Cooperation Agreement with MONSTAT

The Chamber of Economy of Montenegro and the Statistical Office of Montenegro (MONSTAT) signed the Cooperation Agreement.

The Agreement is aimed to develop cooperation in order to strengthen the economic system, propose measures for development and current economic policy and resolve other issues of importance.

The subject of cooperation relates to the improvement of the business environment, exchange of information and data, implementation of joint research, organizing and participating in seminars, training courses, roundtables and meetings and other forms of cooperation of mutual interest.

The activities of the Statistical Office of Montenegro and the importance of its services for the business environment will be presented at the meetings of the Chamber’s Association Boards.

English
Fotografije: 
Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku
Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku
Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku
Kratak opis: 

The Chamber of Economy of Montenegro and the Statistical Office of Montenegro (MONSTAT) signed the Cooperation Agreement.

Kategorija članka: 

Eureka

Undefined
Banner: 
Kategorija banera: 

BeSME radionica: Fokus na perspektivama izvan granica – podrška EU za mala i srednja preduzeća

Prva sesija posvećena je prezentaciji programa Horizont 2020, programa finansiranja EU za istraživanje i inovacije. Kao niz operativnih alata, H2020 vam pomaže da ostvarite globalnu konkurentnost u domenu izvrsnosti, industrijskog liderstva i rješavanja društvenih izazova. Isto tako, predstavljamo glavne inovacije koje će karakterisati EIC akcelerator. U okviru naredne važne sesije, razgovara se o Evropskoj mreži preduzetništva (EEN), kao alatu koji vam može pomoći da inovirate i rastete na međunarodnoj skali, uz razmjenu dobrih praksi.

U prilogu ovom dokumentu nalazi se dnevni red s opisom radionice. Događaj će se održati na engleskom, uz obezbijeđeno prevođenje na crnogorski jezik.

Registracija je obavezna putem adrese https://www.eventbrite.com/e/eu-funding-een-focus-on-looking-beyond-boundaries-registration-75990548777.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte nas na: eu-montenegro.project@expertisefrance.fr / +382 69 210 096.

Undefined
Kratak opis: 

U ime Evropske komisije, projekat BeSME ima zadovoljstvo da vas pozove da uzmete učešća na radionici pod nazivom „Fokus na perspektivama izvan granica – podrška EU za mala i srednja preduzeća“ koja će se održati u Tehnopolisu, Radoja Dakića bb, 81400 Nikšić, u srijedu, 30. oktobra 2019. godine u 08.00 časova

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, October 30, 2019 - 08:00

BFC SEE

Undefined
Banner: 
Kategorija banera: 

Info dan o Konkursu za dodjelu grantova za inovativne projekte

Predstavnici Ministarstva nauke, mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu i dr Ivan Tomović, samostalni savjetnik I za transfer tehnologija i realizaciju saradnje u okviru EU platformi za inovacije, predstaviće pojedinosti Konkursa za dodjelu sredstava.

Riječ je o pozivu za dodjelu grantova za inovativne projekte kojim se opredjeljuju sredstva za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 700.000 eura na period do dvije godine.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća koje imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu, pružanje podršku prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori, kao i kreiranje novih radnih mjesta.

Konkursom za dodjelu grantova za inovativne projekte biće podržani inovativni projekti u skladu sa prioritetim oblastima utvrđenim u Strategiji pametne specijalizacije (2019-2024):

 • Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;
 • Energija i održiva životna sredina;
 • Održivi i zdravstveni turizam; i
 • Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni sektor.

Ministarstvo nauke će odobriti po prihvaćenom grantu sufinansiranje u iznosu do 100.000 eura, a projekti će biti sufinansirani u trajanju od 12 do 24 mjeseca. Implementacija projekata obuhvataće period od decembra 2019/januara 2020. godine najkasnije do decembra 2021/januara 2022. godine.

Visina opredijeljenih sredstava iz državnog budžeta za grantove za inovativne projekte utvrđuje se u zavisnosti od vrste opravdanog troška i veličine privrednog subjekta i druge inovativne organizacije, Korisnika granta, odnosno partnera na projektu

Grant se može koristiti za sufinansiranje sljedećih faza tehnološkog razvoja (TRL 4 - TRL 8): Razvoj tehnologije u laboratorijskim uslovima (razvoj osnovnih komponenti tehnologije), Demonstracija tehnologije van laboratorijskih uslova u realnom okruženju; Izrada prototipa; Faza testiranja, validacije i demonstracije; i Utvrđivanje prvog finalnog proizvoda.
Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica u Crnoj Gori, koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 15 Zakona o inovativnoj djelatnosti, a u njih spadaju: naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja, centri izvrsnosti i privredni subjekti (inovaciono-preduzetnički centar, poslovni inkubator, privredno društvo, odnosno dio privrednog društva).

Molimo Vas da svoje prisustvo prijavite najkasnije do 11. jula u 12 sati popunjavanjem prijave.

 

Undefined
Kratak opis: 

Ministarstvo nauke i Privredna komora Crne Gore, 12. jula o.g. organizuju Info dan o Konkursu za dodjelu grantova za inovativne projekte. Događaj će početi u 10 sati, a održaće u prostorijama Komore, ul. Novaka Miloševa 29/II, Podgorica.

