You are here

Žensko preduzetništvo potencijal rasta

24/09/2015

Kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj ženskog preduzetništva, bolji pristup finansijama za preduzetnice, obezbjeđivanje potrebnih znanja i vještina, njihova promocija, motivacija i umrežavanje, te povećanje preduzetničke aktivnosti žena na nivo prosjeka EU iz 2013. godine su, među ostalima, strateški prioriteti razvoja ženskog preduzetništva od 2015. do 2020. godine. Ovo je rečeno na sjednici Odbora ženskog preduzetništva Privredne komore Crne Gore koja je održana 24. septembra 2015.

Članice Odbora su, pored Strategije razvoja ženskog preduzetništva za pomenuti period, razmotrili teme klastera, zatim istraživanje „Obrazovanje žena u funkciji rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori“, kao i smjernice za stvaranje povoljnog ambijenta za žensko preduzetništvo u lokalnim zajednicama.

Slavica Striković, predsjednica Odbora, ocijenila je da razmatrana strategija, koju je predstavila Ana Šebek iz Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, na kvalitetan način upotpunjuje normativni okvir ove veoma važne oblasti.

- Cilj Strategije je podsticanje bržeg i lakšeg ekonomskog osnaživanja žena, kroz stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i pružanje podrške razvoju njihovih preduzetničkih potencijala, što će, ujedno, doprinijeti razvoju postojećih i otvaranju novih preduzeća, kreiranju novih radnih mjesta i rastu zaposlenosti, a time i ukupnom razvoju sektora MSP i preduzetništva – istakla je Šebek.

Ona je pojasnila da su očekivani rezultati strategije motivisаnje ženа dа postаnu preduzetnice i zаpočnu sopstveni biznis, povećаnje sаmopouzdаnjа ženа koje uspješno vode posao, podsticanje povezivаnja – umrežavanja preduzetnica i menadžerki na lokаlnom, nаcionаlnom i međunаrodnom nivou, te jačanje uloge žena u upravljačkim strukturama. Predstavila je set ključnih mjera za unapređenje regulatornog ambijenta, bolji pristup finansijama, nefinansijsku podršku, obezbjeđenje potrebnih znanja i vještina, promovisanje, interesno i poslovno povezivanje preduzetnica.

U susret 9. Kongresu ženskog preduzetništva u okviru Foruma Jadransko-jonske regije, 19. i 20. oktobra u Udinama, koji će biti posvećen mogućnostima formiranja klastera ženskog preduzetništva, o ovom vidu udruživanja privrednika govorila je Nina Drakić, rukovodilac Sektora za analize i istraživanja Privredne komore.  

Ona je između ostalog kazala da su prednosti koje se kompanijama pružaju udruživanjem u klastere otvaranje novih tržišta, jačanje odnosa kupaca i dobavljača, razmjena iskustava i podizanje nivoa znanja. Formiranje klastera treba da podstakne poboljšanje konkurentnosti proizvođača, podršku privredi u promociji njenih interesa, zatim inovativnosti članova klastera u cilju zadovoljenja opštih i kolektivnih potreba, ostvarenje pozitivnog uticaja na donošenje zakona i propisa, implementaciju novih tehnologija, postupaka i novih materijala u cilju dobijanja proizvoda po EU standardima, podizanje nivoa svijesti o značaju MSP u privredi te olakšani pristup stranim tržištima.

U Crnoj Gori su već osnovani klasteri proizvođača slatkovodne akvakulture, maslinovog ulja, vina, proizovđača i prerađivača metala, ICT i zdravstvenog turizma.

Rukovodilac Sektora obrazovanja Privredne komore dr Mladen Perazić predstavio je istraživanje „Obrazovanje žena u funkciji rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori“. Naglasio je da je stepen obrazovanja žena i muškaraca u Crnoj Gori duže vrijeme izjednačen, te da je kao posljedica ovakvog stanja trebalo da uslijede i jednake rodne šanse u zapošljavanju, imajući u vidu da je obrazovanje definisano kao najznačajniji faktor vertikalne mobilnosti i snažan instrument za prevenciju socijalne isključenosti. Međutim, podaci pokazuju da žene ne uspijevaju u istoj meri kao i muškarci da obezbijede kvalitetno zapošljavanje i uspješnu karijeru.

Smjernice za stvaranje povoljnog ambijenta za žensko preduzetništvo u lokalnim zajednicama predstavila je Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Ako znamo da je preduzetništvo pokretač ekonomskog razvoja svake privrede,  onda je neophodno da se i ono u kontinuitetu mijenja i razvija. Jedan od mogućih pravaca razvoja, koji je tek u poslednjoj deceniji dvadesetog vijeka prepoznat kao važan i nedovoljno iskorišćen izvor ekonomskog rasta jeste razvoj ženskog preduzetništva. Cilj Smjernica je da kreatori lokalnih politika budu upoznati sa značajem ženskog preduzetništva, kako bi ekonomski potencijal ove grupe mogao biti u potpunosti iskorišćen.

U dokumentu su navedeni najizraženiji problemi  u razvoju ženskog preduzetništva na lokalnom nivou. kao što su komplikovane i skupe administrativne procedure za registraciju preduzeća, nedovoljna koordinacija između nacionalnih institucija i lokalnih samouprava, nepostojanje fondova za podršku preduzetnicama, kao ni olakšica za start-up biznise,   nedovoljno savjetodavnih usluga za razvoj biznisa žena (mentorstvo)...

Smjernice/preporuke koje značajno mogu unaprijediti razvoj ženskog preduzetništva na lokalnom nivou su, među ostalima, formiranje posebnih službi za pružanje savjetodavne pomoći preduzetnicama i preduzetnicima, uvođenje finansijskih olakšica bar u prvim godinama rada, povećanje
informisanosti kroz lokalne medije, savjetovanje
i
mentoring, razvoj
regionalne i
međunarodne
saradnje i umrežavanje.Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović, govoreći o značaju ženskog preduzetništva i aktivnostima ove institucije na njegovom unapređivanju, upoznala je članice Odbora sa predstojećim  pomenutIm kongresom u Udinama, te novembarskim sajmom preduzetništva u Ankari.

Članice Odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore, kojeg čine uspješne preduzetnice i predstavnice državnih institucija, ukazale su na potrebu definisanja konkretnih programa i mjera kojima bi se podstaklo žensko preduzetništvo. Očekujući podršku razvoju njihovih preduzetničkih potencijala, članice Odbora su pokazale interesovanje za uključivanje u rad na definisanju  Akcionog plana za 2016.godinu koji je sastavni dio Strategije ženskog preduzetništva.