You are here

Dobro iz Crne Gore

Projekat vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda "Dobro iz Crne Gore" Privredna komora je započela u septembru 2008. Baziran je na rezultatima analiza Privredne komore o robnoj razmjeni Crne Gore sa inostranstvom tokom prethodnih godina, u kojima je konstatovan veliki, kontinuirani i rastući spoljnotrgovinski deficit u razmjeni roba i usluga. Takvi trendovi su prisutni i u onim segmentima, prvenstveno u proizvodnji hrane, u kojima Crna Gora posjeduje bogate prirodne resurse i dugu tradiciju proizvodnje koja je im je dala specifična obilježja i učinila ih autohtonim proizvodima.

Ciljevi

Registrovanje kolektivnog žiga DOBRO IZ CRNE GORE, kao i ukupne aktivnosti (analize i kampanju), Privredna komora Crne Gore realizuje radi ostvarivanja sljedećih efekata:
• promovisanja domaćih resursa i stimulisanja njihovog korišćenja,
• razvoja domaće proizvodnje,
• povećanja izvoza,
• novih investicija,
• novih radnih mjesta,
• jačanja identiteta Države kroz promovisanje tradicionalnih vrijednosti (proizvoda i usluga) u turističkim objektima,
• opšteg ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore.

Osnovni cilj registrovanja kolektivnog žiga DOBRO IZ CRNE GORE je prepoznatljivost, kvalitet i uspješan plasman crnogorskih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.
Svim aktivnostima se želi na posredan način uticati na domaće proizvođače da prihvate kriterijume međunarodnog tržišta, podignu nivo kvaliteta proizvoda i učine poslovanje ekonomičnijim kako bi, konkurentnim cijenama i kvalitetom, uspješno parirali uvoznim proizvodima na domaćem tržištu i učvrstili put ka izvozu. Za ostvarivanje ovog cilja neophodno je uticati na podizanje nivoa znanja u oblasti marketinga i uvođenje odgovarajućih standarda.

Strategija kampanje

Strategija i ciljevi marketing kampanje ističu sve prednosti proizvodnje, promovisanja i kupovine kvalitetnih domaćih - crnogorskih proizvoda.

Uspostavljanjem sistema DOBRO IZ CRNE GORE se:
• kroz zaštitu prava intelektualne svojine, primjenom Zakona o žigovima, stvara robna marka koja teži zadovoljavanju najviših evropskih standarda u proizvodnji/kvalitetu proizvoda,
• doprinosi povjerenju potrošača u kvalitet domaćih proizvoda, zaštiti i kvalitetnijem poslovanju domaćih proizvođača i boljem plasmanu proizvoda na domaćem tržištu,
• sugestivno i na konkretnim primjerima ističe da precizno definisani standardi proizvodnje i kvaliteta, predstavljaju ultimativni preduslov za prepoznatljivost i uspješan plasman crnogorskih proizvoda na inostranom tržištu.

Ciljne grupe

Kampanja DOBRO IZ CRNE GORE ima za cilj animiranje cjelokupne crnogorske javnosti i direktno se obraća:
• proizvođačima,
• potrošačima (najširoj ciljnoj grupi građana/potrošača, hotelima, restoranima, turistima)
• trgovinskim mrežama, veleprodajnim i maloprodajnim objektima,
• domaćim distributerima.