Polaganje ispita za vozače i menadžere

Undefined
Kratak opis: 

Centar za edukaciju će organizovati polaganje ispita za vozače i menadžere u petak 31.maja 2019 godine u Privrednoj komori u Podgorici (ul. Novaka Miloševa 29), sa početkom u 15h.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Friday, May 31, 2019 - 15:00 to 17:00

Seminar „Vještine komunikacije i konflikti“ PRIJAVA

 Komunikacija je ključan preduslov svakog odnosa između ljudi. Putem komunikacije razmjenjujemo misli i emocije, a vještine komunikacije će doprinijeti kvalitetnijim odnosima. Kako da na efikasan način izbjegnemo nesporazume u svakodnevnoj komunikaciji sa nadređenima, kolegama ili poslovnim partnerima?

 Na seminaru kroz niz interaktivnih vježbi, naučićete da:

•             Saopštite poruku jezikom svoga sagovornika
•             Unaprijedite međuljudske odnose sagledavanjem pozicije svog sagovornika
•             Date podsticajne povratne informacije
•             Rješite konflikte u timu ili porodici
•             Komunicirate kvalitetnije na svim poljima

 Saznaćete i šta su meta pitanja, usklađivanje i još mnogo korisnih tehnika za jednostavniju i uspješniju komunikaciju.

 U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, a pravo prvenstva učešća će biti prema redosljedu prijavljanja.

 Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do ponedeljka 3.06.2019. godine, popunjavanjem prijave. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, u srijedu 5.06.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), sa početkom u 10:00 časova, na temu:
„Vještine komunikacije i konflikti“

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, June 5, 2019 - 10:00 to 13:00

Influenseri u marketingu - Preduzetništvo novog doba

Cilj događaja je promovisanje novih vidova preduzetništva mladih u savremenom dobu i podizanje svijesti o trendovima preduzetničkog načina razmišljanja i preduzetničkog ponašanja mladih. Korišćenje novih tehnologija posebno interneta i ICT-a je transformisalo preduzetništvo novog doba. Poznato je da je 2006. godine, Fejsbuk bio u povoju, a Twitter tek bio pokrenut i niko nije imao iPhone. Deset godina kasnije, svijet se mnogo promijenio, a time i poslovi i zanimanja. Tako da u savremenoj privredi sada postoje zanimanja koja prije nekoliko godina nisu ni postojala. Neka istraživanja pokazuju da će 65 odsto djece koja danas upisuju osnovnu školu raditi potpuno novu vrstu poslova koji još uvek ne postoje. Poslovi influensera, šerera, blogera, vlogera su samo neki od primjera razvoja novih zanimanja zahvaljujući napretku interneta i novih tehnologija.

Učesnici okruglog stola su poznati crnogorski influenseri koji imaju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama i koji će nam iznijeti svoja iskustva i ukazati na trendove razvoja u ovoj sferi.

U cilju uspješne realizacije okruglog stola i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće. Pravo prvenstva učešća će biti prema redosljedu prijavljanja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo potvrdite najkasnije do ponedeljka 13.05.2019. godine .Telefon za informacije je: 020 230 605.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika Crne Gore i Nacionalnim partnerstvom za preduzetničko učenje, u utorak 14.05.2019. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, organizuje okrugli sto na temu: Influenseri u marketingu - Preduzetništvo novog doba.

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Tuesday, May 14, 2019 - 10:00

Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Okrugli sto se organizuje u cilju upoznavanja relevantnih subjekata u Crnoj Gori sa obavezama koje Nacrt zakona predviđa, posebno sa aspekta novih obaveza u oblasti industrije, projektovanja, građenja, upravljanja metalnim otpadom, kontrole uvoza, izvoza i tranzita različitih vrsta roba na radioaktivnost, uvoza, izvoza, tranzita i prevoza izvora jonizujućih zračenja i nuklearnih materijala, medicinskih izlaganja, upotrebe izvora zračenja u medicinskim i nemedicinskim djelatnostima, proizvodnje i distribucije vode za piće i dr.

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 25. aprila 2019. godine, sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Privredne komore Crne Gore (sala I).

