Premijer sa privrednicima 2016

Undefined
Fotografija: 
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Naslov: 
Premijer sa privrednicima 2016
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Crnogorska privreda u 2014.

Undefined
Fotografija: 
Naslov: 
Crnogorska privreda u 2014.
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Seminar - Registracija i promjene u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS)

Prezentacija i predavanje o toku postupka registracije i žalbenog postupka, nakon što je registracija odbijena je namijenjeno privrednicima koji obavljaju privredne djelatnosti na nivou Crne Gore, a naročito imajući u vidu činjenicu da taj proces obavljanja privredne djelatnosti započinje postupkom registracije i izdavanjem rješenja od strane nadležnog Centralnog registra privrednih subjekata.

Cilj predavanja je da se približi i pojednostavi postupak registracije (uključujući osnivanje i sve promjene podataka u privrednim subjektima) i da se daju odgovori na pitanja koja nijesu u dovoljnoj mjeri regulisana Zakonom o privrednim društvima.

U cilju uspješne realizacije događaja, kao i zbog ograničenog broja učesnika (30 učesnika), molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom. Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave na LINK-u najkasnije do srijede 24.6.2020. godine do 9 h.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

AGENDA

Seminar: Registracija i promjene u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS)

Predavač: Dijana Filipović, Sanja Bojanić

   9:50 - 10:00

Registracija

10:00 – 10:10

Pozdravna riječ: Mladen Perazić, Privredna komora Crne Gore

10:15 – 11:15

Prezentacija:Registracija i promjene u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS)

11:15 – 12:00

Diskusija

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore u srijedu 24.6.2020. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje seminar na temu: Registracija i promjene u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, June 24, 2020 - 10:00

Online seminar - Digitalizacija trgovine

Ako ste zainteresovani za učešće možete se prijaviti na LINKu.

Za više informacija kontaktirajte Balšu Ćulafića - bculafic@pkcg.org

Undefined
Kratak opis: 

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana - KIF ZB6 u okviru projekta "EU podrška KIF ZB6" organizuje online seminar Digitalizacija trgovine, koji će se održati 18. juna 2020. godine sa početkom u 10 časova.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Thursday, June 18, 2020 - 10:00

Green Days

Undefined
Banner: 
Kategorija banera: 

Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom - PRIJAVA

Programom je predviđeno 87 časova od 45 minuta, koji će se izvoditi u Privrednoj komori Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica).

Predavači su:

  1. Tatjana Vujisić, Uprava carina – Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava,
  2. Dženana Tuzović, Uprava carina – Poznavanje robe i carinske tarife,
  3. Stojanka Milošević, Uprava carina – Spoljnotrgovinski sistem i međunarodne carinske konvencije,
  4. Jovica Petričević, Ministarstvo finansija - Osnove sistema poreskih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja,
  5. Ljiljana Milić, Uprava za inspekcijske poslove - Osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe.

Cijena obuke zavisi od broja zainteresovanih kandidata i biće utvrđena nakon 31. avgusta, što je krajnji rok za dostavljanje prijava. Svi zainteresovani kandidati će dobiti obavještenje putem e-mail-a o cijeni obuke, nakon čega je potrebno da se, u roku od dva dana, izjasne da li žele da pohađaju nastavu koja bi, ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih kandidata, počela 7. septembra 2020. godine.

Rok za PRIJAVU je 31. avgust 2020. godine.

Kontakt osoba: Filip Vujović 

tel: +382 20 230 422

e-mail: fvujovic@pkcg.org

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom carina i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Monday, August 31, 2020 (All day)

Program pružanja podrške privredi i zaposlenima

Ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, je predstavila Program podrške namijenjen privredi i zaposlenima u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID-19.

„Ovaj Program podrške obuhvata šest vrsta subvencija i usmjeren je na preko 100.000 zaposlenih u Crnoj Gori i nekoliko hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća“ kazala je ministarka.

Ona je navela da je ovo stabilizacioni program koji služi za očuvanje onih radnih mjesta koja smo imali u februaru 2020.godine prije nastupanja epidemije i jedan je od koraka ka sveobuhvatnim ekonomskim mjerama.

„Pored predstavnika Vlade Crne Gore i lokalnih samouprava, prilikom kreiranja mjera konsultovali smo i socijalne partnere: Privrednu komoru Crne Gore, Uniju poslodavaca Crne Gore, Uniju slobodnih sindikata Crne Gore, Savez Sindikata Crne Gore, zatim crnogorski ekonomisti i univerzitetski profesori. Takođe, predmetni paket podrške zbog posljedica epidemije COVID-19, predstavljen je i u Skupštini Crne Gore“, rekla je Sekulić.

Ministarka je rekla da je u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta, ovim mjerama planirana podrška u visini od 50-100% bruto zarade za svako zaposleno lice koje je bilo evidentirano u mjesecu februaru 2020. godine.

Mjere koje su definisane ovim Programom odnose se na subjekte koji su izmirili poreske obaveze zaključno sa 2019. godinom ili su u reprogramu i koji nijesu prekršili naredbe Ministarstva zdravlja donijete u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

Mjere se odnose i na subjekte osnovane u 2020. godini, zaključno sa 15. martom 2020. godine.

Istovremeno, predloženim mjerama će se stimulisati novo zapošljavanje kroz subvencionisanje zarada za svakog novog zaposlenog u periodu od 6 mjeseci.
Privredni subjekt, za jedan mjesec, može podnijeti zahtjev za isto lice samo u okviru jedne predložene mjere.

Sredstva koja država isplaćuje kroz utvrđene mjere za podršku privredi ne mogu biti predmet prinudne naplate.

Predlog mjera obuhvata subvjenicije za:
- zabranjene djelatnosti ( 100% minimalne bruto zarade),
- turistički sektor( 100% minimalne bruto zarade),
- ugrožene djelatnosti ( 50% minimalne bruto zarade),
- novo zapošljavanje (70% minimalne bruto zarade),
- zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu ( 70% minimalne bruto zarade)
- zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji (70% minimalne bruto zarade). 

„Zahtjevi za subvenciju podnosiće se elektronskim putem posredstvom novog elektronskog servisa „Program za dodjelu subvencije“. Ovaj servis će biti realizovan na portalu Poreske uprave Crne Gore (ePrijava), kojeg privredni subjekti redovno koriste za podnošenje poreskih elektronskih dokumenata“, zaključila je ministarka.

Ministarstvo ekonomije obavještava buduće korisnike Programa za pružanje podrške privredi i zaposlenima u cilju ublažavanja negativnih efekata izazvanih epidemijom novog korona virusa COVID-19, da sva pitanja i nedoumice u vezi sa načinom apliciranja za subvencije mogu postaviti putem e mail-a: subvencije@mek.gov.me.

Ministarstvo ekonomije će na dnevnom nivou odgovarati na pristigla pitanja, a najučestalija pitanja i odgovori na ista će biti objavljeni na sajtu Ministarstva ekonomije(www.mek.gov.me).

Program pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavaja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19

Na osnovu člana 17 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", broj 80/08, 14/17 i 28/18), a u vezi sa članom 19a stav 1 Zakona o regionalnom razvoju ("Sl. list CG", br. 20/11, 26/11, 20/15 i 47/19), a u vezi sa članom 7 stav 2 tačka 1 Zakona o kontroli državne pomoci ( “Sl. list CG”, broj 12/18), u cilju umanjenja negativnih posljedica nastalih ozbiljnim poremećajem u poslovanju privrednih društava u Crnoj Gori usljed pojave epidemije korona virusa (COVID-19), Vlada Crne Gore donosi Program pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 (u daljem tekstu: Program). Pored podrške preduzećima u ublažavanju posljedica krize, Program ima za cilj očuvanje radnih mjesta u privrednim društvima, kao i ukupnog zdravlja crnogorskih građana.

Podrška Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) biće usmjerena kroz subvencije preduzetnicima i privrednim društvima registrovanim shodno Zakonu o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02 i „Sl. list CG“,br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) čiji je rad zabranjen naredbama Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije, kao i preduzetnicima i privrednim društvima koji su u značajnoj mjeri smanjili obim aktivnosti kao posljedica naredbi Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije. Program takođe obuhvata subvencije zarada zaposlenih na plaćenom odsustvu, kao i zarada zaposlenih u karantinu i izolaciji.

Programom pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 definisano je 10 mjera i jedna preporuka Vlade Crne Gore, a koje imaju za cilj pružanje podrške privredi i zaposlenima, koji su ugroženi usljed aktivnosti preduzetih u cilju sprječavanja širenja korona virusa.

Mjere Vlade definisane kroz ovaj Program kreirane su prema potrebama i primjerene trenutku realizacije i istovremeno predstavljaju početak sveobuhvatnih ekonomskih mjera koje će postepeno biti preduzimane kako bi crnogorska ekonomija nastavila razvojnim putem.

Pored predstavnika Vlade Crne Gore i lokalnih samouprava, prilikom kreiranja mjera konsultovani su i socijalni partneri:  Privredna  komora Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Savez Sindikata Crne Gore, zatim crnogorski ekonomisti i univerzitetski profesori. Takođe, predmetni paket podrške zbog posljedica epidemije COVID-19, predstavljen je i u Skupštini Crne Gore.

Predmetnim Programom pružiće se podrška za više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju preko 100.000 zaposlenih. U cilju očuvanja postojećih radnih mjesta, mjerama je planirana podrška u visini od 50-100% bruto zarade za svako zaposleno lice koje je bilo evidentirano  u mjesecu februaru 2020. godine.  Istovremeno, predloženim mjerama će se stimulisati novo zapošljavanje kroz subvencionisanje zarada za svakog novog zaposlenog u periodu od 6 mjeseci. Privredni subjekt, za jedan mjesec, može podnijeti zahtjev za isto lice samo u okviru jedne predložene mjere.

