Konferencija „Pametni gradovi i urbana rješenja 2018ʺ

Budući da su efikasno planiranje, inovativna i pametna rješenja u upravljanju gradskim sistemima važna komponenta u razvoju svakog grada, ovom inicijativom želimo predstaviti nove tehnologije kroz iskustvo i praktične primjere iz Danske, jedne od najuspješnijih zamalja na svijetu u ovoj oblasti, kao i prednosti i izazove u njihovoj primjeni.

 Najsrdačnije Vas pozivamo da prisustvujete konferenciji i svojim učešćem doprinesete njenom uspjehu.

 U cilju kvalitetne tehničke pripreme, molimo Vas da Vaše, ili učešće Vašeg predstavnika, potvrdite do, petka, 1. juna 2018. godine elektronskim putem na kontakte: Maja Đurović, 020/230-423, mdjurovic@pkcg.org ili Ljiljana Šćepanović, 020/665-047 ljiljana.scepanovic@podgorica.me

Undefined
Kratak opis: 

Glavni grad-Podgorica u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore i Ambasadom kraljevine Danske, organizuje konferenciju na temu „Pametni gradovi i urbana rješenja 2018ʺ, koja će se održati 6. juna 2018. godine, sa početkom u 9 časova u zgradi Skupštine Glavnog grada.

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, June 6, 2018 - 09:00

Okrugli sto „Razvoj privrednih sektora povezanih sa industrijom istraživanja i proizvodnje nafte i gasa“ PRIJAVA

 Skup će biti prilika da se predstavi na koji način je Kraljevina Norveška podstakla rast povezanih sektora privrede razvijajući industriju nafte i gasa. Iskustva na ovom polju, prenijeće -Gunnar Sjøgren,Direktor projekata za međunarodnu saradnju  Norveškog direktorata za naftu i gas - NPD (Norwegian Petroleum Directorate).

Kontakt: Ranko Vukmirović,  rvukmirovic@pkcg.org.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komore Crne Gore, u saradnji sa Upravom za ugljovodonike, organizuje okrugli stolu  na temu „Razvoj privrednih sektora povezanih sa industrijom istraživanja i proizvodnje nafte i gasa“ koji će se održati 11.04.2018. godine sa početkom u 11 časova,  u prostorijma Privredne komore Crne Gore (ul. Novaka Miloševa 29/II, Podgorica).

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, April 11, 2018 - 11:00 to 15:30

Radionica - Kvalitetom do konkurentnosti domaćih proizvoda

Teme  radionice  su:

 • Trenutna situacija u oblasti politike kvaliteta u Crnoj Gori i stepen usaglašenosti sa EU propisima,
 • Politika zaštite naziva proizvoda u Sloveniji,
 • Iskustva EU zemalja u razvoju i rezultatima implementacije šema kvaliteta,
 • Značaj zaštite proizvoda oznakama kvaliteta,
 • Novi sistem zaštite naziva proizvoda u Sloveniji  “Odabrani kvalitet”,
 • Značaj sektorskog pristupa i formiranje udruženja proizvođača,
 • Priprema i aktivnosti koje slijede  u okviru registracije  šema kvaliteta.
Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizuje radionicu u okviru Tehničke saradnje sa Slovenijom u vezi unapređivanja kvaliteta proizvoda kroz integrisane sisteme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Radionica će se održati u Podgorici, 4. aprila u  Privrednoj komori Crne Gore, sa početkom u 9 časova.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, April 4, 2018 - 09:00

Konferencija „Trgovinskim olakšicama u CEFTA regionu ka zajedničkom EU tržištu”

