You are here

Seminar o vještinama prezentacije i javnog nastupa

08/02/2013

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Hanns Seidel Fondacijom iz Njemačke je danas organizovala seminar na temu: Vještine prezentacije i javnog nastupa.

Predavač na seminaru je bio dugogodišnji novinar i trener u oblasti javnog nastupa i odnosa sa javnostima Nebojša Andrić, koji je okupio oko šezdeset slušalaca iz različitih crnogorskih preduzeća.
Uvodno obraćanje su imali dr Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za obrazovanje u Privrednoj komori i Lutz  Kober, rukovodilac Predstavništva Hans Zajdel Fondacije za Srbiju i za Crnu Goru.
Lutz  Kober je predstavio Fondaciju iz Njemačke, čiji je cilj doprinošenje razvoju ljudskih resursa u našoj i drugim državama. On je istakao da se postižu dobri rezultati na ovom planu, a da im je Privredna komora Crne Gore jedan od najznačajnijih partnera sa kojom su uspostavili poslovne ali i prijateljske odnose, kazao je Kober.
Cilj organizovanja seminara je bio da polaznici unaprijede znanja o vještinama prezentacije i javnog nastupa u savremenom okruženju kao značajnog elementa za dalje poslovanje. Značaj ove teme se ogleda u činjenici da je jedan od važnih zadataka poslovnih ljudi predstavljanje organizacije u okruženju, držanje govora u različitim okolnostima, prezentovanje ideja, poslovnih informacija, problema, projekata i planova. Nastupi pred širim auditorijem su postali esencijalni segment komunikacije na svim nivoima organizacije i sastavni dio većine poslova. Prezentacije i govori klijentima, dioničarima i partnerima, kao i nastupi u javnosti, sastavni su dio posla čiji rezultati bitno zavise o njihovim komunikacijskim, a posebno prezentacijskim vještinama.
Seminar je bio interaktivnog tipa i predavač se potrudio da polaznicima prenese znanje iz ove oblasti, počevši od osmišljavanja poruke, njenih osobina i procesu prenošenja informacija, zatim vještine javnog govora, značaju verbalne dimenzije, a onda i njene usaglašenosti sa neverbalnom komunikacijom. Uz sve to, gospodin Andrić je učesnicima seminara dao mnoštvo savjeta o odgovarajućem nastupu prilikom davanja izjava u kriznim situacijama.
Na kraju seminara, većina učesnika je konstatovala da je potrebno organizovati još ovakvih i sličnih seminara.