You are here

Prepoznati značaj sajber bezbjednosti

30/03/2016

Privredna komora Crne Gore, u okviru TEMPUS projekta - Unapređenje obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori (ECESM), organizovala je 30. marta 2016. godine seminar na temu „Mrežna bezbjednost i kontrola pristupa“. Predavači su bili dr Flavio Lombardi i dr Stefano Guarino, “Roma Tre“ Univerzitet  iz Rima, Italija.

Projekat  finansira Evropska komisija, u okviru Tempus programa, rekla je docent dr Ivana Ognjanović, Univerzitet Donja Gorica. Implementacija je započeta u novembru 2014. godine i trajaće do 30. novembra 2016. godine. U realizaciju uključeno je 11 eminentnih domaćih i inostranih partnera.

U cilju obezbjeđenja konitnuirane podrške edukaciji u oblasti sajber bezbjednosti, kreiran je i Edukativni Centar za Sajber bezbjednost (engl. Montenegrin Cyber Security Educational Center -MCEC) kao lider neformalnih obrazovnih aktivnosti na nacionalnom nivou, koji će, u saradnji sa Privrednom komorom, obezbijediti podršku edukaciji privrednog sektora, organizaciju raznih tipova treninga, konsultativnih usluga i profesionalnog usavršavanja – naglasila je Ognjanovićeva.

Sekretarka Odbora udruženja ICT Privredne komore Nada Rakočević je kazala da je ovaj seminar još jedan u nizu obuka iz oblasti sajber bezbjednosti koji će se održati u Privrednoj komori Crne Gore.

- Cilj seminara je podizanje svijesti korisnika internet tehnologija o opasnostima koje vrebaju u sajber prostoru kao i načinima preventivnog djelovanja. Ubijeđena sam da će svako od nas ponaosob, socijalni partneri, privredni subjekti i državne institucije i dalje raditi na unapređenju crnogorskog društva koje stalno uči i napreduje – navela je Rakočević.

Dr Flavio Lombardi i dr Stefano Guarino obradili su teme: principi umrežavanja, sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture, razumevanje vrsta i načina savremenih napada na tu infrastrukturu, upoznavanje sa načinima preduprjeđivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada, uočavanje bezbjednosnih propusta, osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada, načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima, tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite, bezbjednosni protokoli.

Dr Flavio Lombardi smatra da se pitanje sajber bezbjednosti ne prepoznaje kao jedno od najvažnijih problema opšte bezbjednosti. Vlada, privreda i građani to pitanje još uvijek percipiraju sa ekonomskog stanovišta kao trošak, sve dok se ne desi neki incident. U prilog tome, naveo je, trenutno aktuelni problemi sa kriptolokerom. Pomenutim subjektima je prioritetnije da je internet usluga jeftina i  dostpuna, a pitanja povjerljivosti i bezbjednosti se ne razmatraju na odgovarajući način, ocjenio je Lombardi.

On je podsjetio da sajber kriminal pretenduje da postane najštetniji oblik kriminalne djelatnosti, pa bi investicije na tom polju trebale da budu znatno veće.  Što se, pak, edukacije na tom polju tiče postoje neki mostovi između privatnog sektora i univerziteta, i pojedini dobro  fukcionišu i finansijski doprinose istraživanjima na polju sajber bezbjednosti i bezbjednosti uopšte.

Dio Tempus ECESM projekta bavio se skriningom postojećeg stanja u ovoj oblasti. Komparativnim pregledom sa stanjem u Evropskoj uniji  došlo se do zaključka da je neophodno sveobuhvatnije primjenjivati standarde iz ove oblasti i kontinuirano raditi na edukaciji, čemu seminari u Privrednoj komori Crne Gore daju svojevrstan doprinos, smatra Dr Stefano Guarino.

Poruka crnogorskim privrednicima je da prepoznaju značaj sajber bezbjednosti, što je neodvojivo od  korišćenja informaciono - komunikacionih tehnologija. Ulaganje u to ne treba posmatrati kao trošak već kao investiciju koja će se dugoročno sigurno isplatiti. Država mora, u skladu sa okvirima za sajber bezbjednost, Strategije i ostale regulative, da podrži korisnike da implementiraju rješenja i edukuje o potrebi za tim.

affiliate link trace | Nike Air Max 270