Cilj konferencije je da ukaže na značaj unapređenja ekonomskih odnosa u regionu, posebno u dijelu pojednostavljivanja i harmonizacije dokumenata i procedura na graničnim prelazima. Transparentne i jednostavne procedure u funkciji su unapređenja efikasnosti graničnih službi, što rezultira benefitima za privatni sektor u vidu uštede vremena i smanjenja troškova.
Konferenciju će otvoriti predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, ministarka ekonomije Dragica Sekulić i direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić.
U okviru tri panela konferencije „Međunarodni pravni okvir za olakšanje trgovine”, „Izazovi u prekograničnoj trgovini u CEFTA regionu” i „Na putu ka zajedničkom EU tržištu” govoriće predstavnici Svjetske banke, Evropske komisije, privrednih komora Regiona, CEFTA Sekretarijata, GIZ-a, Nacionalnog komiteta za olakšice Crne Gore, uprava carina naše zemlje, Moldavije, Srbije, uprava za bezbjednost hrane Crne Gore i Makedonije, EU SEED projekta. Moderatori će biti Džim Vilijams iz Svjetske banke, Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore i prof. dr Gordana Đurović sa Univerziteta Crne Gore.
Biće prezentovane obaveze koje su propisane Sporazumom o trgovinskim olakšicama STO, Dodatnim protokolom 5 uz CEFTA 2006, kao i one iz procesa EU integracija. Očekuje se da će implementacija mjera trgovinskih olakšica značajno smanjiti netarifne barijere, te da će doprinijeti intraregionalnom povezivanju privrednika. Njihovom punom primjenom troškovi trgovine će biti smanjeni za 14,3%, što je veća ušteda nego kada bi se carinske stope između članica STO potpuno ukinule. U konačnom, rezultat bi trebalo da se ogleda u poboljšanju konkurentnosti i efikasnosti, kako privatnog, tako i javnog sektora, što znači i poboljšanje ukupnog kvaliteta života.
Imajući u vidu da članice STO-a nijesu na istom nivou razvijenosti, Sporazum je predvidio mogućnost da se pojedine odredbe primjenjuju danom stupanja na snagu, za pojedine je definisan tranzicioni period, dok je za određeni broj tražena i pomoć donatora.
Prepoznajući potrebu olakšanja trgovine, odnosno prometa roba preko granica, potpisnice sporazuma CEFTA 2006 su 26. maja 2017. godine usvojile Dodatni Protokol 5. Njegova primjena znači da će odredbe Sporazuma o trgovinskim olakšicama biti obavezujuće i za one potpisnice CEFTA koje još nijesu članice Svjetske trgovinske organizacije.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Evropskom komisijom i Vladom Crne Gore organizuje konferenciju „Trgovinskim olakšicama u CEFTA regionu ka zajedničkom EU tržištu” koja će se održati  25. aprila 2018. godine.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, April 25, 2018 - 09:00

International Green Energy Expo - Daegu, Koreja

Beneficije i uslovi za putovanje: 

- 50 % refundacije na cijenu avionske karte u ekonomskoj klasi

- organizacija smještaja (2 besplatna noćenja sa doručkom u vrijeme održavanja sajma) - Hotel Inter Burgo EXCO, Daegu - http://www.ibexco.co.kr/index.html (check in 3. Aprila 2018) 

- zakazivanje B2B sastanaka (5 obaveznih B2B sastanaka)

- besplatne usluge prevodioca i lokalnog vodiča, ili

100%, refundacije za avio kartu za kompanije koje potpišu MoU (memorandum o razumijevanju), ili potpišu poslovni ugovor.

Osim toga, zainteresovanim kompanijama KOTRA nudi niz pogodnosti pri posjeti i pronalaženju odgovarajućih poslovnih partnera iz Republike Koreje, odnosno zakazivanje B2B razgovora sa potencijalnim partnerima i van ponude sajma.

Ovaj sajam tradicionalno se održava se na sajmu EXCO (Daegu City) na oko 15.000 m2, sa oko 400 izlagača  i kompanija iz oblasti održivih izvora energije .  

Opšte informacije o sajmu možete pronaći na glavnom web-sajtu događaja: http://www.energyexpo.co.kr/eng/

Izlagači i posjetioci sajma koji svoje prisustvo registruju preko kancelarije KOTRA-e mogu da očekuju olakšan pristup sadržajima sajma kao i određene beneficije prilagođene pojedinačnim potrebama učesnika.

Rokovi:

 • Februar 2018 – rok za prijavu
 • Mart 2018 – rok za zakazivanje sastanaka 

Zvaničnom prijavom se smatra slanje e-maila prijave sa imenom i poslovnom funkcijom učesnika: beograd@kotra.rs

Kompanije koje nisu registrovane u sistem KOTRA-e, molimo da popune registracioni formular u dodatku.

