You are here

Razumijevanje bankarskog poslovanja - uticaj na kompaniju

08/12/2015
Razumijevanje bankarskog poslovanja - uticaj na kompaniju  PKCG

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuje okrugli sto na temu: „Razumijevanje bankarskog poslovanja - uticaj na kompaniju“, koji će se održati u četvrtak, 10. decembra 2015. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama Privredne komore.

Okrugli sto je jedna od aktivnosti koju organizujemo u sklopu Evropske nedjelje malih i srednjih preduzeća.
Evropska nedjelja malih i srednjih preduzeća je promotivna kampanja koju koordinira Evropska komisija, a realizuje se u 38 zemalja Evrope, kroz organizaciju niza događaja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou na kojima se predstavljaju podsticaji za rad malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i mogućnosti njihovog povezivanja sa partnerima iz inostranstva.
Da bi pravilno razvijali biznis, podrška banke je potrebna u svakoj od faza razvoja. S obzirom da se procedure razlikuju od banke do banke, postavlja se pitanje kako komunicirati sa poslovnom bankom. Svaka promjena u radu banke može uticati na planove, rast i razvoj kompanije.
Okrugli sto se organizuje sa ciljem da se kompanijama predstave tehnike pregovaranja sa bankom kako bi kompanije pravilno izgradile dugoročan odnos.
Molimo da svoje učešće prijavite najkasnije do 09. decembra 2015. na niže navedene kontakte. Agenda skupa se nalazi u prilogu.

Kontakt osoba:
Marga Koković, tel: 020-230 706, e-mail: mkokovic@pkcg.org