You are here

Uticaj zakonodavstva EU na naša preduzeća

19/06/2012

Upoznavanje sa praktičnim iskustvima i modalitetima u procesu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, bilo je fokus seminara o odredbama Acquis (EU zakonodavstva) od uticaja na poslovanje preduzeća, koji je 19. juna 2012. organizovala Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Trgovinsko-industrijskom komorom Kipra.

U radu seminara je učestvovalo oko 30 predstavnika kompanija i institucija.  
Cilj seminara bilo je jačanje kapaciteta privrede da se suoči sa promjenama koje donosi proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
Predavač je bio Leonidas Paschalides, direktor razvoja u Trgovinsko – industrijskoj komori Kipra, a učesnici seminara su predstavnici crnogorskih kompanija i ministarstava odgovornih za oblasti slobodnog kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala, javne nabavke, intelektualnu svojinu, politiku konkurencije, transport, poreze, mala i srednja preduzeća, zapošljavanje, energetiku, životnu sredinu, zaštitu potrošača, carinsku uniju i spoljne odnose.
Problematika je razmatrana je kroz četiri tematske grupe pitanja, od onih iz domena ekonomskih sloboda i odgovarajućeg pravnog okvira (slobodan protok kapitala, ideja, ljudi, roba i usluga), do državnih politika u sasvim određenim oblastima i domenima (intelektualna svojina, javne nabavke, oporezivanje, energetika, carine...).
Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović ukazala je učesnicima seminara na značaj ove aktivnosti u funkciji kvalitetne pripreme za izazove koji nam kao državi i društvu predstoje.

Crna Gora ima jasne integrativne ambicije i želju da u svojoj stvarnosti ostvari kvalitet ukupnog društvenog života koji će je prirodno svrstati u društvo evropskih država. Drugim riječima, želimo da ulazak Crne Gore u EU ne bude primarno administrativna odluka, koja bi mogla biti i drugačija, već prirodni čin verifikacije uspješno zaokruženog evolucionog toka, odnosno uspješno implementiranih evropskih standarda u našu društvenu realnost - rekla je potpredsjednica Filipović.
Ocijenila je izvjesnim da predstoji veoma zahtjevna procedura donošenja odluke o članstvu Crne Gore u EU.
Među očekivanim ekonomskim benefitima Crne Gore od pridruživanja Evropskoj uniji su pozitivni uticaji na ključne makroekonomske indikatore i posredno na rast BDP-a, zatim na rast potrošnje, rast realnih ličnih dohodaka. Uobičajeno je da očekivani dugoročni efekti na ekonomski razvoj, koji treba da proisteknu iz povećanja trgovinske razmjene, kao i lakši pristup stranom kapitalu, tehnologijama i znanju, mogu biti vidljivi tek u dužem periodu. Porast SDI, kao i generalno bolja međunarodna pozicija, takođe su efekti koje Crna Gora očekuje i u toku procesa pridruživanja sa članstvom u Evropskoj uniji. Ukupne koristi i troškovi od pridruživanja EU nisu proporcionalno raspoređeni po sektorima, regionima, društvenim grupama, preduzećima i pojedincima. U svakoj zemlji, manje ili više, mogli su se uočiti EU dobitnici i gubitnici – kazala je Filipović.
Predavač Paschalides naglasio je da je uloga privrednih komora u procesu pridruženja EU je vrlo značajna.

Kada počnu pregovori Crne Gore u procesu pridruženja biće sasvim jasno da većina poglavlja, pravnih tekovina, utiču direktno na ekonomiju. Komora je glavna podrška privrednicima u razvoju ekonomije, preduzetništva, privrednih aktivnosti. Prijedloge preduzeća, u vezi sa svim problemima sa kojima se susrijeću Komora će dostavljati pregovaračkom timu, a pregovarački tim Evropskoj komisiji. To je jedna od uloga Komore, a druga se odnosi na obezbjeđivanje informacija privrednicima kako bi oni bili spremniji da se suoče sa svim izazovima nakon ulaska u EU – riječi su Pashalidisa.
Dodao je da je Privredna komora Crne Gore istinski zastupnik domaće privrede te predložio Vladi da je uključi u sve procese pregovaranja.

Privrednici imaju oslonac u Komori i u slučaju ekspertize koja će im biti potrebna i kada Crna Gora bude dio EU. Ekspertizu najbolje može pružiti Privredna komora i ona najbolje može da da prave smjernice za prilagođavanje svih biznisa nakon ulaska u EU – rekao je Paschalides, uz ocjenu da će izlazak iz krize zavisiti isključivo od ekonomskog rasta.
Pashalides je zatim odgovarao na pitanja učesnika seminara koji su pokazali veliko interesovanje za ovu temu.