Kontakt:

Milan Rajić - KOTRA (Commercial and Trade Advisor)

tel: +381 11 311 0644

mob: +381 65 697 0472

e-mail: beograd@kotra.rs

Undefined
Kratak opis: 

KOTRA (državna agencija Republike Koreje za investicije i trgovinu) poziva predstavnike privrednih društava na jedan od najvećih Green Energy sajmova u Koreji - International Green Energy Expo koji se održava u Daegu, Republika Koreja od 4. do 6. aprila 2018.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Tuesday, April 3, 2018 - 07:00

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru JAVNA RASPRAVA

U cilju suzbijanja sive ekonomije, Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, čija javna rasprava traje do 21. januara, po prvi put je normiran pregled inspektora u stambenom prostoru ili drugom prostoru, u slučaju kada postoje indicije da se zbog nelegalnog poslovanja u njemu vrše radnje prekršaja.

Takođe, razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru je potreba usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

 O zakonodavnom okviru i praksi u oblasti inspekcijskog nadzora će govoriti predstavnici predlagača-Ministarstva ekonomije, kao i uprava nadležnih za ovu oblast.

Molimo Vas da učešće potvrdite najkasnije do srijede, 17.01.2018. godine popunjavanjem prijave ili slanjem potvrde na e-mail mtomasevic@pkcg.org.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, u okviru javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, organizuje okrugli sto posvećen mogućnostima za unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora. Okrugli sto će se održati u četvrtak, 18.01.2018. godine u 10 sati, u Privrednoj komori Crne Gore.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Thursday, January 18, 2018 - 10:00

CBME Turkey – Children, Baby, Maternity Expo

English
Kratak opis: 

From 10 - 13 January 2018 in Istanbul is going to be held CBME Turkey.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, January 10, 2018 (All day) to Saturday, January 13, 2018 (All day)

Konferencija Kapija Balkana – Crna Gora 2017

Učesnici će dobiti jedinstvenu priliku da se susretnu sa onima koji razvijaju javne politike, liderima na tržištu, ulagačima i preduzetnicima, a sve u cilju stvaranja prijateljskog i partnerskog ambijenta za dalju bilateralnu privrednu saradnju.

Konferencija obuhvata tri osnovna pod-foruma i to:

 • Upravljanje i resursi: vodoprivreda i energetika, životna sredina, poljoprivreda, zdravstvene i medicinske usluge;
 • Strukturiranje i razvoj: komunalne usluge, nekretnine i turizam i
 • Pružanje mogućnosti i zaštita: IT & Cyber, HLS i odbrana.

U popodnevnim časovima 24. (17 – 19h) i 25. (16 – 19h) oktobra biće obezbijeđena mogućnost direktnih razgovora crnogorskih i izraelskih privrednika.

Zainteresovani privrednici treba da se prijave do petka, 20. oktobra 2017. Prijava je u prilogu. Obavještavamo Vas da je ograničen broj preduzeća koja su oslobođena plaćanja kotizacije. 

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora poziva predstavnike biznisa da učestvuju na konferenciji Kapija Balkana koja će se održati 24. i 25. oktobra 2017. godine u podgoričkom hotelu „Hilton”. Cilj skupa je razvoj poslovnih veza između Crne Gore i Izraela, te upoznavanje potencijalnih investitora sa ekonomskim i investicionim ambijentom u našoj zemlji, sa naglaskom na ključne razvojne prioritete ovih država.

Fotografije: 
Konferencija Kapija Balkana – Crna Gora 2017
Vrijeme najave: 
Tuesday, October 24, 2017 (All day)

Konferencija o ekonomiji Economic Conference Montenegro 2017

Chamber of Economy of Montenegro is organizing Economic Conference Montenegro 2017 - Challenges on the path to the European Union, that is going to be held on 2nd and 3rd November 2017 in Hotel Splendid, Budva - Montenegro. This year Chamber of Economy of Montenegro is organizing Conference together with Ministry of Science of Montenegro.


Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore organizuje Konferenciju o ekonomiji Montenegro 2017, pod nazivom Izazovi na putu ka Evropskoj uniji, koja će se održati 2. i 3. novembra 2017. godine u hotelu Splendid, u Budvi. Ove godine Privredna komora Konferenciju organizuje u saradnji sa Ministarstvom nauke Crne Gore.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Thursday, November 2, 2017 - 10:00

Glasnik jul avgust 2017

Undefined
Fotografija: 
Naslov: 
Glasnik jul avgust 2017
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Pages