You are here

Povezivanje obrazovanja i privrede

15/02/2013

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo prosvjete organizovali su u petak 15. februara 2013. godine okrugli sto o mogućnostima saradnje između stručnih škola i privrede, u cilju usklađivanja potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom.

Učesnici okruglog stola su bili rukovodioci stručnih škola i sekretari odbora svih udruženja u Privrednoj komori Crne Gore.

Ovaj okrugli sto je rezultat sastanka Ministra prosvjete i Predsjednika Privredne komore, na kom je razmatrano pitanje načina prevazilaženja strukturne neusklađenosti ponude i tražnje radne snage i predviđanja budućih potreba za kvalifikacijama i vještinama, kao i mjera koje treba preduzeti kako bi obrazovni sistem brže odgovorio na potrebe poslodavaca i stvaranja kvalitetnog kadra koji može da odgovori na zahtjeve tržišta rada.
U izlaganju je istaknuto da je razvoj obrazovanja direktno povezan sa stanjem na tržištu rada i sa onim što se dešava u ukupnom privrednom sistemu i sistemu obrazovanja uopšte. O obrazovanju se ne može govoriti, a da se ne posmatra društveno-ekonomski kontekst u kojem se ono ostvaruje. Treba, dakle, imati u vidu prestrukturiranje privrede i stanje privrede, stanje na tržištu rada, stopu nezaposlenosti i prisutnu strukturnu neusklađenost ponude i tražnje, demografske promjene, ali i novo tehnološko okruženje, informacione tehnologije i nove puteve do znanja. Učenici odnosno studenti koji su sada u obrazovnom sistemu najmanje pet puta će mijenjati zanimanje ili radno mjesto. Granice između rada i obrazovanja se sve više brišu – cjeloživotno učenje je postalo nužnost. Povećava se značaj “mekih” kompetencija kao što je sposobnost komunikacije, rješavanja problema, timski rad, samostalno učenje, odgovornost. Konkretne stručne kompetencije brzo zastarijevaju, povećava se značaj generičkih koje omogućavaju kontinuirano samostalno usavršavanje pojedinca. Treba, takođe, imati u vidu da su efekti promjena u obrazovanju sporo vidljivi.
Jačanje socijalnog partnerstva osnov je za povezivanje obrazovanja i tržišta rada i podizanje kvaliteta stručnog obrazovanja i da se, kroz aktivnosti koje sektor obrazovanja sprovodi, radi na stvaranju uslova za aktivno učešće socijalnih partnera u definisanju politika i planiranju, realizaciji, praćenju i vrednovanju stručnog obrazovanja.
Privredna komora je uključena u rad svih savjetodavnih tijela Ministarstva, u upravnom je odboru Centra za stručno obrazovanje i školskim odborima i kroz svoje učešće daje puni doprinos razvoju obrazovanja.
Postoji prostor za unaprjeđivanje saradnje sektora obrazovanja i Privredne komore kao reprezenta poslodavaca. Radi boljeg povezivanja obrazovanja i tržišta rada Privredna komora može pomoći u oblasti organizacije praktične nastave i povezivanju poslodavaca i škola, stipendiranja učenika i obezbjeđivanju obrazovanju relevantne podatke o potrebana za kvalifikacijama kroz rad sektorskih komisija.
Kako bi se upisna politika usaglasila sa zahtjevima tržišta rada, umanjila strukturna neusklađenost ponude i tražnje i odgovorilo na  zahtjeve dugoročne razvojne politike Crne Gore, potrebno je da se predstavnici pojedinih odbora aktivno uključe u promovisanje deficitarnih zanimanja kod učenika osnovnih škola. Radi se i na formiranju fonda za stipendiranje učenika za deficitarne profile.
Kvalitet realizacije praktične nastave direktno utiče na kvalitet stručnog obrazovanja. Zakon o stručnom obrazovanju omogućava da se praktična nastava realizuje u saradnji škole i poslodavca, pri čemu je škola zadužena za praćenje postignuća učenika i iz teorijskog dijela i praktičnog dijela. Poslodavac omogućava učenicima uključivanje u proces rada, uz stručni nadzor svojih zaposlenih i nastavnika iz škole. Obim prisustva učenika kod poslodavca određuju škola i poslodavac, u okviru fonda časova koji su propisani programom.   
Zakon omogućava da se praktična nastava realizuje u cjelini kod poslodavca, pri čemu poslodavac i učenik odnosno njegov roditelj zaključuju individualni ugovor o obrazovanju. Teorijske nastava realizuje se u školi, za praktičnu nastavu, uključujući i ocjenjivanje, zadužen je poslodavac. Obim praktične nastave određen je obrazovnim programom. Ovu mogućnost treba prezentovati poslodavcima, u šta će se Privredna komora aktivno uključiti.
Sa Privrednom komorom radiće se na Sistematičnijem pristupu organizaciji profesionalne prakse (ne samo u turizmu i ugostiteljstvu).
Tokom sastanka, odlučeno je da se na narednim sjednicama Odbora udruženja u Privrednoj komori, prezentiraju ideje i mogućnosti privrednika da prime učenike na praktičnu nastavu
U predstojećoj saradnji sekretara u Privrednoj komori, sektora za obrazovanje i direktora škola radiće se na promovisanju stručnih zanimanja i preciznije će se identifikovati sve mogućnosti identifikacije privrednika koji bi primili učenike na praktičnu nastavu.

Iz Zakona o stručnom obrazovanju:
Kod svih novih obrazovnih programa definisan minimalan broj časova praktične nastave kod poslodavca

Ugovor o nastavi, odnosno obrazovanju
Član 4
Ako stručno obrazovanje izvodi škola, a dio praktičnog obrazovanja se izvodi kod poslodavca, međusobna prava i obaveze između škole i poslodavca, kao i prava i obaveze učenika, uređuju se kolektivnim ugovorom o nastavi. Ugovor zaključuju direktor škole i poslodavac. Uslove utrđuje škola.
Ako praktično obrazovanje izvodi u cjelini poslodavac, međusobna prava i obaveze učenika i poslodavca uređuju se individualnim ugovorom o obrazovanju koji zaključuju poslodavac i roditelj učenika.