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Friday, July 12, 2019 - 10:00

Sjednica OU bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja

Dnevni red:

 • Informacija – Bilten CBCG, mart 2019. godine
 • Informacija o stanju na tržištu kapitala Crne Gore za I kvartal 2019. godine
 • Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za I kvartal 2019. godine
 • Nacrt Zakona o kreditnim institucijama-inplikacije na rad i postupanje banaka
 • Promocija knjige - Investiciona analiza na finasijskim tržištima, autora Dragoljuba Jankovića
Undefined
Kratak opis: 

Sjednica OU bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja će se održati  05. jula 2019. godine u 10 časova.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Friday, July 5, 2019 - 10:00

Sjednica OU poljoprivrede i prehrambene industrije

Na dnevnom redu su:

 • Izvještaj o relizacija I I Ii javnog poziva za IPARD II
 • Prezentacija projekta »Domaći ukusi«
 • Informacija o sajamskim aktivnostima
 • Dualni sistem obrazovanja
Undefined
Kratak opis: 

Sjednica OU poljoprivrede  i prehrambene industrije će se održati u četvrtak, 04. jula 2019. godine, sa početkom u 11 sati.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Thursday, July 4, 2019 - 11:00

Sjednica OU turizma i ugostiteljstva

Sjednica ce biti posvecena realizaciji aktivnosti i izazovima odvijanja ljetnje turističke sezone 2019. godine.

Undefined
Kratak opis: 

Sjednica OU turizma i ugostiteljstva će se održati  u petak, 28. juna 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Friday, June 28, 2019 - 11:00

Okrugli sto: Halal turizam- potencijal za rast i razvoj

Halal turizam je novi oblik turističke ponude koji podrazumijeva da turistima muslimanima, budu zadovoljena dva osnovna aspekta, omogućavanje uslova za obavljanjev jerskih obreda i halal ishrane. Halal sertifikovanje je dobra prilika i za razvoj kongresnog turizma i otvara vrata na novo i isplativo – halal tržište. Iako je hrana najbitniji element, halal se odnosi i na  različite vrste kozmetike, lijekova, ali i usluga kao što je trgovina ili islamsko bankarstvo.

Imajući u vidu da se halal turizam globalno sve intenzivnije razvija, te da se predviđa da će do 2020. godine vrijednost ovog tržišta iznositi 200 milijardi američkih dolara, rast razvoja ovog oblika turizma postaje sve važniji, posebno za zemlje kojima je turizam strateška privredna grana.

Predavanje će održati doc.dr.sc. Aldin Dugonjić, rukovodilac Centra za certificiranje halal kvalitete iz Hrvatske.

Pozivamo vas da nam se pridružite i cijenimo da bi vaše učešće doprnijelo uspješnom radu okruglog stola.

Molimo da svoje učešće potvrdite na kontakte: smarkovic@pkcg.org i afilipovic@pkcg.org

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice i Udruženjem za promociju i razvoj islamske ekonomije u Crnoj Gori organizovaće okrugli sto na temu „Halal turizam- potencijal za rast i razvoj“ u petak 28. juna 2019. godine sa početkom u 14 časova u Sali 1 Privredne komore Crne Gore prema Programu u prilogu.

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Friday, June 28, 2019 - 14:00

Sponzorisana poslovna posjeta sajmu SIA Hospitality Design u Riminiju

Cilj ove poslovne posjete je razgledanje sajma i intenziviranje poslovnih kontakata s firmama koje će izlagati u Riminiju. Ovi susreti zamišljeni su putem organizovanih sastanka, koje ćete sami zakazati upotrebom web platforme. Svaki član delegacije će imati sastanke (15 sastanka) na prostoru izlagača (10. 10. i 11. 10.). Sastanke ćete zakazivati Internetom prije sajma u razdoblju između 17. 9. i 5. 10. 2019. Korištenje platforme je vrlo jednostavno i popraćeno uputstvom za aplikacije.

Web link

Kao poslovni posjetilac sajma imate sljedeće pogodnosti:

 • 3 besplatna noćenja u hotelu**** (noćenje / doručak u jednokrevetnoj sobi);
 • transfer sa aerodroma u Bologni;
 • svakodnevni prevoz od hotela do sajma i natrag;
 • prevodilaca;
 • ulaznicu na sajam i katalog sajma;
 • buffet lunch na sajmištu;
 • Welcome Dinner 9. 10.;
 • Aperitiv 10. 10. (u 17.30) u Buyers Lounge;
 • pomoć od strane našeg osoblja prije i za vrijeme sajma u Riminiju

(Poziv se odnosi na jednog predstavnika iz svakog preduzeća, za prateće osobe postoji dodatna naknada!)

Ukoliko vas zanima obilazak sajma, molimo Vas da ispunite sljedeći obrazac prijave (na engleskom).  https://buyers.iegexpo.it/sia19/en/step0?agente=234608

 

Undefined
Kratak opis: 

Predstavništvo MŽ Consulting & Fairs priprema poslovni i sponzorisani obilazak sajma SIA Hospitality Design s B2B sastancima u Riminiju. Sponzorisani obilazak sajma namijenjen je poslovnim posjetiocima (uvoznici i distributeri hotelske opreme, vlasnici ili menadžeri smještajnih objekata, dizajneri, arhitekti ...), a dolaze iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Thursday, October 10, 2019 - 07:00

Pages