You are here

Cijena ATA karneta

Cijena karneta zavisi od načina putovanja do zemlje privremenog uvoza i vrijednosti robe navedene u zahtjevu.

Uplata za ATA karnet 45,00 €
Cijena jednog lista 1,20 €
Porez na dodatu vrijednost 0%

Premija za osiguranje 0.3% ukupne vrijednosti robe
(min. 15,00 €)
Napomena: Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje robe u transportu ili od pričinjene štete, krađe itd.

Porez na premiju osiguranja od 9% na iznos premije (na minimalni iznos premije osiguranja od 15,00 eura porez je 1,35 eura)

Način plaćanja
Nakon popunjenog Zahtjeva i Izjave, obračunava se cijena karneta i izdaje faktura, na osnovu koje se vrši uplata u nekoj od ekspozitura banaka ili pošte.