You are here

Digitalno transformisati privredu i društvo

11/11/2019

Okrugli sto na temu „Digitalna transformacija privrede“ organizovan je u Privrednoj komori Crne Gore 11. novembra 2019. godine.

Cilj okruglog stola bio je da ukaže na nosioce, principe i načine digitalne transformacije u kompanijama, izazove na tom putu i njene benefite.

Prema riječima direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladena Perazića, digitalna transformacija je evolutivni proces izmjene ustaljenog načina života i poslovanja primjenom digitalnih tehnologija - softvera i novih rješenja baziranih na internet servisima i modernim informatičkim znanjima.

- Riječ je o nesumnjivom trendu u okruženju i svijetu. Nizovi paralelnih procesa digitalne transformacije odvijaju se svakodnevno mijenjajući način života ljudi, te rada preduzeća i korporacija – kazao je Perazić.

Dodaje da je digitalna transformacija jednako primjenjiva u svim zemljama nezavisno od stepena ekonomskog razvoja.

- Digitalna transformacija ne može da prevaziđe ekonomski i društveni jaz, ali njena primjena može da ubrza njegovo smanjenje.Posebno važan segment digitalne transformacije i jedno od njenih ishodišta je digitalna ekonomija, odnosno digitalno poslovanje kompanija. Digitalizacijom preduzeća povećava se njihova efikasnost, produktivnost i profit, kao konačni cilj poslovanja – naveo je predstavnik Komore.

Predavač je bio Vladan Tabaš, diplomirani inženjer elektrotehnike, osnivač i generalni direktor kompanije Čikom, koja je dugi niz godina jedan od lidera na polju informacionih tehnologija u Crnoj Gori. Tabaš ima skoro 30 godina iskustva u informacionim tehnologijama, jedan je od inicijatora osnivanja Odbora za informaciono komunikacione tehnologije Privredne komore Crne Gore i njegov prvi predsjednik. On je govorio o kratkoj istoriji digitalizacije i digitalne transformacije, aktuelnim trendovima ovih procesa i pretpostavkama koje je potrebno ispuniti za njihovu implementaciju. Poseban osvrt dao je na uslove za digitalnu transformaciju kompanija i benefite koji se od toga očekuju, navodeći primjere u svijetu.

- Digitalnu transformaciju privrede nije moguće realizovati bez digitalne transformacije društva i obrnutno, privreda i društvo su u ovom procesu jedno drugom katalizatori – kazao je Tabaš.

On je saopštio da digitalna transformacija podrazumijeva promjenu strategije poslovanja u skladu sa konstantnim tehnološkim progresom koji omogućava smanjenje troškova, povećanje profitabilnosti i zadovoljstva kupaca.

Digitalna ekonomija je zasnovana na fukcionisanju posredstvom informatičkih tehnologija, elektronskim transakcijama novca (i kriptovaluta) i razmjenom poslovnih informacija korišćenjem interneta.

Ciljevi koji se postižu digitalizacijom su optimizacija resursa i troškova, automatizacija procesa i radnih postupaka, saradnja efikasnost, transparetnost i smanjenje troškova poslovanja.

Prema njegovim riječima, u procesima digitalizacije prednjače kompanije iz finansijskog i telekomunukacionog sektora, što je i logično imajući u vidu dinamiku promjena u poslovanju takvih sistema u svijetu, te činjenicu da su te kompanije uglavnom u stranom vlasništvu i da prihvataju poslovne principe osnivača.

- Kompanije iz ostalih privrednih sektora uglavnom imaju neke poslovne digitalizovane procese (neke i nemaju), ali mislim da većini nedostaje strateško opredijeljenje da se digitalno transformišu u narednom periodu – rekao je on.

Neke zemlje regiona su strateški ušle u ove procese i uveliko prednjače, prije svih Slovenija i Hrvatska. U poslednjih nekoliko godina Srbija je značajno napredovala i na čelu je zemalja ovog područja koje nijesu u EU.

- Crna Gora i Makedonija rade na digitalnoj transformaciji, za sada je kod nas vidan napredak na legislativnom polju, ali moramo ubrzati konkretne aktivosti – navodi Tabaš.

Skup je okončan diskusijom predstavnika kompanija i prezentovanjem digitalnih servisa koje razvijaju.