You are here

Konkurs za idejno rješenje prezentacije Crne Gore u okviru nacionalnog paviljona

07/03/2014

Kancelarija Crne Gore za EXPO-Milano 2015 raspisuje međunarodni javni

KONKURS

za idejno rješenje prezentacije Crne Gore u okviru nacionalnog paviljona na svjetskoj izložbi EXPO - Milano 2015

Office of Montenegro for EXPO-Milano 2015 is opening international public

COMPETITION

Conceptual Design for Montenegro presentation within national pavilion at World Exhibition EXPO  MILANO 2015 (full text you may download at the bottom of the page)

Pravo učešća na ovom Konkursu imaju sva fizička i pravna lica, izuzev lica koja su neposredno angažovana u organizovanju Konkursa, kao i lica koja su im u najužem srodstvu i/ili koja neposredno sa njima sarađuju u vrijeme trajanja Konkursa.

Otpočinjanje konkursne aktivnosti smatra se danom objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, 7. marta 2014. godine.

Rok za postavljanje pitanja u vezi sa Konkursom je deset  dana od dana objavljivanja. Pitanja se mogu postavljati putem mail adrese: expo2015@pkcg.org

Učesnici Konkursa, treba da dostave propisano upakovane radove do 7. maja 2014. godine do 12 sati u Kancelariju Crne Gore za Expo - Milano 2015, ulica Jovana Tomaševića 9/5 , 81 000 Podgorica, Crna Gora, a ako se radovi upućuju  poštom relevantan je žig pošte 07.05.2014 do 12 sati.

• Prva nagrada 5.000,00 €
• Druga nagrada 2.000,00 €
• Treća nagrada 1.000,00 €

Raspisivač konkursa: KANCELARIJA CRNE GORE ZA EXPO-MILANO 2015
Adresa: Ulica Jovana Tomaševića 9/5, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 241 050
e-mail: expo2015@pkcg.org

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst Konkursa i konkursni materijal.
Here you may download complete text of the Compettion and Competition material.