You are here

Sajam investicija i trgovine NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope

31/03/2016
Sajam investicija i trgovine NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope

U skladu sa dopisom dobijenim od Ambasade Crne Gore u Narodnoj Republici Kini, obavještavamo Vas da će se Sajam investicija i trgovine NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope održati u Ningbou, provincija Đijang (Zhejiang), od 8. do 12. juna 2016. godine.

Sajam je namijenjen proizvođačima i prodavcima u oblasti prehrambene industrije, potrošnih dobara, umjetnina, suvenira, proizvoda za očuvanje zdravlja, proizvoda za domaćinstvo itd.

Kompanijama i učesnicima iz CEE zemalja organizator obezbjeđuje besplatne štandove veličine 9m2 (3x3m). Ukoliko zemlje učesnice ili kompanije žele nastupiti na većem štandu, minimalno rezervisani prostor mora biti 36 m2. U tom slučaju organizator obezbjeđuje besplatni prostor, dok izgradnju i uređenje štanda finansira zakupac.

Rok za prijavu i rezervaciju štandova je 20. april 2016. godine.

Luke i aerodromi određeni za prihvat proizvoda i materijala za izlaganje na Sajmu su u Šangaju i Ningbou. Ukoliko učesnici proizvode i materijale za izlaganje dostave u roku između 15. i 20 maja 2016. troškove daljeg prevoza do sajamskog centra snosi organizator.

Rok za podnošenje liste proizvoda i materijala namjenjenih carinjenju je 30. april 2016. godine

Datumi predviđeni za izgradnju i uređenje štandova su od 4. do 8. juna 2016. godine. Organizatori će dostaviti spisak kompanija specijalizovanih za izgradnju i uređenje štandova.

Od aerodroma u Šangaju i Ningbou do hotela i sajamskog centra biće obezbjeđen besplatan autobuski prevoz.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na Sajmu, potrebno je da nas, u cilju što kvalitetnije organizacije nastupa, obavijestite najkasnije do 07.04.2016. godine na e-mail: ksekulic@pkcg.org. Kontakt osoba je Katarina Sekulić.