You are here

Društvo za proizvodnju i promet roba i usluga "Entext" d.o.o. Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Cetinjski put b.b. Donja Gorica

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 20 260 831
Fax: +382 20 260 832
E mail: info@entext.me