You are here

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru JAVNA RASPRAVA

15/01/2018

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, u okviru javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, organizuje okrugli sto posvećen mogućnostima za unapređenje poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora. Okrugli sto će se održati u četvrtak, 18.01.2018. godine u 10 sati, u Privrednoj komori Crne Gore.

U cilju suzbijanja sive ekonomije, Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, čija javna rasprava traje do 21. januara, po prvi put je normiran pregled inspektora u stambenom prostoru ili drugom prostoru, u slučaju kada postoje indicije da se zbog nelegalnog poslovanja u njemu vrše radnje prekršaja.

Takođe, razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru je potreba usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

 O zakonodavnom okviru i praksi u oblasti inspekcijskog nadzora će govoriti predstavnici predlagača-Ministarstva ekonomije, kao i uprava nadležnih za ovu oblast.

Molimo Vas da učešće potvrdite najkasnije do srijede, 17.01.2018. godine popunjavanjem prijave ili slanjem potvrde na e-mail mtomasevic@pkcg.org.