You are here

I.G.P. "Fidija" d.o.o. - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Stara Varoš blok 7

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 20 621 140
Fax: +382 20 621 144
E mail: fidija@t-com.me