You are here

Veliki potencijali za energiju iz biomase

30/01/2018

Njemačka kompanija Prolignis predstavila je, u Privrednoj komori Crne Gore, 30. januara 2018. godine, rezultate istraživanja potencijala energetske bio mase u našoj zemlji.

Riječ je o kompaniji koja je konsultant, projektant i izvođač visoko efikasnih kogeneracijskih postrojenja na biomasu (struja, para, hlađenje). Realizovali su više postrojenja sa ukupnim obimom investicija od preko 200 miliona američkih dolara. Njihovi klijenti su od vodećih korporacija kao što su Porsche (automobilska industrija) ili B. Braun (medicinska oprema, medicinski proizvodi, ljekovi) do pružaoca javnih usluga i preduzeća za sisteme daljinskog grijanja. Osim tehnologija biomase, imaju snažnu međunarodnu mrežu partnera tako da nude i prilagođena energetska rješenja bazirana na tehnologiji otpad-energija, biogasa i solarnih tehnologija, naveo je Wolfgang Krug, rukovodilac Sektora za međunarodne razvojne projekte Prolignisa.

Crna Gora je, kako su istakli predstavnici Prolignisa, jedno od njihovih ciljnih tržišta u jugoistočnoj Evropi za razvoj energetskih postrojenja na biomasu, jer posjeduje velike resurse a obavezala se da će do 2020. godine povećati udio obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj energetskoj potrošnji do 33 %.

Učesnike skupa je u ime Privredne komore pozdravila Jelena Adžić, savjetnica. Ona je kazala da obnovljiva energija iz biomase, vjetro i malih hidroelektrana te iz geotermalnih izvora u centru pažnje država, potencijalnih investitora kao i potrošača u cijelom svijetu. 

- Izražene energetske potrebe naše zemlje aktuelizuju istraživanja koja će doprinijeti proizvodnji energije i na bazi potencijala biomase. U odnosu na veličinu, Crna Gora raspolaže značajnim bioenergetskim resursima. Privredna komora će ovom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, kako bi naši privredni subjekti što lakše impelementirali savremene standarde iz ove oblasti – rekla je Adžić.

Studiju potencijala biomase u Crnoj Gori predstavio je Timo Elliot iz Prolignisa, a sačinio je Univerzitet primjenjenih nauka Regensburga po njihovoj narudžbi. Studija daje holističku analizu Crne Gore po pitanju mogućnosti da koristi biomasu kao izvor energije.

- Najveći potencijal za proizvodnju energije može biti generisan u drvnoj biomasi, naročito u šumarstvu, drvopreradi i poljoprivredi. Njihova valorizacija zavisi od nacionalne podrške ovim izvorima, adekvatne infrastrukture i gazdovanja šumama – navodi se u Studiji.

Ukupni teoretski potencijal za proizvodnju energije iz biomase u šumarstvu je procijenjen na 671.510 m3 a 364.127 m3 je u drvopreradi. Izvori biomase u Crnoj Gori su, prema navodima studije, i energetski usjevi (zemljišta koja sada nijesu obrađena a mogla bi se privresti ovoj namjeni), otpad i stajsko đubrivo.

Dokument je uzeo u obzir da sjever Crne Gore ima problem dostupnosti planinskog područja, slabu razvijenost putne infrastrukture, te da je potrebno unaprijediti primarnu i sekundarnu elektrodistributivnu mrežu da bi se umanjili gubici i povećali njeni kapaciteti. Otežavajuću okolnost prema studiji predstavlja i niska cijena energije iz tradicionalnih izvora, neadekvatna planska dokumentacija, te neupućenost javnosti o prednostima obnovljivih izvora energije a posebno biomase, za koju je zakonska regulativa još u povoju.

Petnaest potencijalnih korisnika energije iz biomase je definisano, među kojima su KAP, Željezara, Plantaže, Pivara Trebjesa, drvoprerađivači i drugi.

- Nekoliko je mogućnosti za finansiranje koje mogu doprinijeti ulasku Prolignisa na tržište Crne Gore. Pošto je IPA program EU najmanje izgledan izvor za ovu namjenu, jer je njegov budžet već usvojen, apliciranje za finansiranje kod banaka i drugih institucija predstavlja najprihvatljivije rješenje za realizaciju projekta – ocjenjuje se u studiji.

Gosti iz Njemačke su zaključili da Crnoj Gori treba pomoći da ispuni postavljene energetske ciljeve, sa napomenom da je 2020. godina blizu te da je neophodno da odmah krene u njihovu realizaciju.