You are here

Seminar: Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima PRIJAVA

03/02/2020

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u četvrtak, 2.4.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima“.

Seminar se organizuje sa ciljem da se ukaže na značaj marketinga za mala i srednja preduzeća, na važnost kreiranja najboljeg marketing miksa i kako izbjeći najčešće greške koje se događaju u marketingu.

Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja, posebno na kraju pojedinih segmenata, mogu da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse sopstvenih radnih sredina. 

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave,  najkasnije do utorka 31.3.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Files: