- Prelazak na čiste tehnologije učiniće javni pomorski i drumski saobraćaj atraktivnim za putnike. Postupno isključivanje najvećih zagađivača i uvođenje principa zagađivač plaća, predstavljaju kombinaciju mjera koje će omogućiti da se zaustave negativni trendovi u crnogorskom saobraćaju – rekla je Gasparikova.

Dodala je da su ekološki brodovi samo jedan od 30 projekata koje su podržali u saradnji sa Privrednom komorom i Ministarstvom održivog razvoja i turizma.

Ricardo Bonetti, direktor kompanije Bella Boka, kazao je da će novi vid javnog prevoza sedam puta smanjiti emisije CO2 na ovom području.

- Danas predstavljamo prva dva broda u cjelosti izgrađena u Crnoj Gori, na gradilištu Montemarin Yachting u Kotoru gospodina Dragana Franovića. Riječ je o inovatoru koji je u ovaj proces uključio cijelu svoju porodicu. Brodovi su udobni, široki, brzi i stvaraju malo talasa – rekao je Bonetti.

Brodovi će od 20. jula prevoziti putnike na dvije probne linije. Polaziće najvjerovatnije svakog sata sa jasno obilježenih stajališta. Preostali brodovi trebalo bi da budu uključeni u saobraćaj do kraja naredne godine. U okviru projekta biće izgrađeno ukupno 13 stajališta sa elektronskim redom vožnje. Plan je da redovna linija bude sa polascima na 20 minuta.

Na kraju svečanosti, organizovana je promotivna vožnja trimaranima „Elettra“ i „Gracijana“.