You are here

Novi prodajni pristup

17/09/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 17. septembra 2019. seminar na temu „Novi prodajni pristup“.

U radu skupa učestvovali su prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore i sekretar za preduzetništvo Glavnog grada Kemal Grbović.

- Prodaja je kompleksan i multidisciplinaran proces. Vaša kompetentnost, znanje i sposobnost određuje uspjeh u poslu – rekao je Perazić.

Sekretar Grbović je ocijenio da tradicionalni način u prodaji više ne daje očekivane rezultate.

- Potreban je novi inovativni pristup u odnosima prodaje i kupovine u kojima će fokus biti na kupcu, razumijevanju njegovih potreba, sa jasnim ciljevima i strategijom – rekao je on.

Predavačica je bila Ivana Malović, magistrica međunarodne ekonomije, biznis trenerica, savjetnica iz oblasti biznisa i sertifikovana konsultantkina. Znanje i iskustvo sticala je u poznatim multinacionalnim kompanijama, a osnovala je kompaniju IDFaktor.

Tokom seminara predstavila je vještine komunikacije neophodne za unapređenje i stvaranje vrhunskog prodavca pregovarača. Prezentovani su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici naučili da efikasnije komuniciraju, kvalitetnije pregovaraju, aktivnije slušaju i uspješno realizuju prodajni proces. Razmatrani su razvoj vještina komunikacije koje vode efektivnom pregovaranju te uspostavljanje odnosa sa pregovaračem. Polaznici seminara su čuli i kad i kako postavljati pitanja, potom da je slušanje ključ uspjeha prodaje, a ukazano je i na važnost definisanja i postizanja cilja uz povećanje produktivnosti, prodajne faze. Potencirani su win-win pregovori i njihov doprinos dugoročnoj saradnji i profesionalizmu, stvaranju kvalitetnog imidža kompanije.

Prema riječima Ivane Malović, prodaja je sačinjena od povjerenja, poštovanja i posvećenosti, a prodavci su ambasadori kompanije. Oni i pregovarači predstavljaju tim, kompaniju i naravno društvo u kom žive. Ona je tokom seminara predstavila kako izgledaju, kako se predstavljaju i koje osobine imaju uspješni prodavci, odnosno, šta ih izdvaja od prosječnih.

- Vrlo je zahtjevno na tržištu rada naći prodavca koji je profesionalac. To je profesija kojoj treba vrijeme i zahtijeva određeni profil ličnosti da bismo postali „ambasadori“ onoga što predstavljamo, prodajemo – rekla je ona.

Smatra da privrednici nijesu u dovoljnoj mjeri spremni da ulažu u vještine razvoja koje su neophodne za profesionalnog prodavca.

- Dobar, vrhunski prodavac predstavlja sebe i privrednike, pa zar nije korisnije razmišljati da je to ulaganje u zaposlenog investicija a ne trošak za kompaniju – kaže Malović.

Ocjenjuje da ima mnogo prostora u pogledu razvoja predstavnika prodaje u Crnoj Gori. Svim sektorima je potrebno ulaganje u zaposlene  koji predstavljaju prodaju, navodi, a naglašava da su njene obuke najviše tražene od trgovinskih lanaca i turističko-ugostiteljskog sektora.