You are here

Zaštita od buke, vibracija i rada sa ekranima

31/01/2013

U sklopu projekta, čiji je lider Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, održan je četvrti seminar o zaštiti na radu.

Tema ovog seminara je bila „ Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima“.
Uvodnu riječ dala je pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja, dr Vesna Simović i tom prilikom izrazila zadovoljstvo zbog prisustva velikog broja učesnika, posebno privrednog i civilnog sektora koji se bavi ovom problematikom. Gospođa Simović je istakla da nije slučajno što je ministarstvo vodeća institucija u ovom projektu, s obzirom na njeno permanentno zalaganje na ovom polju i rezultate koje postiže.

U ima Privredne komore Crne Gore, koja je partner u ovom Projektu, u uvodnom dijelu je govorila gospođa Tanja Radusinović, savjetnik Predsjednika PKCG, koja je, između ostalog, rekla da nisu materijalne donacije od strane preduzeća jedini vid društvene odgovornosti, već da je u tom smislu od izuzetne važnosti odnos menadžera prema zaposlenima. Takođe je govorila o značaju inspektora za zaštitu na radu, kojih na crnogorskom tržištu nema onoliko koliko je to sada potrebno.

Radni dio seminara započet je predavanjem gospodina Etbina Tratnika iz Ministarstva rada, porodice i socijalnog staranja Republike Slovenije, a njegova tema je bila „Regulativa o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih mjera u pogledu zahtjeva izloženosti radnika povećanom riziku od fizičkih štetnosti, odnosno buke i vibracija. On je na početku uputio prisutne u zakonodavstvo vezano za ovu oblast, kako primarno (konvencije, sporazume, ugovore), tako i sekundarno (direktive, propise, odluke i preporuke), a zatim ih i upoznao o slovenačkom Predlogu Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu radnika o izloženosti buci i vibracijama, koji je urađen na osnovu Zakona o zaštiti na radu, a u čijoj izradi su učestvovali i stručnjaci iz Crne Gore.
Nakon izlaganja, učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji koja je uslijedila.

U nastavku je govorio inspektor i viši savjetnik iz Inspektorata rada Republike Slovenije, mr Boris Ružič, čija je tema bila „Iskustvo i uputstvo Inspekcije rada Republike Slovenije u pogledu buke, vibracija i rada sa ekranima na radnom mjestu“. On je govorio o opštem postupku izvođenja vanrednog inspekcijskog nadzora i to kao samostalne akcije, nadzora u sklopu drugih nadzora i u saradnji sa drugim organima. Posebnu pažnju je posvetio vanrednom inspekcijskom nadzoru i važnosti procedura za osposobljavanje inspektora, izvođenje nadzora, konstatacije mjera i drugom.
Dobru praksu, u smislu preventive rizika od vibracija i buke na radnom mjestu, kao i u oblasti muzike i zabave, je predstavio gospodin Jernej Jenko  iz Instituta za zaštitu i zdravlje na radu. Tokom objašnjavanja pojmova zadate teme, buku je definisao kao jedan od najtežih zagađivača u industriji zabave.

O predlogu slovenačkog Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu pri korišćenju opreme sa ekranima, je govorio mr Nikolaj Petrišič, iz Ministarstva rada, porodice i socijalnog staranja Republike Slovenije, koji je posebnu pažnju posvetio savjetovanju i učešću radnika u vezi sa svim pitanjima korišćenja ove opreme. Učesnicima je naveo niz uslova koji moraju biti zadovoljeni kao što su određena udaljenost i položaj ekrana, kvalitet slike i karaktera na ekranu, položaj tastature u odnosu na prostor i položaj korisnika opreme i sl.

Od dr Petre Zupet, učesnici su mogli saznati mnoštvo korisnih informacija o kosno-mišićnim bolestima izazvanim neuslovnim radnim mjestom, o mogućim reakcijama na stres, kao najvećem neprijatelju zaposlenih i načinima borbe protiv takvih negativnih posledica izazvanih na radnom mjestu.

Zlatko Popović, iz Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore je najavio učesnicima da je u planu izrada Nacrta Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore  do septembra ove godine.

Na seminaru je bilo riječi i o aktivnostima na podizanju svijesti na polju zaštite na radu, kako u regionu, tako i u Crnoj Gori.