U cilju obezbjeđivanja likvidnosti privrede kreiraće se nove kreditne linije u okviru hitnih mjera za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom korona virusa na ekonomiju Crne Gore, povraćaj PDV-a realizovaće se u roku od najviše 45 dana, dok se limit carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžava sa 30 dana na 60 dana.

Mjere koje su definisane ovim Programom odnose se na subjekte koji su izmirili poreske obaveze zaključno sa 2019. godinom i koji nijesu prekršili naredbe Ministarstva zdravlja donijete u cilju suzbijanja epidemije korona virusa. Mjere se odnose i na subjekte osnovane u 2020. godini, zaključno sa 15. martom 2020. godine.

Sredstva koja država isplaćuje kroz utvrđene mjere za podršku privredi ne mogu biti predmet prinudne naplate.

Zahtjevi za subvenciju podnosiće se elektronskim putem posredstvom novog elektronskog servisa „Program za dodjelu subvencije“. Ovaj servis će biti realizovan na portalu Poreske uprave Crne Gore (ePrijava), kojeg privredni subjekti redovno koriste za podnošenje poreskih elektronskih dokumenata. Zahtjev će se podnositi upotrebom digitalnog sertifikata uz obavezu prethodnog podnošenja IOPPD obrasca, a za preduzetnike unošenjem traženih podataka i podnošenjem GPPFL/ZPO obrasca.

Informacija o izmjenama i dopunama Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19

Na sjednici, održanoj 30. aprila 2020. godine, Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o izmjenama i dopunama Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

Naime, u okviru pripreme za implementaciju Programa, Ministarstvo ekonomije je otvorilo e-mail adresu subvencije@mek.gov.me za podršku i pitanja budućih potencijalnih korisnika programa. Kroz vrlo intenzivnu komunikaciju sa privrednicima uočeno je da postoje određene nejasnoće po pitanju mogućnosti korišćenja pojedinih mjera, kao i da su opravdani zahtjevi da se izvrši manji broj izmjena u kategorizaciji djelatnosti u odnosu na pripadajuće mjere subvencije. Tako su u kategoriju zatvorenih djelatnosti dodate i one u kojima posluje najveći broj knjižara, dječjih igraonica, optičkih radnji, autobuskih stanica i dr. koji su u prvoj verziji Programa bili svrstani u druge kategorije. 

Dodatno je pojašnjeno da pravo na dobijanje subvencije na zaradu imaju i privredni subjekti koji u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja («Sl.list CG», broj 57/18).

Takođe je precizirano da novozaposleni čije zaposlenje država subvencionira u periodu od 6 mjeseci mora ostati u radnom odnosu kod poslodavca najmanje 12 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa.

Undefined
Fotografije: 
Program pružanja podrške privredi i zaposlenima
Kratak opis: 

Program za podnošenje zahtjeva za subvencije na portalu eprijava.tax.gov.me će biti otvoren za sva privredna društva i sve preduzetnike sa digitalnim sertifikatom od 1. maja u 12h.

Prijava preduzetnika bez digitalnog sertifikata će biti omogućena na istom portalu od ponedjeljka 4. maja.

.................................................................................................................................

Kategorija članka: 

TO REGOS

Undefined
Banner: 
Kategorija banera: 

Usklađivanje Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju - ODLAGANJE

Undefined
Kratak opis: 

ODLAGANJE!!!

Zbog novonastale situacije sa koronavirusom i nakon konsultacija sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva odlaže se do daljnjeg usklađivanje redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju.
O novom roku za predaju istih, prevoznici će biti blagovremeno obaviješteni na sajtu Privredne komore Crne Gore.
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Friday, April 10, 2020 (All day)

Seminar: Određivanje ciljeva u funkciji unaprijeđenja poslovanja PRIJAVA

„Vizija je umijeće koje nam omogućava da vidimo nevidljivo.“ U današnjem dinamičnom poslovanju jako je važno definisati ciljeve, na pravilan način ih postaviti. Učesnici će imati priliku da nauče kako se definišu ciljevi, na koji način se prate ciljevi. Takođe, biće u prilici i da osvijeste šta ih pokreće i kako reagovati kada se ciljevi ne ostvaruju. Vještina razvoja vizije je od ključnog značaja, tako da će učesnici imati priliku da kroz primjere iz prakse stvaraju i motivišu sebe na kreiranje vizije. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici nakon programa zaista imali alat u rukama koji dalje razvija  njihov put.

 U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedeljka 9.3.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 11.3.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Određivanje ciljeva u funkciji unaprijeđenja poslovanja“.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, March 11, 2020 - 10:00

Pages