You are here

Sastanak sa predstavnicima kompanija CHAMCO i Matej

03/10/2019

U Privrednoj komori Crne Gore 3. oktobra 2019. godine organizovan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma te Prijestonice Cetinje, a na inicijativu kompanija Matej d.o.o. i CHAMCO. Razgovarano je o mogućnostima investiranja u postrojenje za tretman svih vrsta otpada na Cetinju.

U radu sastanka, koji je vodio predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, učestvovali su potpredsjednik ove asocijacije Danilo Gvozdenović, gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Kašćelan, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivana Vojinović sa saradnicima Igorom Jovanovićem i Bojanom Kaluđerović, izvršni direktor preduzeća „Matej“ Momčilo Krivokapić, te Slavomir Marković, Viktor Berezin i Aleksandar Pronin iz kompanije CHAMCO.

Djelatnost kompanije CHAMCO, čije je sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama, jeste proizvodnja i izgradnja postrojenja za tretman otpada po, kako je rečeno na sastanku, najsavremenijim tehnologijama gasifikacije i pretvaranja čvrstog otpada u električnu i toplotnu energiju. Predstavnici kompanije su željeli da se upoznaju sa zakonskom regulativom i strateškim dokumentima za upravljanje otpadom u Crnoj Gori, kako bi uvidjeli postoji li ekonomska isplativost projekta izgradnje postrojenja na Cetinju koje bi, prema njihovim riječima, bilo od velikog značaja za Prijestonicu i cijelu Crnu Goru.

Predsjednik Komore Golubović je upoznao predstavnike kompanija da je Crna Gora krajem prošle godine otvorila pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, te da je, kao kandidat za članstvo u EU, naša zemlja obavezna da uspostavi odgovarajući i funkcionalan sistem upravljanja otpadom. On je predstavio važeću regulativu, naglasivši da je u procesu izrade novi Zakon o upravljanju otpadom usklađen sa EU direktivama. Članovi Odbora udruženja komunalne privrede Privredne komore upoznati su sa novim zakonom i ocijenili da je riječ o kvalitetnom aktu koji pruža jasne smjernice komunalnim preduzećima po pitanju upravljanja otpadom.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović ukazala je da državni Plan upravljanja otpadom predviđa povećanje reciklaže u Crnoj Gori, u skladu sa direktivama EU, te da bi, prilikom planiranja investicije, kompanije CHAMCO i Matej trebalo to da uzmu u obzir. Pojasnila je da je predviđeno da u našoj zemlji postoje četiri centra za upravljanje otpadom – u Podgorici, Nikšiću, Baru i Bijelom Polju. Pozvala je predstavnike kompanija da izrade studiju izvodljivosti, što je preduslov za dalje korake u pravcu eventualne realizacije ovog projekta.

Gradonačelnik Cetinja Kašćelan ukazao je da Prijestonica želi ozbiljno da se posveti i doprinese rješavanju pitanja otpada.

Zaključeno je da se komunikacija kompanija i nadležnih nastavi preko Privredne komore Crne Gore, kako bi se definisale mogućnosti izgradnje postrojenja za tretman otpada na Cetinju.

U radu sastanka učestovovali su i savjetnik predsjednika Komore Mitar Bajčeta, direktor Sektora udruženja Bojan Obrenović i sekretarka Odbora udruženja komunalne privrede Marija Milačić.