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo Vas da odredite predstavnike iz Vaše kompanije, odnosno institucije i njihovo učešće na Okruglom stolu prijavite najkasnije do utorka, 23. aprila 2019. godine, putem email-a: mrmus@pkcg.org

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji Ministarstvom održivog razvoja i turizma organizuje okrugli sto na temu: Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti, u četvrtak 25. aprila 2019. godine sa početkom u 9 sati.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Thursday, April 25, 2019 - 09:00

Sjednica KO farmaceutske i medicinske privrede

Na dnevnom redu su:

  • Zakon o apotekarskoj djelatnosti
  • Zakon o kozmetičkim proizvodima
Undefined
Kratak opis: 

Sjednica Koordinacionog odbora farmaceutske i medicinske privrede će se održati 24. aprila, u 13:30 časova.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, April 24, 2019 - 13:30

II regionalna Cyber Security konferencija

Centralna tema konferencije je “Jačanje nacionalne sajber bezbjednosti u kontekstu suprotstavljanja hibridnim prijetnjama na bazi uspostavljenih standarda NATO i EU na globalnom nivou.“

 Cilj Cyber Security konferencije jeste pružiti uvid u uspostavljanje, održavanje i unapređenje informacione bezbjednosti, zaštite od hibridnih prijetnji na nacionalnom nivou, kao i zaštite kritične infrastrukture u kompanijama i institucijama, kroz informisanje i edukaciju o načinima prevencije, otkrivanja, odbrane, kao i saniranja posljedica od sajber napada.

  Konferencija je usmjerena na zaštitu lica i informacionih sistema od sajber napada i hibridnih prijetnji, na prezentovanje najčešdih rizika i prijetnji za upade u informacione sisteme, na načine za prevazilaženje tih rizika i uspostavljanje informacione sigurnosti, prezentovanje najnovijih trendova i rješenja po pitanju sajber bezbjednosti, kao i metoda očuvanja tajnosti i bezbjednosti informacija.

Undefined
Kratak opis: 

Druga regionalna Cyber Security konferencija održati 17. maja u hotelu CentreVille, u organizaciji Vision Event-a, pod pokroviteljstvom Ministarstva javne uprave.

Fotografije: 
logo
Vrijeme najave: 
Friday, May 17, 2019 - 07:00

Preduzetnički stres i upravljanje njim - PRIJAVA

Seminar je namijenjen preduzetnicima, menadžerima, vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća, svim zaposlenim, a posebno je koristan za donosioce ključnih poslovnih odluka.

Detaljnije informacije možete pronaći u pozivnom pismu i agendi seminara, koji se nalaze u prilogu.

Molimo vas da u cilju uspješne realizacije događaja, odredite polaznike iz vašeg preduzeća. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da što prije prijavite učešće na seminaru Vaših predstavnika. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do 05.04.2019. godine, do kraja radnoga dana, popunjavanjem prijave  ili na e-mail adresu: obrazovanje@pkcg.org

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, u utorak 09.04.2019. godine u 10 h, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Preduzetnički stres i upravljanje njim.

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Tuesday, April 9, 2019 - 10:00

Seminar - Efikasna saradnja sa zaposlenima PRIJAVA

Seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima, menadžerima privrednih društava svih vrsta djelatnosti koji žele stabilan i kvalitetan rast, razvoj i poboljšanje organizacijskih aspekata svoje organizacije.

Komunikacija predstavlja ključan preduslov svakog odnosa između ljudi. Od nje će zavisiti na koji način drugima šaljemo važne poruke, kako ih oni primaju, razumijevaju i na njih odgovaraju. Kada je u pitanju radni kolektiv, komunikacija se odvija između većeg broja ljudi, u definisanom kontekstu, te onda postaje jasno zašto je ona upravo kamen temeljac svih važnih organizacionih procesa.  Ako organizacionu kulturu svedemo na pojedinačne elemente, onda je ono što te elemente drži na okupu upravo kvalitetna i efikasna komunikacija. Zato je bez nje teško zamisliti zadovoljne i motivisane zaposlene, dobar timski rad i sve ono što čini da se ljudi koji rade u nekoj firmi osjećaju njenim sastavnim dijelom i organizacione ciljeve doživljavaju i kao svoje lične.

