You are here

Obuka za lica zaposlena u radionicama za tahografe

14/10/2021

Privredna komora Crne Gore će organizovati sledeće: 

  • Poziv za OBUKU ZA LICA ZAPOSLENA U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE 
  • Obuka će biti 5. i 6. novembra sa početkom u 9h u laboratoriji Mašinskog fakulteta   

Potrebna dokumentacija za obuku: 

  • Prijava 
  • Kopija sertifikata o obukama o ugradnji, ispitivanju, popravci i demontaži tahografa
  • Kopija lične karte
  • Uplate za obuku (100€) i ispit (50) 

Kontakt

telefoni: 020/241-050, mob 067/634-420 

E-mail: ktrenevski@pkcg.org 

We recommend