You are here

Rast saobraćajnih pokazatelja

16/07/2019

Na sjednici Odbora udruženja saobraćaja 16. jula 2019. prezentovani su statistički podaci za ovaj sektor u prvom kvartalu ove godine. Razmatrane su aktuelne teme iz oblasti pomorskog i drumskog saobraćaja.

Sjednicu je vodio dr Deda Đelović, predsjednik Odbora, a u radu su, pored članova, učestvovali predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva Dino Tutundžić i Bojan Radoman, te direktor Sektora saobraćaja u Komori Zoran Nikolić.

Poslovanje u sektoru saobraćaja predstavio je Savo Barović, sekretar Odbora koji je istakao da je željeznicom u prvom kvartalu 2019. prevezeno je 192 hiljade putnika 1,1% više nego u I kvartalu 2018. Prevoz robe je iznosio 229 hiljada tona, odnosno 24,7% manje nego za isto vrijeme 2018. Drumskim saobraćajem je transportovno 1,6 miliona putnika (0,5% više), a robe 209 hiljada tona (4,5% više). Vazdušnim putem je u ovom periodu prevezeno 256,3 hiljade putnika što u odnosu na 2018. predstavlja rast od 6,4%. Transport robe vazdušnim saobraćajem iznosio je 202 tone i veći je za 9,2% nego u uporednom periodu prethodne godine. Ukupni promet u lukama je iznosio 419 hiljada tona što je za 13,6% manje u odnosu na 2018. godinu. Prosječan broj zaposlenih u saobraćaju iznosio je 12,2 hiljade (12,3% više), dok su prosječne bruto zarade bile 831 eura, (22 eura veće), a neto plate 555 eura (15 eura veće).

- Podaci su, što se tiče prometa robe u lukama, bolji u drugom kvartalu. Manjak iz prvog kvartala je anuliran, a nivo pretovara robe je veći nekoliko procenata u odnosu na isti period 2018. – kazao je predsjednik Odbora Deda Đelović.

Odbor je razmotrio pristigle komentare na Predlog izmjena i dopuna Zakona o lukama. Nela Vitić, Ocean Montenegro nije saglasna sa komentarom koji se odnosi na dodatno definisanje ko može dobiti koncesije za lučke poslove. Ona smatra da je riječ o nepotrebnoj liberalizaciji te da je nužno primjenjivati Zakon o koncesijama. Dino Tutundžić, samostalni savjetnik u Direktoratu za pomorsku privredu, kazao je da će pitanje koncesija biti usaglašeno sa zakonima o koncesijama i javno privatnom partnerstvu.

Članovi Odbora upoznati su sa izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kojima su, između ostalog, posebno precizirane usluge limo servisa - posebnog oblika javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju koji se obavlja iznajmljenim putničkim vozilom sa uslugom vozača.