You are here

Unaprijediti saradnju sa Upravom carina

20/02/2018

Privredna komora Crne Gore organizovala je 20. februara 2018. godine sastanak sa rukovodstvom Uprave carina u cilju unapređenja saradnje ove dvije institucije. Tom prilikom, predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i direktor Uprave carina Vladan Joković, sa najbližim saradnicima, razmotrili su teme koje su prepoznate kao otvorena pitanja.

Istaknuto je da privredni subjekti koji se bave spoljno-trgovinskim poslovima, logistikom i poslovima zastupanja pred carinskim organom kao jednu od najznačajnijih državnih institucija prepoznaju Upravu carina. Oni ocjenjuju da je Uprava carina posljednjih godina unaprijedila rad u smislu transparentnosti, efikasnosti, sistema analize rizika, naknadne kontrole, iako su pojedina pitanja još uvijek otvorena. U oblasti elektronskih servisa i elektronske komunikacije sa privrednim subjektima, napravljen je iskorak u odnosu na druge državne organe. Od posebnog je značaja početak implementacije pojednostavljenih carinskih postupaka na osnovu knjigovodstvenih upisa (kućno carinjenje), koje se obavlja bespapirno. Unapređenje rada Uprave carina doprinijelo je i značajno boljim poslovnim rezultatima ove institucije u odnosu na raniji period.

Bilo je riječi o mogućnosti potpisivanja memoranduma o saradnji, kojim bi pored ostalog bile definisane  mogućnosti razmjene podataka o spoljnoj trgovini, zajedničke edukativne aktivnosti i drugo. Uprava carina je izrazila saglasnost sa ovom idejom koju je potrebno razraditi u predstojećem periodu, naročito u pogledu mogućnosti da li Uprava carina može da pravovremeno obradi podatke, koji shodno pozitivno-pravnim propisima mogu biti predmet razmjene.

Istaknuta je potreba da se uspostavi sistem komunikacije na relaciji Uprava carina – Privredna komora za procesuiranje hitnih slučajeva, odnosno rešavanje problema koji iziskuju hitnu reakciju carinskog organa. Ovo pitanje su sagovornici ocijenili prioritetnim u budućoj komunikaciji dvije institucije, jer bi njegovo rešavanje značajno doprinijelo poslovnim rezultatima. U tom pravcu dogovorena je organizacija sastanaka na operativnom nivou, na kojima bi učestvovali privrednici – posebno preduzeća sa bijele liste, kako bi se precizno identifikovali problemi koji dovode do usporavanja carnskih postupaka, sagledala kompletna dokumentacija i pronašli mehanizmi za njihovo prevazilaženje.

Na sastanku su razmotrene mogućnosti da Privredna komora organizuje obuke i ispit, što bi prethodilo  izdavanju licenci za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom. Predstavnici dvije institucije su se saglasili da bi ovo rješenje doprinijelo poboljšanju privrednog ambijenta, ali da je za njegovu implementaciju neophodno stvoriti zakonske pretpostavke. Pored toga, predstavnici Uprave carina  su naglasili potrebu da se propišu uslovi za suspendovanje i oduzimanje licence, a u cilju podizanja kvaliteta rada špeditera.  

Prilikom razmatranja mogućnosti da se postupak puštanja robe u slobodan promet obavlja i u poslijepodnevnim časovima, bar u ljetnjim mjesecima, na najprometnijim terminalima u unutrašnjosti, predstavnici Uprave su ukazali na kadrovska ograničenja, ali i izrazili spremnost da se uspostavi mehanizam kojim bi se izašlo u susret ovim zahtjevima na carinskim terminalima gdje je prepoznata ova potreba.

U fokusu je takođe bila mogućnost osnivanja info-centra za privrednike u Upravi carina što je jedna od obaveza prema Sporazumu o trgovinskim olakšicama.

Sagovornici smatraju da je u cilju borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije, potrebno pokrenuti proceduru za izmjenu propisa na način što bi se umjesto fakturne vrijednosti kao knjigovotstvena osnova za povraćaj PDV-a koristila novoutvrđena (povećana) carinska vrijednost robe.

Privrednici smatraju da je potrebno uložiti dodatni napor za potpuniju implementaciju pojednostavljenih postupaka, na čemu je Uprava carina već preduzela određene korake koji se odnose na unapređenje Carinskog informacionog sistema.

Održani sastanak predstavlja potvrdu uspješne saradnje koju ove institucije ostvaruju s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, a koja će biti nastavljena i ubuduće kroz slične skupove i aktivnosti, posebno u koordinaciji sa Odborom udruženja špeditera.