You are here

Uključiti se u izradu zakona o homologaciji

20/02/2018

Uvoznici i trgovci motornih vozila i rezervnih djelova pozvani su da se uključe u izradu zakona o homologaciji, prvog te vrste u Regionu. Poziv im je uputio Dalibor Milošević, generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj na sjednici Grupacije uvoznika i trgovaca motornih vozila i rezervnih djelova Privredne komore Crne Gore, održanoj 20. februara 2018. godine.

Raspravljano je o Analizi troškova izdavanja potvrda proizvođača u postupku homologacije vozila i Zakonu o Privrednoj komori. Usvojena je Informacija o trgovini u ovom sektoru, te Program rada za 2018. godinu. Sjednicu su vodili predsjednik Grupacije Željko Rajković i njegov zamjenik Miodrag Pavlović, a u radu su učestvovali i potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove u ovoj asocijaciji Mitar Bajčeta.

Predstavnik Ministarstva saobraćaja Milošević je ocijenio da će se uz pomoć ljudi iz branše dobiti kvalitetan zakon koji će urediti ovu oblast. Prema njegovim riječima, regulisanje ovog pitanja je od velike važnosti naročito za proizvodnju rezervnih djelova. Prema njegovim, riječima Crna Gora je u obavezi da ovu oblast uskladi sa direktivama EU i tehničkim standardima, koji se, naglasio je on, veoma često mijenjaju. Riječ je i o kompleksnom sistemu kontrole uvoza djelova i vozila koji su proizvedeni u inostranstvu, gdje treba ispoštovati zahtjeve oko 130 direktiva. Kontrolom će moći da se bave samo ovlašćena lica i ona obuhvata tehnički pregled vozila, potvrdu proizvođača da su u vozilu samo originalni djelovi, što na kraju rezultira time što Mašinski fakultet u Podgorici izdaje sertifikat o saobraznosti.

- Želimo na ovaj način da uspostavimo povoljan poslovni ambijent za buduće proizvođače u ovoj oblasti – rekao je Milošević.

On je takođe informisao privrednike da će se pristupiti izmjenama odluke o ekostandardu za uvoz polovnih vozila, koji će biti pomjeren sa euro 3 na euro 4. Standard za nova vozila će biti pomjeren na euro 6. On je predložio članovima Grupacije da se angažuju i u ovom dijelu, jer su njihova praktična iskustva dobrodošla u iznalaženju adekvatnih rješenja.

Miodrag Pavlović, potpredsjednik Grupacije, govorio je o troškovima izdavanja potvrda proizvođača u postupku homologacije. Uvoznici su prilikom izdavanja potvrda proizvođača izloženi mnogo većim troškovima, od definisanih Odlukom o visini troškova homologacije vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište Crne Gore. Više puta obraćali su se Ministarstvu saobraćaja i pomorstva za sagledavanje mogućnosti uvećanja propisane naknade za izdavanje spomenute potvrde. Milošević je istakao da Ministarstvo sada nije za podizanje cijene izdavanja potvrde proizvođača, jer se kod uvoznika drastično razlikuju troškovi kao i broj potvrda koje izdaju, pa je jako teško utvrditi cijenu koja bi svima odgovarala, a i stava je da uvoznicima nije primaran posao izdavanje ovih potvrda, već prodaja vozila, pa u tom smislu na ove potvrde ne treba gledati kao na opterećenje.

U informaciji o trgovini motornim vozilima i rezervnim djelovima navodi se između ostalog da je tokom 2017. godine u Crnu Goru uvezeno vozila (ne računajući željeznička) u vrijednosti 165,3 miliona eura, što je rast od 20,6% u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz je iznosio 4,7 miliona eura, što predstavlja smanjenje od 39,9% u odnosu na uporedni period. Najviše je uvezeno putničkih automobila u iznosu  100,7 miliona eura.

Predstavnik Komore Bajčeta prezentovao je novi Zakon o Privrednoj komori, akt koji afirmiše značaj i rad najstarije poslovne asocijacije u uslovima znatno izmijenjenih društveno ekonomskih okolnosti u odnosu na period kada je usvojen prethodni zakon o Komori. Zakonom su posebno istaknuti ciljevi Komore, prije svega zastupanje i ostvarivanje zajedničkih interesa njenih članica, odnosno cjelokupne crnogorske privrede. Saradnja Komore i državnih organa u vezi sa pitanjima od interesa za privredu je podignuta na veći nivo. Komora predlaže Vladi Crne Gore mjere ekonomske politike i na sjednicama njenih organa pri razmatranju ovih mjera učestvuju predstavnici Vlade. Obaveza je Komore da nadležnom ministarstvu dostavlja mišljenje na propise od značaja za privredu. Jednom godišnje upućuje Vladi analizu poslovanja privrede i primjene propisa od značaja za privredu.

Potpredsjednica Filipović je istakla da Komora ove godine obilježava devet decenija postojanja. Prema njenim riječima, ova institucija želi da još intenzivnije svojim uslugama doprinese poslovanju i razvoju svojih članica, te je pozvala uvoznike vozila da tome daju doprinos kroz rad u ovoj GrupacijiPrivrednici su između ostalog upitali predstavnika resornog ministarstva kada će u Crnoj Gori biti razvijena infrastruktura za napajanje električnih vozila i uvedene subvencije za njihov uvoz, jer su to zahtjevi njihovih partnera iz inostranstva. Milošević je odgovorio da to predstavlja integracionu obavezu Crne Gore jer EU insistira na zaštiti životne sredine i u ovoj oblasti. Uvjeren je da će infrastruktura biti uređena, ali naglašava da to nije nadležnost njegovog ministarstva. Subvencije će, kaže, naknadno biti definisane vjerovatno po sličnom modelu kao u zemljama okruženja.