You are here

Rasprava o Nacrtu Zakona o privrednim društvima

25/09/2017

Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Zakona o privrednim društvima, koju sprovodi Ministarstvo ekonomije, organizovan je 25. septembra 2017. godine u Privrednoj komori Crne Gore.

Skupom je moderirao potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković, a uvodničari su bili ministarka ekonomije Dragica Sekulić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Dragan Kujović i generalni direktor za industriju i preduzetništvo Goran Nikolić.

Uvodničari su istakli da je riječ je o potpuno novom zakonskom rješenju koje zamjenjuje aktuelni akt donijet 2002. godine i baziran na anglo-američkoj pravnoj tradiciji.

Prema riječima Dragana Kujovića, za novi tekst bila je zadužena multiresorna radna grupa u koju su, pored članova iz ministarstava ekonomije i finansija, bili uključeni predstavnici Privredne komore Crne Gore i drugih poslovnih asocijacija, Poreske uprave, eksperti za Pravnog i Ekonomskog fakulteta, uz podršku GIZ-a.

- Ovo je kapitalni zakon za privredu i društvo u cjelini. Privredna komora je aktivno učestvovala u radnoj grupi i brojne sugestije privrednika su uvrštene u tekst ovog akta – rekao je potpredsjednik Komore Zloković.

Autori teksta su, ostavljajući na snazi i razrađujući standardna i u praksi potvrđena pravila kompanijskog prava, uradili nacrt zakonskog akta, sa novim konceptom i sistematikom.

Ministarka Sekulić je istakla da je donošenje ovog zakona ključno mjerilo za privremeno okončanje – zatvaranje pregovora u poglavlju 6. – 140 Privredno pravo je upravo donošenje novog Zakona o privrednim društvima. Cilj je i obaveza da ovoj zakonski akt bude u cjelini usklađen sa tzv. „kompanijskim direktivama“, koje predstavljaju ključne instrumente prava Evropske unije na planu harmonizacije nacionalnih kompanijskih prava i stvaranju uslova za adekvatan razvoj Unutrašnjeg tržišta, kao ključnog mehanizma, ali i postignuća evropskih ekonomskih integracija.

- Ovaj tekst zakona je ponuđen privredi od koje očekujemo suštinske komentare. Nije nam cilj da usvojimo brzo zakon koji ne bi bio primjenljiv u praksi ili koji bi nosio štetu privredi – rekla je Sekulić, pozivajući učesnike da do 30. septembra 2017. dostave sugestije i predloge koji bi mogli da unaprijede tekst.

Goran Nikolić je istakao da je tekst zakona značajno unaprijeđen i usklađen sa direktivama EU, što je potvrdila i Evropska komisija. Novine u Nacrtu su odredbe o prekograničnom spajanju koje je zamišljeno kao koncept razrade jedinstvenog tržišta EU. Razmotrene su, između ostalog, zloupotrebe osnivača društva sa ograničenom odgovornošću ili direktora, odnosno definisanje mogućnosti za sankcionisanje ovih zloupotreba

Tokom izrade zakona imali smo u vidu sve ono na što su privrednici ukazivali kao na problem i to smo pokušali ugraditi u tekst Nacrta zakona, ako nije u suprotnosti sa nekim drugim zakonima i legislativom EU – rekao je Nikolić.

Rade Bojović iz Montenegro Business Alijanse je ocijenio da fokus ovog zakona nije da olakša poslovanje niti da privuče strane investicije već da prenese evropske direktive u crnogorsku legislativu. On smatra da ovaj tekst ne treba još slati na usvajanje u Skupštinu već ga dodatno unaprijediti kvalitetnim stavovima poslovne zajednice. On je istakao da Nacrt ima previše normi, naročito poredeći ga sa prethodnim koji je imao 98 članova.

Ekspert koji je učestvovao u izradi Zakona prof. dr Vladimir Savković smatra da je i pored toga što sadrži 347 članova ovaj akt i dalje podnormiran ukoliko se uzme u obzir da pomenuti zakon u Hrvatskoj ima 800 članova, u Srbiji 600, a u Ujedinjenom Kraljevstvu više od hiljadu. Sudija Privrednog suda i član radne grupe Dijana Raičković govorila je sa aspekta sudske prakse, konstatujući da je ovaj akt svojevrstan ustav privrednog zakonodavstva. Prema njenim riječima, važeći zakon je podnormiran naročito kada je riječ o djelatnosti društava sa ograničenom odgovornošću. Posebno je, dodaje, postojala potreba da se uredi postupak isključenja i istupanja članova DOO.

Advokatu Milošu Komneniću bilo je nejasno zašto nije predviđeno osnivanje posebne agencije za registraciju privrednih subjekata, kakve postoje u okruženju, već je zadržano rješenje da to radi odsjek u okviru Poreske uprave. On navodi da je potrebno povećati ulogu vanparničnog suda u rješavanju sporova. Potpredsjednik Notarske komore Crne Gore Darko Đurić smatra da zakonom u crnogorskim uslovima treba što više normirati i ne dozvoliti previše slobode u tumačenju. On kaže da je ovim zakonom prevencija potpuno zaboravljena. O zakonskim rješenjima koja se odnose na Centralni registar privrednih subjekata govorili su Sanja Bojanić i Dragan Filipović, predstavnici Poreske uprave.