You are here

Efikasno upravljanje vremenom

05/09/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 5. septembra 2019. godine seminar na temu „Efikasno upravljanje vremenom“.

Seminar je bio namijenjen svima koji žele da povećaju efikasnost na poslu, prvenstveno menadžerima svih nivoa.

Pozdravne riječi imali su prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet, te Kemal Grbović, sekretar Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada. Predavačica je bila Jelena Vuletić, iskusna bankarka, ekspertkinja za finansijski rizik, poslovni konsalting i trening koja aktivno promoviše vrijednosti liderstva i timskog rada u crnogorskom privatnom sektoru.

- Efikasno upravljanje vremenom, iz dana u dan, ima sve veći značaj i jedno je od najvažnijih umijeća modernog doba. Širom poslovnog svijeta menadžeri ljudskih resursa pokušavaju da identifikuju šta troši vrijeme kod zaposlenih i kako organizacijski ukloniti smetnje u radu – istakao je predstavnik Komore Perazić.

Kemal Grbović konstatuje da se često dešava da iako provodimo puno vremena na poslu ne stižemo da završimo zadatke. Zato se nameće pitanje kako da rasporedimo vrijeme, odnosno pametno upravIjamo njime.

- Uspješni ljudi znalački upravljaju svojim vremenom i zato su produktivni efikasni, brže napreduju, bolje zarađuju, imaju više vremena za sebe i porodicu – rekao je Grbović.

Dodao je da će se saradnja sa Privrednom komorom na organizovanju sličnih edukativnih aktivnosti nastaviti i dalje.

Licencirana Eriksonova trenerica i NLP praktičarka Jelena Vuletić kazala je da je suština teme seminara efikasnost i efektivnost.

Ona je istakla da je upravljanje vremenom koordinacija zadataka i aktivnosti kako bi se maksimizirala efektivnost napora pojedinaca. Svrha upravljanja vremenom je omogućiti da se više aktivnosti obavlja u kraćem vremenu.

- Iz dana u dan, susrijećemo se sa sve više obaveza i izazova, kako na poslu tako u privatnom životu i moramo svi da se upoznamo sa načinima koji će nam pomoći da sve to izbalansiramo. Manjak vremena ili loše iskorišćeno vrijeme u ovom trenutku je skoro pa globalni problem. Ovaj seminar je dobar početak na putu ka pronalaženju te ravnoteže, odnosno efikasnijem upravljanju vremenom – prokomentarisala je Vuletić.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i Regionu znanje o balansiranju svog vremena je sve bitnije.

- Morate biti sposobni da razdvojite bitne od nebitnih stvari u poslu i životu, identifikujete sve ono što „krade vrijeme“, kako bi najlakše organizovali svoj dan i tako postigli najbolje rezultate – navela je ona, dodajući da su među kradljivcima vremena odlaganje, neogranizovanost, nesposobnost da se kaže NE, nedostatak delegiranja, te sastanci i telefonski pozivi.

Ocjenjuje da su bankarski i trgovački sektori u Crnoj Gori napravili najznačajnije iskorake po ovom pitanju

Seminar su pored konkretnih savjeta na ovu temu, obilježile i praktične vježbe, lako primjenljive u profesionalnom i privatnom životu.

- Budite aktivni, ne reaktivni. Postavite ciljeve, utvrdite prioritetne aktivnosti, zadržite fokusiranost. Kreirajte realne vremenske okvire. Uradite sada, ne odlažite. Uravnotežite svoj život – poručila je Jelena Vuletić.