You are here

Seminar: Prezentacione vještine PRIJAVA

03/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 4.3.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Prezentacione vještine“.

Pod pojmom prezentacija podrazumijeva se svako izlaganje nekog sadržaja, pred manjom ili većom grupom. Zato je savladavanje vještina prezentovanja od izuzetno velikog značaja u savremenom poslovanju, bez obzira o kojoj se oblasti ili poziciji radi. Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja, posebno na kraju pojedinih segmenata, mogu da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedeljka 2.3.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Files: