You are here

Usvojen novi Statut

23/03/2018

Skupština Privredne komore Crne Gore, na sjednici 23, marta 2018. godine, usvojila je novi Statut ove poslovne asocijacije.

Najviši akt Komore kojim se, između ostalog, utvrđuju njeni poslovi i zadaci, uređuju organizaciona i druga pitanja, donijet je u skladu sa novim Zakonom o Privrednoj komori Crne Gore donijetim krajem prošle godine. U Statutu se navodi da je Komora samostalna, poslovna, stručna i interesna ogranizacija nezavisna u svom radu. Članovi Komore su sva privredna društva, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje i preduzetnici upisani u Centralni registar privrednih subjekata. Članstvo se stiče po automatizmu, danom upisa u CRPS.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu i Odluku o utvrđivanju godišnjeg računa za 2017. godinu, te izmjene odluke o izboru članova Upravnog i odbora udruženja.

Izabran je novi potpredsjednik Komore Danilo Gvozdenović, diplomirani pravnik, doskorašnji direktor Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i administraciji. U Gvozdenovićevoj biografiji se navodi i članstvo u radnim grupama za pregovore sa EU, izradu više sistemskih zakona, te u naučnim tijelima, organizacijama i organima upravljanja privrednih društava.

Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Vojo Banović, a u radu su, pored članova, učestvovali i predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, potpredsjednici Ljiljana Filipović i Ivan Saveljić, te generalni sekretar Pavle D. Radovanović.

Privredna komora Crne Gore, koja već devet decenija zastupa interese cjelokupne privrede naše zemlje, i u 2017. godini je pružila značajan doprinos unapređenju ambijenta za rad njenih članica, svih crnogorskih preduzeća, rastu nacionalne ekonomije i snažnim evroatlantskim integracijama, navodi se u Izvještaju o radu za 2017.

Komora, u partnerstvu sa institucijama u zemlji i inostranstvu, doprinijela unapređenju poslovne regulative, podizanju konkurentnosti crnogorskih privrednika, afirmaciji kvaliteta domaćih proizvoda, te jačanju njihove pozicije na crnogorskom i međunarodnim tržištima.

Uloga ove poslovne asocijacije u ostvarivanju strateških ciljeva krajem prethodne godine dodatno je ojačana usvajanjem novog Zakona o Privrednoj komori Crne Gore, 26. decembra 2017. godine. Njime se kvalitetnije i preciznije uređuje rad ove poslovne asocijacije, te jasno definišu uloga i značaj koji Komora ima u zastupanju, ostvarivanju i unapređivanju interesa cjelokupne crnogorske privrede. Promijenjene društveno-ekonomske okolnosti uslovile su potrebu donošenja novog Zakona, u čijoj izradi su korišćena uporedna iskustva iz zemalja Evropske unije i regiona.

- Novi Zakon o Privrednoj komori je učvrstio njen odnos sa Vladom i u jednom od članova se navodi da je njen institucionalni partner, kao i državnih organa te lokalnih samouprava. S tim u vezi Komora je u ovoj godini pokrenula brojne aktivnosti sa državnim organima. Već smo imali sastanke sa Upravom Carina, Poreskom upravom, partnerskim poslovnim udruženjima – Asocijacijom menadžera, Savjetom stranih investitora i Unijom poslodavaca. Slične sastanke planiramo sa svima koji mogu da doprinesu boljem poslovnom ambijentu u Crnoj Gori. Takođe, potpredsjednik Komore prisustvuje sjednicama Komisije za ekonomsku politiku Vlade Crne Gore gdje smo već ostvarili određene rezultate – rekao je predsjednik Golubović.

U izvještaju o radu Komore se posebno ističe da su predsjednik Vlade Duško Marković i članovi njegovog kabineta učestvovali 23. juna 2017. godine u radu sjednice Upravnog odbora Privredne komore. Tada je predstavljena Analiza fiskaliteta na nacionalnom i lokalnom nivou koju je uradila Stručna služba Komore, identifikovani nameti koje je moguće eliminisati ili umanjiti, čime se doprinosi rasterećenju privrede. Ukazano je da treba riješiti problem visokih administrativnih taksi, neproporcionalnih uslugama koje se dobijaju njihovim plaćanjem, kao i različitog nivoa komunalnih u opštinama. Privrednici su predložili dalju diferencijaciju poreza na dodatu vrijednost uvođenjem niže stope za osnovne proizvode za ishranu, te primjenu jedinstvene niže stope PDV-a u svim turističkim objektima.

Tokom prošle godine održana je 41 sjednica odbora udruženja, na kojima je raspravljano o Agrobudžetu, pozicioniranju i plasmanu domaćih proizvoda na tržištu, evropskim integracijama, formiranju berze električne energije i Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju, pojednostavljenim carinskim postupcima, javnim pozivima, energetskoj efikasnosti i ostalim aktuelnim temama. Koordinacioni odbori su razmatrali ekološka i pitanja kvaliteta, tehnologije u građevinarstvu i druge teme.

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom nauke, organizovala je 2 i 3. novembra u Budvi sedmu regionalnu Konferenciju o ekonomiji – Montenegro 2017. Tema skupa, koji je okupio 605 predstavnika vlada, poslovne zajednice, naučne i stručne javnosti sa Balkana i šire, bila je „Izazovi na putu ka Evropskoj uniji“. Potencirana je neraskidiva veza privrede i nauke, a ugledni naučnici porijeklom sa crnogorskog prostora, koji su se potvrdili u inostranstvu pružili su poseban doprinos skupu.

U okviru komorskih aktivnosti unapređenja poslovnog ambijenta, 22. decembra je organizovan tradicionalni sastanak privrednika sa predsjednikom Vlade i ministrima. Predstavljen je dokument Privredne komore „Crnogorska privreda u 2017. godini sa predlozima mjera za unapređenje poslovanja“ koji, pored analize stanja u ekonomiji kroz sagledavanje makroekonomskih pokazatelja, razmatra poslovanje crnogorske privrede po sektorima, regulativu koja utiče na privređivanje, obrazovanje u funkciji privrede, promociju u službi podizanja konkurentnosti i drugo. Ocijenjeno je da je prioritet ublažavanje robnog deficita, kroz veći plasman domaćih proizvoda preko turizma, te izvoz gotovih proizvoda višeg stepena obrade. Potrebno je intenzivirati sinergetsko djelovanje svih institucija i struktura društva koje mogu doprinijeti nacionalnom brendiranju. Privrednici su tokom diskusije ukazali da poslovanje u sivoj ekonomiji negativno utiče na tržište i rad onih koji izmiruju svoje zakonske obaveze. Potencirali su potrebu da se tokom javnih nabavki više vrednuje kvalitet ponude u odnosu na cijenu. Ocijenili su značajnom podršku razvoju koju daju projekti poput „Dobra iz Crne Gore“, potencirali potrebu veće kupovine domaćih proizvoda i uravnoteženja bilansa u prometu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa inostranstvom.

Međunarodne aktivnosti Privredne komore Crne Gore su i u 2017. godini bile veoma intenzivne. Kroz rad u međunarodnim poslovnim asocijacijama EUROCHAMBRES-u, Međunarodnoj trgovinskoj komori, Asocijaciji balkanskih komora, Forumu privrednih komora Jadransko-jonske regije, Komorskom investicionom forumu i drugim, ostvareni su važni kontakti sa inostranim partnerima.

Zvaničnici Privredne komore su, između ostalog, imali zapaženu ulogu u radu Skupštine Eurochambresa, Foruma jadransko-jonskih privrednih komora, Skupštine ABC, sastanka Upravnog odbora KIF-a, na kojima su donijete značajne odluke za poslovne zajednice okupljenih zemalja i njihovu međusobnu saradnju.

Tokom godine Komora je organizovala poslovne forume sa privrednicima iz Monaka, turske pokrajine Muš, Srbije, Slovenije, Velike Britanije i Austrije. Upriličen je sastanak sa zvaničnicima diplomatsko konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori, tokom kojeg je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović govorio o napretku naše zemlje u evroatlantskim integracionim procesima. Komoru su posjetile diplomatsko-privredne delegacije Kine, Finske, Njemačke, Italije, Francuske, Belgije, Kolumbije i drugih država.

Komoru je posjetio predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, koji je 19. jula učestvovao u radu sastanka „Poslovne mogućnosti u Crnoj Gori sa fokusom na oblast infrastrukture“. On je tom prilikom istakao da će ekonomski razvoj i zapošljavanje na zapadnom Balkanu doprinijeti ubrzanju procesa integracije u EU. Evropska perspektiva predstavlja strateško ulaganje u mir, demokratiju, sigurnost i prosperitet. Istakao je da EU veoma cijeni saradnju na Zapadnom Balkanu i računa na važnu ulogu Crne Gore kao faktora stabilnosti u Regionu.

Komora je doprinijela značajnom napretku u evropskim integracijama. Otvoreno je pregovaračko Poglavlje 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 11. decembra 2017. godine. Šef Radne grupe za ovo poglavlje je generalni sekretar Privredne komore Pavle D. Radovanović. Poglavlje 3 je posebno važno za poslovnu zajednicu, jer će pravo osnivanja preduzeća omogućiti crnogorskim poslovnim subjektima da pokrenu, započnu i obavljaju privredne djelatnosti na stabilan i kontinuiran način u jednoj ili više država članica EU.

Crna Gora je 5. juna 2017. godine ušla u NATO savez. Privredna komora je u susret članstvu u Alijansi organizovala brojne aktivnosti, a među ostalima okrugli sto na temu: „Ekonomija i bezbijednost - NATO kod, kako aplicirati“, te seminar o NATO nabavkama i primjeru Hrvatske.

Privredna komora je predložila Vladi pokretanje projekta „Crnogorska privreda i NATO“, koji podrazumijeva uspostavljanje sistema za jednostavniji pristup informacijama njenih članica o NATO tenderima, kao i mogućnost zajedničkog nastupa na ovim pozivima sa kompanijama iz drugih zemalja članica. U toku je izrada posebnog sajta za ove namjene koji će voditi Privredna komora Crne Gore.

Afirmišući najbolje u privredi Crne Gore, Komora je 21. aprila dodijelila nagrade za 2016. godinu Centru za ekotoksikološka ispitivanja za uspješno poslovanje, Regionalnom ronilačkom centru za podvodno deminiranje i obuku ronilaca iz Bijele za društvenu odgovornost, kompaniji Business Inteligence Consulting za inovativnost, te Sretenu Mrvaljeviću, direktoru JU Lovćen Bečići za unapređenje menadžmenta. Nagrade je uručio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.

Privredna komora je partner u realizaciji internacionalnih projekata, kojih je iz godine u godinu sve više.

U 2017. godini je pripremila svestranu analizu potencijala, rezultata robne razmjene, savremenih trendova u trgovini, turizmu, i kod potrošača, kao i uporednih iskustava zemalja regiona i Evropske unije. Ukazana je potreba šireg djelovanja kroz pokretanje akcije „Kupujmo domaće – Dobro iz Crne Gore“. U okviru projekta organizovani su skupovi i sastanci sa nosiocima ovog žiga, te njihovo predstavljanje na sajmovima. Krajem 2017. godine pravo na korišćenje žiga „Dobro iz Crne Gore“ stekla su preduzeća Amplitudo Podgorica za softverski proizvod „eTender“, MDS Company iz Bara za maslinova ulja, fabrika vode „Eko-Per“ iz Šavnika za durmitorsku izvorsku vodu „Diva“. Znak je dodijeljen i novim proizvodima 13. jul – Plantaže.

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa agencijom COFACE realizuje projekat Excellent SME. Ovaj sertifikat izvrsnosti potvrđuje bonitet preduzeća, označava niži poslovni rizik u očima klijenata kojima omogućava lakše i brže donošenje poslovnih odluka. Pravo korišćenja Excellent SME sertifikata u 2017. godini je dobilo 270 preduzeća iz Crne Gore.

U toku 2017 godine Privredna komora je realizovala 52 edukativne aktivnosti kojim je prisustvovao 2621 učesnik. Dualno obrazovanje, model za koji se zalaže Privredna komora, ponovo je zaživjelo u Crnoj Gori. Po ovom sistemu obrazovaće se u prvoj godini oko 300 učenika kod 97 renomiranih poslodavaca, za što će dobijati naknadu, a Komora podstiče uključivanje što većeg broja članica u obrazovni sistem.

Komora je u 2017, na osnovu javnih ovlašćenja, izdala 1851 dokumenat - usaglašeni su redovi vožnje u međumjesnom i međunarodnom drumskom saobraćaju, izdavani TIR i ATA karneti. Novim Zakonom o drumskom saobraćaju posao profesionalne obuke vozača i menadžera u drumskom saobraćaju dobila je Privredna komora kao javno ovlašćenje.

Pri Komori djeluju Sud časti i Arbitražni sud, te Odbor za vansudsko rješavanje sporova potrošača.

Informativne aktivnosti Privredne komore su se odvijale kroz nastupe u medijima, informisanje putem veb sajta i mjesečnika Glasnik.

U medijima su objavljena 3.423 informacije o aktivnostima Komore, a na njenom sajtu 328 članaka. Sajt je zabilježio 232.333 posjeta, što je za 21,5% više u odnosu na 2016. godinu. Štampano je 12 brojeva časopisa Glasnik na 860 strana.

„Privredna komora Crne Gore će i tokom 2018, u godini njenog jubileja kada obilježava devet decenija postojanja, nastaviti da se dalje razvija kao uspješna i uticajna poslovna organizacija, koja crnogorskim privrednicima garantuje podršku i usluge kao u razvijenijim evropskim ekonomijama. Ona će ostati svojevrsni most između biznisa i države, unapređujući ambijent za bolje poslovne rezultate, snažeći konkurentnost članica i podstičući njihovo veće učešće na stranim tržištima“, zaključuje se u Izvještaju o radu.

Predsjednik Skupštine Vojo Banović je prokomentarisao da je Komora imala brojne sadržajne aktivnosti sa kojima treba nastaviti i u 2018. godini. Direktor Vodovoda Cetinje Miloš Ražnatović smatra da je novim zakonom Komora dobila značajniju ulogu koju zaslužuje i da je sada u poziciji da kroz saradnju sa Vladom i državnim organima snažnije utiče na donošenje legislative i unapređenje poslovne klime.

Generalni sekretar Pavle D. Radovanović predstavio je novi Statut Komore koji je proizišao iz nedavno donijetog Zakona o Komori i Odluku o utvrđivanju godišnjeg računa ove asocijacije koja potvrđuje uspješnost njenog rada u 2017. godini.

Skupština je izabrala svoje nove članove – Sašu Bakoča iz Odbora udruženja šumarstva, drvne industrije i izdavačke djelatnosti, Iliju Radulovića iz OU građevine i industrije građevinskog materijala te Radula Raonića i Ranka Jovovića iz OU banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja. U Upravni odbor izabrani su Božidar Vuksanović, predsjednik Borda direktora Aerodroma Crne Gore, Verica Maraš, izvršna direktorica „Plantaža“, Goran Jevrić, direktor Regionalnog vodovoda i Dragan Kujović izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema. Izabrani su i novi članovi Odbora udruženja Privredne komore.

Na kraju sjednice predsjednik Golubović je informisao Skupštinu o aktivnostima obilježavanja jubilija – 90 godina rada Privredne komore. Jubilarne nagrade će biti uručene predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, predsjedniku EUROCHAMBRES-a i Savezne austrijske privredne komore Kristofu Lajtlu, doskorašnjem predsjedniku Privredne komore Crne Gore Velimiru Mijuškoviću i porodici osnivača i prvog predsjednika Trgovinsko-zanatske komore Mića Stijovića. Komora će objaviti i promovisati knjigu „Ekonomska istorija Crne Gore“, dr Branislava Marovića.

Upravni odbor

Skupštini je prethodila sjednica Upravnog odbora Privredne komore Crne Gore, 20. marta 2018. godine, na kojem su razmotreni predlozi odluka koje je potom usvojio najviši organ ove asocijacije.

Takođe, odlučeno je da članovi Upravnog odbora svoje naknade doniraju u humanitarne svrhe i to Fondaciji „Ognjen Rakočević“ i udruženju roditelja djece sa smetnjama u razvoju NVO „Oaza“, kojima je opredijeljeno po 1.000 eura.