You are here

Nikšićkom mlinu Dobro iz Crne Gore

25/04/2013

Na sjednici Savjeta za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda Dobro iz Crne Gore, održanoj 25. aprila 2013. godine, donesena je Odluka o dodjeli prava korišćenja znaka Dobro iz Crne Gore proizvođaču „Nikšićki mlin“ a.d. – Nikšić za pšenično brašno T-400 u pakovanju od 1 kg, 5 kg i 25 kg i pšenično brašno T-500 u pakovanju od 1 kg, 5 kg i 25 kg.

Odluci je prethodio prijedlog Tehničkog komiteta za ostale prehrambene proizvode koji je konstatovao da ovi proizvodi „Nikšićkog mlina“, ispunjavaju sve uslove za dodjelu znaka, uključujući sertifikat za HACCP sistem, a  kompanija je započela implementaciju standarda ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom. Dobitnik je i međunarodnih nagrada.

„Nikšićki mlin“ je počeo proizvodnju pšeničnog brašna 1951. Godine, a privatizovan je 2007. Godine. 2012. godine dostigao je godišnji obim proizvodnje od 24000 tona, od čega 19200 tona plasira na domaćem, a 4800 tona na tržištu Albanije.

Savjet je razmatrio i usvojio Izvještaj o realizovanim aktivnostima projekta Dobro iz Crne Gore u 2012. godini i plan aktivnosti u 2013.

U cilju afirmacije kvaliteta domaćih proizvoda i usluga, te jačanja konkurentske sposobnosti kompanija na crnogorskom i inostranim tržištima, Privredna komora Crne Gore je i u 2012. godini posvetila značajnu pažnju realizaciji projekta „Dobro iz Crne Gore“. U prošloj godini pravo korišćenja kolektivnog žiga za poseban kvalitet stekla je Mljekara Lazine, pa znak “Dobro iz Crne Gore” koristi 74 proizvoda 14 proizvođača, i to: „13 jul Plantaže”a.d., Industrija mesa “Goranović“ d.o.o. Nikšić, „Šljukić CO“ d.o.o. Nikšić – Mljekara Srna, Mljekara „Nika” d.o.o. Nikšić, „Mesopromet”d.o.o. Bijelo Polje, „Inpek” a.d. Podgorica, „Niksen-trade” Čavor-Kotor, „Martex” d.o.o. Cetinje, Fabrika vode „Lipovo”d.o.o. Kolašin, „Gradina Company“ d.o.o. Rožaje, Interproduct d.o.o. Cetinje, Industrija piva i sokova „Trebjesa“ a.d. Nikšić, „Bonesa“d.o.o. Bar, „Šimšić Montmilk“d.o.o. Danilovgrad.

Po ustaljenoj praksi, planiranje aktivnosti i evaluacija efekata temelji se na rezultatima istraživanja javnog mnjenja o potrebama i navikama potrošača u Crnoj Gori, njihovim stavovima o domaćim kompanijama i proizvodima, te vrednovanju opravdanosti samog projekta i očekivanjima u narednom periodu. Istraživanje je reazovao CEED consulting iz Podgorice od 13. do 21. decembra 2012. godine, a na osnovu dobijenih rezultata se može zaključiti da projekat i nosioci žiga uživaju povjerenje građana i potrošača i iz godine u godinu bilježe uspjehe na domaćem i inostranim tržištima. Većina građana je upoznata sa projektom „Dobro iz Crne Gore“ i njihova informisanost je povećana u odnosu na 2009. godinu. Kao i prethodnih godina, građani su najčešće za projekat čuli putem medija. Privredna komora Crne Gore prepoznata kao nosioc ovog projekta. Kampanja će doprinijeti jačanju povjerenja u crnogorske proizvode i povećati domaću proizvodnju. Zato kampanju „Dobro iz Crne Gore” treba nastaviti. U budućem periodu informacije o projektu potrebno je plasirati putem TV-a, novina ili prezentacije u prodajnim objektima, navodi se u istraživanju. Podaci potvrđuju da su premašeni planirani ciljevi kampanje.

Aktivnosti na realizaciji Projekta ,,Dobro iz Crne Gore'' u 2013. godini biće usmjerene na djelovanje u dva pravca: kontinuitet sadržinskim segmentima Projekta (inovacija, edukacija, informisanje i promocija) i uvođenje novih strategija i sadržaja, prilagođenih aktuelnoj fazi Projekta.