Na seminaru će biti predstavljene revolucionarne metode i pristupi u sektoru ljudskih resursa, kao i test koji procenjuje efikasnost zaposlenih, kao i njihove karakteristike u poslovnom okruženju

U cilju uspješne realizacije događaja, molimo Vas da odredite polaznike seminara iz vašeg preduzeća. Zbog ograničenog broja mjesta, poželjno je da što prije prijavite učešće Vaših predstavnika. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Vjerujući da ćete prepoznati značaj ovog događaja, molimo Vas da svoje prisustvo seminaru  potvrdite najkasnije do utorka 12.03.2019. godine, popunjavanjem prijave.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, specijalizovanom za selekciju, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih, u četvrtak, 14.03.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore sa početkom u 10:00 časova, na temu: Efikasna saradnja sa zaposlenima.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Thursday, March 14, 2019 - 10:00

MARDS

Undefined
Banner: 
Kategorija banera: 

Mikro grantovi za rješavanje izazova čistije proizvodnje

Opseg poziva: Mikro grantovi se nude za projekte transnacionalne saradnje između malih i srednjih poduzeća (MSP) i najmanje 2 KET tehnološka centra, koji imaju za cilj da integrišu ključne podsticajne tehnologije (KET) u rješavanju izazova čiste proizvodnje. Fokus je na unapređenju proizvodnih procesa.

  • Otvaranje poziva: 1. jun 2018.
  • Zatvaranje poziva: 29 april 2020, 17:00 CET (Centralnoevropsko vrijeme)
  • Datumi kraja projektnih ciklusa (8), u 17:00 CET (Centralnoevropsko vrijeme), 31. jul 2018, 31. oktobar 2018, 31. januar 2019, 30. april 2019, 31. jul 2019, 31. oktobar 2019, 31. januar 2020, 29. april 2020
  • Očekivano trajanje projekta za koji se dodjeljuje mikro grant: do 6 mjeseci
  • Ukupan iznos EU sredstava dostupan trećim stranama: EUR 2.000.000
  • Maksimalan iznos finansijske podrške po pojedinačnom projektu EUR 50.000 (kao paušalni iznos).
  • Prihvaljivi učesnici: Iz EU članica i H2020 pridružene zemlje/Crna Gora je H2020 pridružena zemlja  ( vidi mapu: Map).

Mikro grantovi pokrivaju 70% ukupnih troškova projekta. Preostalih 30% mora obezbijediti MSP koje podnosi zahtjev.

Napomena: Ukupni troškovi projekta od oko 71.429 eura teoretski su podatak da MSP takođe doprinosi troškovima projekta. Nema direktnog novčanog davanja od starne MSP.

Detaljne informacije o pozivu, kao i objašnjnje svih potrebnih koraka za apliciranje možete naći u Vodiču i pregledu najčešće postavljanih pitanja. Oba dokumenta su na engleskom.

Undefined
Kratak opis: 

KET4CleanProduction (KET za čistiju proizvodnju. Napomena: KET = Ključne podsticajne tehnologije) je aktivnost koju koordinira i podržava (CSA), a finansira se iz programa Evropske unije, Horizont 2020. Projekat podstiče korišćenje naprednih proizvodnih tehnologija i povezanih ključnih tehnologija koje omogućavaju malim i srednjim preduzećima (MSP) nadogradnju svojih proizvodnih procesa u smislu povećanja stepena energetske i resursne efikasnosti. Kako bi se to i ostvarilo, projekat ima za cilj stvaranje otvorenog inovactivnog ekosistema sa one-stop web-platformom (www.ket4sme.eu), i u toku je poziv za podnošenje predloga za finansijsku podršku (50.000 EUR po projektu) kako bi se proizvodnim MSP-ovima olakšao pristup tehnološkim uslugama i centrima za inovacije u čistoj proizvodnji, kao i omogućila prekogranična saradnja sa dva međunarodna KET tehnološka centra u čistoj proizvodnji.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Friday, January 31, 2020 - 17:00

Pages