You are here

Okrugli sto: Izmjene zakona iz oblasti obrazovanja PRIJAVA

04/05/2017

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, organizuje okrugli sto na temu: Izmjene zakona iz oblasti obrazovanja, koji će se održati  u  utorak, 09. maja 2017. godine, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica).

Programom rada za 2017. godinu - drugi kvartal, Vlada Crne Gore utvrdila je obavezu razmatranja i utvrđivanja prijedloga zakona o izmjenama i dopunama: Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o stručnom obrazovanju, Zakona o obrazovanju odraslih i Zakona o visokom obrazovanju. Saglasno navedenom, radne grupe Ministarstva prosvjete, u kojima su učestvovali i predstavnici privrede i Privredne komore Crne Gore, u skladu sa propisanom procedurom, su pripremile nacrte zakona o izmjenama i dopunama ovih zakona.

Imajući u vidu značaj pitanja koja se uređuju ovim propisima, pozivamo Vas da uzmete učešće u koncipiranju tekstova prijedloga zakona i da davanjem prijedloga, sugestija i komentara, doprinesete poboljšanju zakonskih rješenja i ukupnog unapređivanja reforme obrazovanja. Cilj promjena zakona je unapređenje obrazovnog sistema u pravcu usklađivanja sa potrebama tržišta rada i stvaranje uslova za sticanje i praktičnu primjenu teorijskih znanja i vještina kroz određena rješenja kao što su, između ostalog, i:

- u Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju osnivanje Fonda za kvalitet i talente, prvi put u Crnoj Gori. (Ovaj fond predstavlja mehanizam za nagrađivanje najboljih učenika i studenata, ali i njihovih nastavnika i profesora).

- u Zakonu o stručnom obrazovanju ograničena je dužina trajanja profesionalne prakse za učenike na 15 dana, kako bi se akcenat stavio na praktično obrazovanje tokom nastavne godine.

- u izmjenama Zakona o obrazovanju odraslih definisano je andragoško osposobljavanje koje je uslov za licenciranje organizatora obrazovanja odraslih.

- Zakonom o visokom obrazovanju na Univerzitetu Crne Gore prvi put su predviđene besplatne osnovne i master studije, a takođe je predviđeno osnivanje Agencije za obezbjeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja u cilju njegove kontrole, kao i obavezna praktična nastava u ustanovama visokog obrazovanja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ovog događaja molimo da prisustvo potvrdite najkasnije do ponedeljka, 08. maja 2017. godine, popunjavanjem prijave.

Kontakt:  Marga Koković

Files: